Tiếng Anh Đoàn - Hội

THỐNG NHẤT TÊN GỌI CÁC ĐƠN VỊ
1. Đoàn trường
STT Tên tiếng Việt Tên tiếng Anh
1 Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường Đại học Quốc tế Ho Chi Minh Communist Youth Union of International University
2 Ban Tổ chức Đoàn trường Organization division
3 Ban Tuyên giáo Đoàn trường Propaganda and training division
4 Ban Phong trào Đoàn trường Youth activity division
5 Văn phòng Đoàn trường Office of Youth Union
6 Ủy ban kiểm tra Đoàn trường Inspection committee
2. Các cơ sở Đoàn trực thuộc Đoàn trường
Gọi tên tiếng Việt: Đoàn TNCS Hồ Chí Minh + tên Khoa/Bộ môn
Gọi tắt: Đoàn + tên Khoa/Bộ môn
Gọi tên tiếng Anh: Ho Chi Minh Communist Youth Union of + tên Khoa/Bộ môn bằng tiếng Anh.
STT Tên tiếng Việt Tên tiếng Anh Viết tắt
1 Đoàn Khoa Quản trị kinh doanh School of Business SBA
2 Đoàn Khoa Công nghệ sinh học School of Biotechnology SBT
3 Đoàn Khoa Công nghệ thông tin School of Computer Science technology SCSE
4 Đoàn Khoa Điện tử viễn thông School of Electrical Engineering SEE
5 Đoàn Bộ môn Kỹ thuật Y Sinh Department of Biomedical Engineering DBME
6 Đoàn Bộ môn Kỹ thuật Hệ thống công nghiệp Department of Industrial System Engineering DISE
7 Đoàn Bộ môn Kỹ thuật Xây dựng Department of Civil Engineering DCE
8 Đoàn Bộ môn Toán ứng dụng Department of Applied Mathematics DMA
9 Chi Đoàn Bộ môn Vật lý Department of Physics DSE
10 Đoàn Khối Cán bộ Giảng viên IU Staff & Faculty IUSF
11 Ban Đối ngoại Đoàn trường External Relation Department ERD
12 Câu lạc bộ Quản lý sự kiện Event Management Club EMC

3. Chức danh trong hệ thống Đoàn TN
STT Chức danh Tiếng Anh
1 Bí thư Secretary
2 Phó Bí thư thường trực Standing Deputy Secretary
3 Phó Bí thư Deputy Secretary
4 Ban Thường vụ Standing Committee
5 Ủy viên Ban Thường vụ Member of Standing Committee
6 Ban Chấp hành Executive Committee
7 Ủy viên Ban Chấp hành Member of Executive Committee
8 Trưởng Ban (Tổ chức, Tuyên giáo, Phong trào) Head of division
9 Phó Trưởng ban Deputy Head
10 Chánh Văn phòng Chair of office
11 Phó Chánh Văn phòng Vice-chair of office
12 Chủ nhiệm Câu lạc bộ Head of Club
13 Phó Chủ nhiệm Câu lạc bộ Vice-head of Club
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây