Thứ/Ngày Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm Chủ trì
Thứ năm
06/09/2018
11:30 - 12:00 Kiện toàn nhân sự Đoàn Khoa Quản trị kinh doanh BCH Đoàn Khoa Quản trị kinh doanh (đương nhiệm và dự kiến), Trợ lý Thanh niên Đoàn Khoa Quản trị kinh doanh A1.401 đ/c Trường Minh
12:00 - 12:30 Kiện toàn nhân sự Đoàn BM Kỹ thuật Y sinh BCH Đoàn BM KTYS (đương nhiệm và dự kiến), Trợ lý Thanh niên Đoàn BM KTYS A1.401 đ/c Trường Minh
12:30 - 13:00 Kiện toàn nhân sự Đoàn BM Kỹ thuật Hệ thống công nghiệp BCH Đoàn BM KTHTCN (đương nhiệm và dự kiến), Trợ lý Thanh niên Đoàn BM KTHTCN A1.401 đ/c Trường Minh
Thứ sáu
07/09/2018
11:30 - 12:00 Kiện toàn nhân sự Chi Đoàn BM Vật lý BCH Đoàn BM Vật lý (đương nhiệm và dự kiến), Trợ lý Thanh niên Đoàn BM Vật lý A1.401 đ/c Trường Minh

Thứ năm (06/09/2018)

11:30 - 12:00:
Nội dung : Kiện toàn nhân sự Đoàn Khoa Quản trị kinh doanh
Thành phần : BCH Đoàn Khoa Quản trị kinh doanh (đương nhiệm và dự kiến), Trợ lý Thanh niên Đoàn Khoa Quản trị kinh doanh
Địa điểm : A1.401
Chủ trì : đ/c Trường Minh
12:00 - 12:30:
Nội dung : Kiện toàn nhân sự Đoàn BM Kỹ thuật Y sinh
Thành phần : BCH Đoàn BM KTYS (đương nhiệm và dự kiến), Trợ lý Thanh niên Đoàn BM KTYS
Địa điểm : A1.401
Chủ trì : đ/c Trường Minh
12:30 - 13:00:
Nội dung : Kiện toàn nhân sự Đoàn BM Kỹ thuật Hệ thống công nghiệp
Thành phần : BCH Đoàn BM KTHTCN (đương nhiệm và dự kiến), Trợ lý Thanh niên Đoàn BM KTHTCN
Địa điểm : A1.401
Chủ trì : đ/c Trường Minh

Thứ sáu (07/09/2018)

11:30 - 12:00:
Nội dung : Kiện toàn nhân sự Chi Đoàn BM Vật lý
Thành phần : BCH Đoàn BM Vật lý (đương nhiệm và dự kiến), Trợ lý Thanh niên Đoàn BM Vật lý
Địa điểm : A1.401
Chủ trì : đ/c Trường Minh
Mẹo
Để xem lịch của năm sau hoặc năm trước, hãy chọn hai tuần cuối cùng tương ứng, sau đó các tuần của năm sau hoặc năm trước sẽ được hiển thị đầy đủ
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây