BM Ky thuat Moi truong
Đoàn Bộ môn Kỹ thuật Môi trường
EV Youth Union
BM Ky thuat Moi truong
Đoàn Bộ môn Kỹ thuật Môi trường
EV Youth Union
Đoàn Bộ môn Kỹ thuật Môi trường (EV Youth Union) là cầu nối gắn kết các sinh viên của Bộ môn Kỹ thuật Môi trường với mục tiêu phát triển công tác Đoàn và phong trào thanh niên ở đơn vị.

I. GIỚI THIỆU CHUNG

Đoàn Bộ môn Kỹ thuật Môi trường định hướng đẩy mạnh phát triển các hoạt động liên quan đến môi trường và phát triển bền vững; tuyên truyền và nâng cao ý thức bảo vệ môi trường cũng như tạo điều kiện kết nối các sinh viên trong đơn vị thông qua những hoạt động bổ ích, vui nhộn và sáng tạo.

Định hướng phát triển chung: kỳ vọng đến năm 2023, Đoàn Bộ môn Kỹ thuật Môi trường sẽ trở thành đơn vị đi đầu trong các phong trào thanh niên liên quan đến bảo vệ môi trường và phát triển bền vững ở trường Đại học Quốc tế.

 

Đơn vị trực thuộc: Bộ môn Kỹ thuật Môi trường, Đoàn Thanh niên Trường

II. HOẠT ĐỘNG TIÊU BIỂU

EV camping: là hoạt động mang tính thường niên của đơn vị nhằm gắn kết các thành viên trong và ngoài bộ môn thông qua hoạt động teambuilding đầy hấp dẫn, là chuyến đi mang lại nhiều kỷ niệm khó phai trong quảng đời sinh viên.

Cuộc thi thiết kế logo EV: tạo sân chơi bổ ích cùng nhiều phần thưởng hấp dẫn cho toàn thể sinh viên IU. Đồng thời chiếc logo đạt giải cao nhất sẽ trở thành logo chính thức của Bộ môn Kỹ thuật Môi trường.

Cuộc thi tìm hiểu môi trường online: là hoạt động diễn ra trong thời gian dịch bệnh nhằm tạo sân chơi cho toàn thể sinh viên, học sinh trong và ngoài IU có mối quan tâm đến môi trường và phát triển bền vững.

No Content Available