BM Ky thuat Moi truong
Đoàn Bộ môn Kỹ thuật Môi trường
EV Youth Union
BM Ky thuat Moi truong
Đoàn Bộ môn Kỹ thuật Môi trường
EV Youth Union
Đoàn Bộ môn Kỹ thuật Môi trường (EV Youth Union) là cầu nối gắn kết các sinh viên của Bộ môn Kỹ thuật Môi trường với mục tiêu phát triển công tác Đoàn và phong trào thanh niên ở đơn vị.

GIỚI THIỆU CHUNG

Vào năm 2022, Khoa Kỹ thuật Hoá học và Môi trường được thành lập trên cơ sở sáp nhập 2 bộ môn Kỹ thuật Hoá học và Kỹ thuật Môi trường. Từ sự sáp nhập đó, Đoàn bộ môn Kỹ thuật Môi trường được chuyển đổi thành Đoàn khoa Kỹ thuật Hoá học và Môi trường (CHYU).

Là đơn vị trực thuộc Đoàn trường Đại học Quốc Tế, Đoàn khoa Kỹ thuật Hoá học và Môi trường là một tổ chức của sinh viên khoa Kỹ thuật Hoá học và Môi trường, đầu tàu lãnh đạo và tổ chức các hoạt động sinh hoạt, vui chơi, học thuật cũng như là cầu nối giữa sinh viên và Ban Chủ nhiệm khoa Kỹ thuật Hoá học và Môi trường. Mặc dù là một đơn vị mới được thành lập nhưng CHYU vẫn luôn nêu cao các giá trị cốt lõi nhằm đưa đơn vị trở thành một tổ chức dành cho sinh viên ngày càng vững mạnh và phát triển. 

Về mặt tổ chức, Đoàn khoa Kỹ thuật Hoá học được sự điều hành của tập thể Ban Chấp hành và Trợ lý thanh niên cũng như sự hỗ trợ từ 4 ban chức năng: Ban Nhân sự, Ban Truyền thông, Ban Hậu cần và Ban Học thuật. Mỗi ban chức năng đều có những nhiệm vụ và công việc riêng nhưng tất cả đều hướng đến xây dựng CHYU là tiếng nói chung của Đoàn viên – Sinh viên Khoa Kỹ thuật Hoá học và Môi trường.

Fanpage: https://www.facebook.com/chyouthunion

Email: chyouthunion@iuyouth.edu.vn

Đơn vị trực thuộc: Khoa Kỹ thuật Hoá học và Môi trường, Đoàn trường Đại học Quốc Tế

 

HOẠT ĐỘNG TIÊU BIỂU

Welcome Freshmen _ Đây là hoạt động thường niên được tổ chức nhằm chào đón các ban tân sinh viên đến với Khoa Kỹ thuật Hoá học và Môi trường. Sự kiện cũng là dịp kết nối các bạn tân sinh viên với tập thể giảng viên cũng như tổ chức Đoàn – Hội đồng thời định hướng cho các tân sinh viên về lộ trình, môi trường học tập sắp tới tại Trường Đại học Quốc Tế – ĐHQG TPHCM.

Điểm thu gom vỏ hộp giấy _ Là hoạt động phối hợp với Trung tâm Đổi mới sáng tạo và Chuyển giao công nghệ trực thuộc Trường Đại học Quốc Tế – ĐHQG TPHCM cùng với một số Doanh nghiệp trong lĩnh vực môi trường. Điểm thu gom vỏ hộp giấy với sứ mệnh giáo dục cho các bạn sinh viên cách phân loại và xử lý rác thải cũng như tái chế để phù hợp với Các mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc.

Booth Thu gom pin đã qua sử dụng – CEE Battery Zone _ Đây là hoạt động đã được tổ chức bởi Đoàn bộ môn Kỹ thuật Môi trường từ năm 2021 đến nay được CHYU tiếp tục giới thiệu và quảng bá đến các bạn sinh viên với mục đích phối hợp cùng Doanh nghiệp xử lý các loại pin trong khuôn viên Trường Đại học Quốc Tế – ĐHQG TPHCM.

BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN KHOA NHIỆM KỲ 2022 – 2024

No Content Available