Đặt phòng/Thiết bị_Backup

1. THÔNG TIN CHUNG

Hạn chót nhận đăng ký: 10h00 thứ 5 hàng tuần
Cán bộ Văn phòng phụ trách
– Đ/c Huỳnh Ngọc Tuyết Ngân – cán bộ văn phòng Đoàn trường (hntngan@iuyouth.edu.vn)

2. KẾT QUẢ ĐĂNG KÝ SỬ DỤNG PHÒNG

3. ĐĂNG KÝ SỬ DỤNG PHÒNG

4. TRA MÃ HOẠT ĐỘNG

Link tra mã hoạt động của Đoàn trường và các đơn vị trực thuộc Đoàn trường: https://bit.ly/tracuumaHD

5. MÃ ĐƠN VỊ

Tên đơn vị Mã ĐV Tên đơn vị Mã ĐV Tên đơn vị Mã ĐV
VP Đoàn trường OYU VP Hội SV trường OUS Đơn vị ngoài OTH
Đoàn – Hội Khoa QTKD BA CLB Quản lý sự kiện EMC CLB Thể thao điện tử CEC
Đoàn – Hội Khoa CNSH BT Ban Đối ngoại ERD Đội Enactus ENA
Đoàn – Hội Khoa ĐTVT EE CLB Tiếng Anh IEC CLB Nhiếp Ảnh PC
Đoàn – Hội Khoa CNTT CSE CLB Tiếng Pháp FC CLB Trợ giảng HEC
Đoàn – Hội BM KTYS BME CLB Nhật Bản JC
Đoàn – Hội BM KTHTCN ISE CLB Hàn Quốc KYG
Đoàn – Hội BM KTXD CE Đội Công tác xã hội SWT
Đoàn – Hội BM Toán MA Đội Công tác Anh ngữ ETV
Đoàn – Hội BM Vật Lý SE Đội Văn nghệ xung kích ART
Đoàn – Hội BM Anh EN CLB Guitar GC
Đoàn – Hội BM KTMT EVE CLB Kỹ năng SSC