Welcome Freshmen khoa Công nghệ Sinh học

Hoạt động chào đón Tân Sinh viên khóa 2022 của khoa Công nghệ Sinh học

The event is finished.

Hourly Schedule

Welcome Freshmen

8:30 - 11:30
Gặp gỡ Tân Sinh viên
Hội trường Trần Chí Đáo
13:00 - 16:00
Sinh hoạt theo các BM
BT: A2.104, FT: A2.507, BC: A2.501

Date

08 Oct 2022
Expired!

Time

08:30 - 16:00

Location

Hội trường Trần Chí Đáo
Trường ĐH Quốc tế (buổi chiều)

Organizer

Đoàn khoa Công nghệ Sinh học
QR Code

ĐĂNG KÝ