Search
Search
Close this search box.

XÉT CHỌN DANH HIỆU CÁN BỘ TRẺ TIÊU BIỂU CẤP TRƯỜNG NĂM 2022

Giải thưởng “Cán bộ trẻ tiêu biểu” do Đoàn Thanh niên phát động là giải thưởng nhằm tuyên dương, vinh danh các gương cán bộ, giảng viên trẻ có nhiều thành tích nổi bật trong việc giảng dạy, nghiên cứu khoa học; có nhiều mô hình, sáng kiến làm việc hiệu quả để cải tiến, ứng dụng vào chuyên môn tại đơn vị và đóng góp chung cho trường Đại học Quốc tế. Ngoài ra, các cá nhân được khen thưởng cũng là những các nhân tích cực trong hoạt động phong trào của trường và tham gia các hoạt động xã hội.

Giải thưởng “Cán bộ trẻ tiêu biểu” cấp trường được tổ chức xét chọn mỗi năm 1 lần bắt đầu từ năm 2022.

1. Đối tượng áp dụng:
– Cán bộ trẻ là giảng viên, chuyên viên, nghiên cứu viên đang công tác tại trường Đại học Quốc tế, ĐHQG-HCM;
– Có độ tuổi không vượt quá 35, thời gian công tác tại đơn vị tối thiểu là 01 năm tính từ ngày xét (tháng 10/2022).
– Thời gian xét tiêu chí: được tính trong khoảng thời gian 02 năm học 2020 – 2021 và 2021 – 2022 (từ tháng 10/2020 đến tháng 10/2022).

2. Quy trình bình chọn
Trên cơ sở tiêu chuẩn xét chọn danh hiệu “Cán bộ trẻ tiêu biểu trường Đại học Quốc tế, ĐHQG-HCM” năm 2022, Đoàn trường thông tin đến Đoàn khối Cán bộ Giảng viên, Công Đoàn trường (đối với các cá nhân đã trưởng thành Đoàn) triển khai bình chọn các gương mặt đủ tiêu chuẩn, giới thiệu về Đoàn trường;
– Hình thức bình chọn: thành lập Hội đồng cấp trường gồm: BTV Đoàn trường, đại diện BTV Công Đoàn trường, đại diện BTV Đoàn khối CBGV.
Số lượng xét chọn: do hội đồng quyết định, trong đó Hội đồng sẽ bình chọn 10% cá nhân tiêu biểu nhất.
– Công bố kết quả xét chọn và tổ chức Lễ tuyên dương.

3. Thời gian đăng ký và nộp hồ sơ:
– Thời gian đăng ký xét chọn và nộp hồ sơ từ ngày ra thông báo đến ngày 4/11/2022.
– Hình thức nộp hồ sơ: trực tuyến

Lưu ý: 
– Tất cả các nội dung khai trong hồ sơ phải có mình chứng đính kèm;
– Tài liệu các mô hình, sáng kiến (có xác nhận của lãnh đạo đơn vị);
– 01 file ảnh chân dung (file ảnh có dung lượng từ 800kb trở lên);
– 05 hình ảnh tham gia hoạt động xã hội và hoạt động chuyên môn.