Lịch tuần

Lịch tuần 49 thường trực Đoàn – Hội (30/11-06/12/2020)

Lưu ý: xoay màn hình ngang khi xem trên thiết bị di động

Buổi Thời gian cụ thể Nội dung Địa điểm Thành phần Chủ trì
Thứ 2
Sáng 09:00 Họp chuẩn bị tổ chức lễ tốt nghiệp 2020 O2..607 Đ/c Đăng Quang Phòng ĐTĐH
Chiều
Thứ 3
Sáng
09:30 Họp kinh phí hoạt động năm học 2020-2021 O2.706 Đ/c Đăng Quang BGH, Phòng KHTC
Chiều
Thứ 4
Sáng Học TCLLCT Học viện cán bộ TP Đ/c Đăng Quang
Chiều
Học TCLLCT Học viện cán bộ TP Đ/c Đăng Quang
Thứ 5
Sáng
Chiều
Thứ 6
Sáng
Chiều
 
Thứ 7
Sáng Học TCLLCT Học viện cán bộ TP Đ/c Đăng Quang
Chiều Học TCLLCT Học viện cán bộ TP Đ/c Đăng Quang
Chủ nhật
Sáng
Chiều

 

Add New Playlist