CHUYÊN MỤC “BÁC HỒ QUA TỪNG TRANG SÁCH”

“Tháp Mười đẹp nhất hoa sen,

Việt Nam đẹp nhất có tên Bác Hồ”.

Chủ tịch Hồ Chí Minh – một trong những anh hùng vĩ đại nhất trong lịch sử dân tộc Việt Nam. Người không chỉ là “Anh hùng giải phóng dân tộc Việt Nam”, mà còn là chiến sĩ quốc tế lỗi lạc, góp phần vào thắng lợi của cách mạng thế giới. Cuộc đời Chủ tịch Hồ Chí Minh là tấm gương sáng cho thế hệ trẻ noi theo để rèn luyện, phấn đấu.

Trước lúc đi xa, Người đã để lại cho đời, cho dân tộc những di sản tinh thần to lớn. Mỗi di sản đó đều chứa đựng những giá trị, ý nghĩa lớn lao và luôn toả sáng, soi đường cho cách mạng Việt Nam.

Vì vậy, nhằm giúp sinh viên hiểu hơn về Bác và những di sản vĩ đại mà Bác để lại và học tập theo tấm gương đạo đức của Người, Đoàn trường Đại học Quốc tế giới thiệu đến sinh viên chuyên mục “Bác Hồ qua từng trang sách”. Chuyên mục này là tập hợp những tác phẩm được sáng tác bởi chủ tịch Hồ Chí Minh và các cuốn sách viết về cuộc đời và công việc của Người.