Đặt phòng/Thiết bị

Hạn chót nhận đăng ký: 10h00 thứ 5 hàng tuần

Cán bộ Văn phòng phụ trách
– Đ/c Huỳnh Ngọc Tuyết Ngân – cán bộ văn phòng Đoàn trường ([email protected])

Link tra mã hoạt động của Đoàn trường và các đơn vị trực thuộc Đoàn trường: https://bit.ly/tracuumaHD
Tên đơn vị Mã ĐV Tên đơn vị Mã ĐV Tên đơn vị Mã ĐV
VP Đoàn trường OYU VP Hội SV trường OUS Đơn vị ngoài OTH
Đoàn – Hội Khoa QTKD BA CLB Quản lý sự kiện EMC CLB Thể thao điện tử CEC
Đoàn – Hội Khoa CNSH BT Ban Đối ngoại ERD Đội Enactus ENA
Đoàn – Hội Khoa ĐTVT EE CLB Tiếng Anh IEC CLB Nhiếp Ảnh PC
Đoàn – Hội Khoa CNTT CSE CLB Tiếng Pháp FC CLB Trợ giảng HEC
Đoàn – Hội BM KTYS BME CLB Nhật Bản JC
Đoàn – Hội BM KTHTCN ISE CLB Hàn Quốc KYG
Đoàn – Hội BM KTXD CE Đội Công tác xã hội SWT
Đoàn – Hội BM Toán MA Đội Công tác Anh ngữ ETV
Đoàn – Hội BM Vật Lý SE Đội Văn nghệ xung kích ART
Đoàn – Hội BM Anh EN CLB Guitar GC
Đoàn – Hội BM KTMT EVE CLB Kỹ năng SSC

Add New Playlist