Search
Search
Close this search box.

Tiêu chí xét SV5T cấp ĐHQG-HCM

*Lưu ý: Nếu đã nộp hồ sơ xét chọn Danh hiệu “Sinh viên 5 Tốt” cấp ĐHQG thì không cần nộp hồ sơ xét chọn cấp Trường.