Search
Search
Close this search box.

KẾT QUẢ CÁC BÀI LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ

Họ và tênMSSVCó tham gia đủ thời gian lớp họcĐiểm bài thi trắc nghiệmHoàn thành bài tự luậnKết quảNgày học
Không tìm thấy MSSV
Trần Thị Hồng ÁiBABAIU21319x50xĐạt18/3/22
Huỳnh Diệu ÁiBEBEIU21181x50xĐạt18/3/22
Trương Phúc AnBABAIU20526x50xĐạt18/3/22
Cao Nhã AnBTCEIU20052x50xĐạt18/3/22
Nguyễn Thị Thùy AnENENIU20003x50xĐạt18/3/22
Nguyễn Hà AnIELSIU20001x50xĐạt18/3/22
Đỗ Vũ Mỹ AnIELSIU21003x50xĐạt18/3/22
Tất Thục ÂnBEBEIU17044x50xĐạt18/3/22
Bùi Trần Thiên ÂnIELSIU19103x50xĐạt18/3/22
Nguyễn Hoàng Gia ÂnITCSIU21151x50xĐạt18/3/22
Ngô Lê Thiên ÂnITITDK21030x50xĐạt18/3/22
Trần Nguyễn Hồng ÂnITITIU21150x50xĐạt18/3/22
Phan Đình Thy An BABAIU21323 x50xĐạt18/3/22
Nguyễn Thuỳ An BABAWE19019x50xĐạt18/3/22
Nguyễn Thị Thu An ENENIU20001x50xĐạt18/3/22
Phạm Lê Trâm AnhBAACIU20107x50xĐạt18/3/22
Lê Minh AnhBAACIU21052x42,5xĐạt18/3/22
Nguyễn Đặng Trâm AnhBABAIU19007x50xĐạt18/3/22
Phạm Nguyễn Minh AnhBABAIU20009x50xĐạt18/3/22
Đặng Ngô Quỳnh AnhBABAIU20013x50xĐạt18/3/22
Võ Nguyễn Thùy AnhBABAIU20014x50xĐạt18/3/22
Lê Quốc AnhBABAIU20395x50xĐạt18/3/22
Đỗ Nguyễn Phương AnhBABAIU20458x50xĐạt18/3/22
Phạm Đức AnhBABAIU20530x50xĐạt18/3/22
Nguyễn Ngọc Mai AnhBABAIU21189x50xĐạt18/3/22
Nguyễn Ngọc Vân AnhBABAIU21333x50xĐạt18/3/22
Đặng Thị Minh AnhBABAIU21334x50xĐạt18/3/22
Nguyễn Thị Kim AnhBABAIU21336x50xĐạt18/3/22
Phạm Phương Quỳnh AnhBABAIU21347x50xĐạt18/3/22
Đặng Thị Quỳnh AnhBABAWE20131x50xĐạt18/3/22
Nguyễn Hồ Hoàng AnhBABAWE21443x50xĐạt18/3/22
Lê Hồng AnhBABAWE21450x50xĐạt18/3/22
Lâm Hoàn Phương AnhBAFNIU19001x50xĐạt18/3/22
Phạm Thị Minh AnhBEBEIU21044x50xĐạt18/3/22
Nguyễn Thị Minh AnhBEBEIU21187x50xĐạt18/3/22
Phùng Thị Ngọc AnhBTBCIU19032x50xĐạt18/3/22
Nguyễn Ngọc Phương AnhBTBCIU19034x50xĐạt18/3/22
Nguyễn Phương AnhBTBTIU20157x50xĐạt18/3/22
Nguyễn Ngọc Vân AnhBTBTIU21123x50xĐạt18/3/22
Lê Huỳnh Minh AnhBTCEIU20010x50xĐạt18/3/22
Nguyễn Hoàng Tú Anh BTCEIU21055x50xĐạt18/3/22
Trương Thị Minh AnhBTFTIU18224x50xĐạt18/3/22
Vương Đồng AnhEEEEIU20046x50xĐạt18/3/22
Nguyễn Hoàng Quế AnhENENIU19032x50xĐạt18/3/22
Nguyễn Ngọc Quế AnhENENIU19034x50xĐạt18/3/22
Trần Nguyễn Minh AnhENENIU20005x50xĐạt18/3/22
Nguyễn Phạm Bảo AnhENENIU20006x50xĐạt18/3/22
Vũ Quỳnh AnhENENIU21084x50xĐạt18/3/22
Nguyễn Quỳnh AnhIELSIU19104x50xĐạt18/3/22
Trần Hoàng Vân AnhIELSIU19111x50xĐạt18/3/22
Nguyễn Minh AnhIELSIU20258x50xĐạt18/3/22
Nguyễn Thị Vân AnhIELSIU21256x50xĐạt18/3/22
Đỗ Duy AnhITCSIU21163x50xĐạt18/3/22
Phạm Vũ Tuyết AnhITDSIU21073x50xĐạt18/3/22
Nguyễn Ngọc Lan AnhITDSIU21075x50xĐạt18/3/22
Nguyễn Hồ Thế AnhITITIU20156050xChưa đạt18/3/22
Trần Nguyễn Nam AnhITITIU20161x50xĐạt18/3/22
Nguyễn Thị Chung AnhITITIU21155x50xĐạt18/3/22
Trần Ngọc Trúc AnhMAMAIU18003x50xĐạt18/3/22
Lê Thị Kiều AnhMAMAIU21059x50xĐạt18/3/22
Lê Phan Ngọc ÁnhBABAIU21350x50xĐạt18/3/22
Nguyễn Ngọc Hằng Anh BAACIU21145 x45xĐạt18/3/22
Trương Trần Trâm Anh BABAWE21454x50xĐạt18/3/22
Nguyễn Minh AnhBABAWE21462x50xĐạt18/3/22
Tran Thi Phuong Anh BTFTIU21144x50xĐạt18/3/22
Nguyễn Hữu Việt BáchBAFNIU21403x50xĐạt18/3/22
Nguyễn Vũ Xuân BáchEEACIU21078x50xĐạt18/3/22
Trần Sĩ BáchIELSIU21260x50xĐạt18/3/22
Nguyễn Luận Công BằngITITIU20163x50xĐạt18/3/22
Chiêm Nguyên BảoBAACIU21172x47,5xĐạt18/3/22
Nguyễn Thế BảoBABAIU21093x50xĐạt18/3/22
Đặng Phạm Gia BảoBABAWE21468x50xĐạt18/3/22
Trần Quang BảoCECEIU19006x50xĐạt18/3/22
Hoàng Lê Gia BảoENENIU18011x50xĐạt18/3/22
Uông Quốc BảoENENIU20109x50xĐạt18/3/22
Trần Quốc BảoIEIEIU19042x50xĐạt18/3/22
Cao Gia BảoIELSIU20163x50xĐạt18/3/22
Ngô Gia BảoIELSIU20270x50xĐạt18/3/22
Phùng Đức BảoIELSIU21187x50xĐạt18/3/22
Nguyễn Quốc BảoITITIU19081x50xĐạt18/3/22
Phạm Gia BảoITITIU20166x50xĐạt18/3/22
Phan Công BảoITITWE21004x50xĐạt18/3/22
Nguyễn Thành Bảo EEACIU20054x50xĐạt18/3/22
Lê Ngọc BíchBAFNIU19062x50xĐạt18/3/22
Trần Thị Ngọc BíchIELSIU21263x50xĐạt18/3/22
Phạm Thị Kim BiênBTBTIU18024x50xĐạt18/3/22
Hồ Lê Hải BìnhBABAWE20012x50xĐạt18/3/22
Quách Nhị BìnhBEBEIU21195x50xĐạt18/3/22
Vũ Nam BìnhENENIU18012x50xĐạt18/3/22
Nguyễn Hoàng Gia BìnhIELSIU19114x50xĐạt18/3/22
Nguyễn Thanh BìnhITDSIU20056x50xĐạt18/3/22
Nguyễn Đắc CầnBEBEIU17056x50xĐạt18/3/22
Nguyễn Đức CảnhEEACIU19031x50xĐạt18/3/22
Trương Bảo ChâuBABAIU19016x50xĐạt18/3/22
Huỳnh Ngọc ChâuBABAIU20022x50xĐạt18/3/22
Huỳnh Ngọc Minh ChâuBABAIU20312x40xĐạt18/3/22
Nguyễn Mai Minh ChâuBABAIU21199x50xĐạt18/3/22
Hoàng Bảo ChâuBABAIU21357x50xĐạt18/3/22
Võ Bảo ChâuBABAWE21240x50xĐạt18/3/22
Lương Trần Bảo ChâuBTFTIU21149x50xĐạt18/3/22
Lê Trần Thị Ngọc ChâuBTFTIU21150x50xĐạt18/3/22
Nguyễn Ngọc Minh ChâuBTFTIU21151x50xĐạt18/3/22
Phạm Nguyễn Bảo ChâuIELSIU21264x50xĐạt18/3/22
Nguyễn Ngọc Minh ChâuMAMAIU21061x32,5xĐạt18/3/22
Ngô Ngọc Kim ChiBABAIU20026x50xĐạt18/3/22
Phạm Thi Hạnh ChiENENIU18115x50xĐạt18/3/22
Vũ Phương Lan ChiENENIU20010x50xĐạt18/3/22
Đặng Trần Kim ChiENENIU21086x50xĐạt18/3/22
Trần Thị Kim ChiIELSIU19117x50xĐạt18/3/22
Đoàn Lê Quỳnh ChiIELSIU21267x50xĐạt18/3/22
Huỳnh Thị Tú ChiITITIU20175x50xĐạt18/3/22
Lê Đỗ Linh Chi BTFTIU19046x50xĐạt18/3/22
Nguyễn Trường ChinhBABAWE18653x50xĐạt18/3/22
Võ Huỳnh Minh ChươngBAACIU21009x47,5xĐạt18/3/22
Trần Bác ChươngITITIU20093x50xĐạt18/3/22
Lương Di CôngEEEEIU21024x50xĐạt18/3/22
Dương Thành CôngITITIU18229x50xĐạt18/3/22
Nguyễn Đức CôngITITIU19087x50xĐạt18/3/22
Vũ Thị Hồng CúcBABAWE21478x50xĐạt18/3/22
Hồ Việt CườngBAFNIU21411x50xĐạt18/3/22
Bùi Xuân CườngEEACIU17005x50xĐạt18/3/22
Phan Nguyễn Hùng CườngITDSIU21078x50xĐạt18/3/22
Ngô Quang ĐạiEEACIU20056x50xĐạt18/3/22
Trương Mộng Song DânBABAWE20044x50xĐạt18/3/22
Nguyễn Trí ĐăngENENIU18100x50xĐạt18/3/22
Ninh Hải ĐăngENENIU20152x50xĐạt18/3/22
Trần Minh ĐăngENENWE20059x50xĐạt18/3/22
Dương Thành DanhEEEEIU21025x50xĐạt18/3/22
Cáp Thành DanhENENIU21087x50xĐạt18/3/22
Huỳnh Phúc ĐạtEEACIU21080x50xĐạt18/3/22
Nguyễn Tuấn ĐạtEEACIU21097x50xĐạt18/3/22
Trịnh Tiến ĐạtITDSIU20109x50xĐạt18/3/22
Phạm Nguyễn Tiến ĐạtITDSIU21080x50xĐạt18/3/22
Lê Tấn ĐạtITITIU18270x50xĐạt18/3/22
Nguyễn Quốc ĐạtITITIU21171x50xĐạt18/3/22
Trần Quang Thụy DiễmBABAWE20103x50xĐạt18/3/22
Phan Huy Ngọc DiễmIELSIU19126x50xĐạt18/3/22
Võ Khải ĐiềnBABAIU19020 x50xĐạt18/3/22
Lê Trần Ngọc DiệpBABAWE20043x50xĐạt18/3/22
Trần Kim ĐiệpBAFNIU20265x50xĐạt18/3/22
Nguyễn Thị Ngọc ĐiệpBTBTIU18044x50xĐạt18/3/22
Phạm Lê Hoàng DiệuBAFNIU21416x50xĐạt18/3/22
Trà Trọng DĩnhIELSIU19012x50xĐạt18/3/22
Dương Mỹ ĐìnhBABAIU19151x47,5xĐạt18/3/22
Vũ Văn ĐôITITIU21125x50xĐạt18/3/22
Phan Khánh ĐoanBABAWE20011x50xĐạt18/3/22
Bùi Đào Khả DoanhBABAIU20542x50xĐạt18/3/22
Lê Văn DoanhIEIEIU19045x50xĐạt18/3/22
Nguyễn Hoàng ĐứcBABAIU21312x50xĐạt18/3/22
Nguyễn Minh ĐứcBEBEIU21203x50xĐạt18/3/22
Lê Việt ĐứcEEACIU19036x50xĐạt18/3/22
Trần Đoàn Việt ĐứcEEACIU19037x50xĐạt18/3/22
Nguyễn Minh Đức IELSIU21276x50xĐạt18/3/22
Nguyễn Hoàng DungBTBCIU19002x50xĐạt18/3/22
Văn Thị Ngọc DungBTBTIU18047x50xĐạt18/3/22
Nguyễn Thảo DungENENIU17048x50xĐạt18/3/22
Tạ Mỹ DungENENIU21088x50xĐạt18/3/22
Nguyễn Khánh DungENENIU21089x50xĐạt18/3/22
La Hạnh DungIELSIU20287x50xĐạt18/3/22
Phạm Thị Thùy DungIELSIU20288x50xĐạt18/3/22
Nguyễn Thụy Thùy DungIELSIU21277x50xĐạt18/3/22
Hoàng Thị Quỳnh DungIELSIU21278x50xĐạt18/3/22
Lê Tấn DũngBAFNIU21423x50xĐạt18/3/22
Bùi Trí DũngBEBEIU20164x50xĐạt18/3/22
Ngô Anh DũngENENIU18015x50xĐạt18/3/22
Nguyễn Mạnh Hùng DũngIEIEIU19082x50xĐạt18/3/22
Nguyễn Võ Thanh DũngIELSIU19135x50xĐạt18/3/22
Võ Văn Trí DũngIELSIU21013x50xĐạt18/3/22
Hồ Anh DũngITCSIU21172x50xĐạt18/3/22
Bùi Ngọc Thùy DươngBTBCIU21045x30xĐạt18/3/22
Nguyễn Bình DươngEEACIU18122x50xĐạt18/3/22
Lê Xuân DươngEEEEIU21026x50xĐạt18/3/22
Nguyễn Công DươngEEEEIU21055x50xĐạt18/3/22
Nguyễn Đào Tuyên DươngIEIEIU20111x50xĐạt18/3/22
Dương Bình DươngIELSIU21189x50xĐạt18/3/22
Trần Thị Thuỳ Dương EEACIU21100x50xĐạt18/3/22
Nguyễn Hữu DuyBAACIU19010x45xĐạt18/3/22
Nguyễn Đức DuyBABAWE21249x50xĐạt18/3/22
Trần Đức DuyBEBEIU21206x50xĐạt18/3/22
Võ Phước DuyEEEEIU17032x50xĐạt18/3/22
Bùi Anh DuyEEEEIU21027x50xĐạt18/3/22
Phạm Quang DuyENENIU18093x50xĐạt18/3/22
Nguyễn Hải DuyIEIEIU21094x50xĐạt18/3/22
Đặng Quốc Anh DuyITDSIU20015050xChưa đạt18/3/22
Nguyễn Bá DuyITDSIU21014x45xĐạt18/3/22
Nguyễn Đặng Thành DuyITITIU21191x40xĐạt18/3/22
Nguyễn Hoàng Khánh Duy ENENWE21328x50xĐạt18/3/22
Đặng Huế DuyênBTFTIU20077x50xĐạt18/3/22
Ngô Triệu Gia GiaITDSIU20034x50xĐạt18/3/22
Lê Châu Trúc GiangBAFNIU21434x50xĐạt18/3/22
Huỳnh GiangENENIU20141x50xĐạt18/3/22
Đinh Ngọc Vĩnh GiangIEIEIU20024x45xĐạt18/3/22
Phan Thị Hương GiangIELSIU20020x50xĐạt18/3/22
Lê Thị Lan GiaoBAFNIU20278x50xĐạt18/3/22
Nguyễn Trần Linh GiaoBTCEIU21087x50xĐạt18/3/22
Vũ Duy HàBEBEIU20171x30xĐạt18/3/22
Nguyễn Thuý HàBTCEIU21088x47,5xĐạt18/3/22
Tạ Vũ Ngọc HàIEIEIU20051x50xĐạt18/3/22
Nguyễn Trần Hoàng HạITITIU21127x50xĐạt18/3/22
Nguyễn Như HảiIELSIU20162x50xĐạt18/3/22
Hoàng Văn HảiITITIU18287x50xĐạt18/3/22
Nguyễn Dương Thảo HânBAACIU20004x40xĐạt18/3/22
Trần Gia HânBABAIU20048x50xĐạt18/3/22
Lê Ngọc HânBABAIU20321x45xĐạt18/3/22
Võ Gia HânBABAIU21208x50xĐạt18/3/22
Nguyễn Ngọc Hân BABAUH21006x42,5xĐạt18/3/22
Đoàn Khả HânBABAWE21494x50xĐạt18/3/22
La Vịnh HânBTBTIU20041x50xĐạt18/3/22
Nguyễn Minh HânBTFTIU20082x50xĐạt18/3/22
Nguyễn Ngọc HânIEIEIU18152x50xĐạt18/3/22
Nguyễn Ngọc Gia HânIEIEIU19048x50xĐạt18/3/22
Trương Gia HânIELSIU21292x50xĐạt18/3/22
Huỳnh Ngọc Gia HânMAMAIU20083x37,5xĐạt18/3/22
Trần Thu HằngBABAIU21209x50xĐạt18/3/22
Nguyễn Thị Thúy HằngBABAWE21498x32,5xĐạt18/3/22
Lê Thị Thúy HằngBAFNIU20287x50xĐạt18/3/22
Lê Thị Thúy HằngBAFNIU20288x50xĐạt18/3/22
Nguyễn Thị Mỹ HằngBAFNIU21442x50xĐạt18/3/22
Nguyễn Minh HạnhBABAIU18050x35xĐạt18/3/22
Nguyễn Đào Hồng HạnhBABAIU21210x50xĐạt18/3/22
Trần Hồ Hồng HạnhBABAIU21389x50xĐạt18/3/22
Nguyễn Thị Mỹ HạnhBTCEIU20047x50xĐạt18/3/22
Lê Ngọc Minh HạnhENENIU20169x50xĐạt18/3/22
Trần Hồng HạnhIELSIU21196x50xĐạt18/3/22
Tăng Quốc HàoBTFTIU20083x42,5xĐạt18/3/22
Trần Nguyễn Tú HảoBTBTIU20258x50xĐạt18/3/22
Mai Tố HảoIELSIU20025x50xĐạt18/3/22
Nguyễn Ngọc Minh HậuBTBTWE21069x50xĐạt18/3/22
Nguyễn Trung HậuEEACIU19039x50xĐạt18/3/22
Trần Phước HậuIELSIU20301x50xĐạt18/3/22
Phùng Vũ Thuần HiếnIEIEIU21099x50xĐạt18/3/22
Đỗ Thị Thu HiềnBAACIU21068x40xĐạt18/3/22
Nguyễn Thu HiềnBABAAU21033x32,5xĐạt18/3/22
Nguyễn Thu HiềnBABAAU21043x40xĐạt18/3/22
Phan Thị HiềnBABAIU20399x50xĐạt18/3/22
Đặng Ngọc Thu HiềnBABAWE21502x50xĐạt18/3/22
Vương Thị Thanh HiềnBTCEIU21058x50xĐạt18/3/22
Lê Minh HiểnENENWE21241x50xĐạt18/3/22
Nguyễn Thị Bích HiệpBAACIU20124x32,5xĐạt18/3/22
Lê Quang HiệpBAFNIU21291x50xĐạt18/3/22
Lê Huy HiếuBABAIU21018x50xĐạt18/3/22
Nguyễn Trung HiếuBEBEIU19064x50xĐạt18/3/22
Hà Hoàng HiếuBTCEIU21090x50xĐạt18/3/22
Vũ Trung HiếuEEACIU21106x50xĐạt18/3/22
Dương Hoàng HiếuIELSIU19019x50xĐạt18/3/22
Nguyễn Trần Minh HiếuIELSIU19153x50xĐạt18/3/22
Nguyễn Song Minh HiếuIELSIU21297x50xĐạt18/3/22
Đỗ Minh HiếuITDSIU21086x50xĐạt18/3/22
Lê Nguyễn Quang HiếuITITIU21021x50xĐạt18/3/22
Cao Thị Minh HiếuMAMAIU21066x50xĐạt18/3/22
Phan Thị Lệ HoaBAFNIU21445x50xĐạt18/3/22
Ngô Như Ngọc HoaENENIU18028x50xĐạt18/3/22
Lê Bùi Quỳnh HoaIELSIU20306x50xĐạt18/3/22
Nguyễn Bá HoàngBABAIU21115x50xĐạt18/3/22
Lê Trọng HoàngBABAWE20136x50xĐạt18/3/22
Quách Nguyễn Huy HoàngBAFNIU19087x50xĐạt18/3/22
Nguyễn Minh HoàngEEACIU19040x50xĐạt18/3/22
Nguyễn Vĩnh HoàngEEEEIU21029x50xĐạt18/3/22
Lê Huy HoàngIELSIU21299x50xĐạt18/3/22
Lê Minh HoàngMAMAIU19051x50xĐạt18/3/22
Nguyễn Bá Hoàng BABAIU21397x50xĐạt18/3/22
Vũ Huy Hoàng ENENIU21008x50xĐạt18/3/22
Nguyễn Đăng Ánh HồngBABANS20005x50xĐạt18/3/22
Nguyễn Đức Phi HồngITITIU17022x50xĐạt18/3/22
Bùi Bích HuệIELSIU20239x35xĐạt18/3/22
Nông Việt HùngBABAWE19197x50xĐạt18/3/22
Nguyễn Trung HùngEEEEIU21031x50xĐạt18/3/22
Nguyễn Đoàn Minh HưngBABAIU19033x50xĐạt18/3/22
Đào Nhật HưngBAFNIU20296x50xĐạt18/3/22
Trịnh Gia HưngENENIU18109x50xĐạt18/3/22
Trần Vũ Khánh HưngITCSIU21182x50xĐạt18/3/22
Ngô Lưu Tấn HưngITITIU21129x32,5xĐạt18/3/22
Nguyễn Quốc HưngITITIU21211x50xĐạt18/3/22
Trương Quốc Hưng BAACIU21183 x47,5xĐạt18/3/22
Đỗ Phạm Thiên HươngBAFNIU21449x50xĐạt18/3/22
Đoàn Trần Thảo HươngIELSIU20226x50xĐạt18/3/22
Lê Trương Quỳnh HươngMAMAIU21070x50xĐạt18/3/22
Nguyễn Quốc HuyBABAIU21407x50xĐạt18/3/22
Huỳnh Nhất HuyBABAUH21025x50xĐạt18/3/22
Châu Thành HuyBEBEIU20018x50xĐạt18/3/22
Nguyễn Đức HuyBEBEIU20206x50xĐạt18/3/22
Huỳnh Đức HuyEEACIU18115050xChưa đạt18/3/22
Nguyễn Lê HuyEEEEIU21034x50xĐạt18/3/22
Võ Anh HuyEEEEIU21035x50xĐạt18/3/22
Nguyễn Song HuyITITIU19134x50xĐạt18/3/22
Đặng Nhật HuyITITIU20043x50xĐạt18/3/22
Nguyễn Gia HuyITITIU21214x50xĐạt18/3/22
Bùi Thế Vinh Huy BEBEIU21148x50xĐạt18/3/22
Trần Thị Bích HuyềnBABAWE21267x50xĐạt18/3/22
Võ Ngọc Khánh HuyềnBTFTIU20003x50xĐạt18/3/22
Phan Thị Thanh HuyềnIELSIU20168x50xĐạt18/3/22
Ngô Tôn Khánh HuyềnIELSIU21307x50xĐạt18/3/22
Nguyễn Thị Như HuỳnhBAFNIU19096x50xĐạt18/3/22
Nguyễn Huỳnh Quốc HyBEBEIU21149x50xĐạt18/3/22
Nguyễn Quốc Gia HyEEACIU21118x50xĐạt18/3/22
Bùi Mạc Anh KhaITITIU20221x50xĐạt18/3/22
Lê Hoàng KhangBAFNIU19098x50xĐạt18/3/22
Đỗ Nguyễn Chí KhangBAFNIU20305x50xĐạt18/3/22
Nguyễn Gia KhangBAFNIU21458050xChưa đạt18/3/22
Trần Ngọc Vỹ KhangBEBEIU21064x50xĐạt18/3/22
Trần Hoàng Long KhangILSIU21084x50xĐạt18/3/22
Ngô Í KhangITCSIU21192x50xĐạt18/3/22
Lê Công Thái KhangITITIU20224x50xĐạt18/3/22
Tạ Vĩ KhangITITIU20226x50xĐạt18/3/22
Vũ Thị Vân KhanhBABAIU20339x45xĐạt18/3/22
Trần Tuấn KhanhBAFNIU21305x50xĐạt18/3/22
Võ Thị Kim KhanhBTBCIU18026x50xĐạt18/3/22
Phạm Thị Minh KhanhBTBTIU18100x50xĐạt18/3/22
Lê Trần Bảo KhanhBTBTIU21062x50xĐạt18/3/22
La Nhật KhanhBTCEIU21091x50xĐạt18/3/22
Trịnh Nguyễn Phương KhanhBTFTUN21002x50xĐạt18/3/22
Nguyễn Phương KhanhEEEEIU21037x50xĐạt18/3/22
Nguyễn Hồng Ngọc KhánhBABAIU21024x50xĐạt18/3/22
Trần Nam KhánhBAFNIU21462x50xĐạt18/3/22
Trần Duy KhánhEEEEIU20031x50xĐạt18/3/22
Trương Kim KhánhIEIEIU18037x50xĐạt18/3/22
Nguyễn Hữu KhánhITCSIU21076x50xĐạt18/3/22
Nguyễn Trần Gia KhiêmCECEIU18024x50xĐạt18/3/22
Trần Đức KhiêmIELSIU20327x50xĐạt18/3/22
Nguyễn Thành KhiêmITCSIU21137x50xĐạt18/3/22
Nguyễn Huỳnh Đăng KhoaBAACIU20130x45xĐạt18/3/22
Phạm Minh KhoaBABAIU18080030xChưa đạt18/3/22
Lê Huỳnh Anh KhoaBAFNIU20316x50xĐạt18/3/22
Bùi Nhật KhoaBEBEIU20028x50xĐạt18/3/22
Trần Phan Đăng KhoaBEBEIU21066x50xĐạt18/3/22
Hồ Vũ Hoàng KhoaBTBTIU21065x27,5xĐạt18/3/22
Lê Anh KhoaBTBTIU21210 x50xĐạt18/3/22
Nguyễn Thành Lạc KhoaIELSIU21308x50xĐạt18/3/22
Hoàng Công Anh KhoaITCSIU21158x50xĐạt18/3/22
Nguyễn Anh KhoaITITIU19141x30xĐạt18/3/22
Huỳnh Ngọc Minh KhuêBAFNIU21378x30xĐạt18/3/22
Nguyễn Bảo KhuêBTBTIU21138x50xĐạt18/3/22
Vũ Minh KhuêBTCEIU21061x50xĐạt18/3/22
Bùi Thị Minh KhuêIEIEIU21024x50xĐạt18/3/22
Trần Phan Nhật KhuêIELSIU19033x50xĐạt18/3/22
Nguyễn Như KhươngBEBEIU21228x50xĐạt18/3/22
Lê Quang KhươngIEIEIU21064x45xĐạt18/3/22
Le Tu Minh KienITDSIU21092x50xĐạt18/3/22
Tôn Thất KiênEEACIU19046x50xĐạt18/3/22
Nguyễn Trung KiênITDSIU20067x50xĐạt18/3/22
Lê Trung KiênITDSIU21093x50xĐạt18/3/22
Trần Anh KiệtIELSIU20334x35xĐạt18/3/22
Lê Huỳnh Tuấn KiệtMAMAIU18066x50xĐạt18/3/22
Vương Nhã KỳBABAIU19218x50xĐạt18/3/22
Hồng Minh KỳIELSIU21312x50xĐạt18/3/22
Tăng Quân LạcITDSIU21094x50xĐạt18/3/22
Lê Võ Hồng LamIELSIU20338x50xĐạt18/3/22
Đặng Ngọc LâmBAFNIU21474x50xĐạt18/3/22
Phạm Hoàng LâmIELSIU21029x50xĐạt18/3/22
Khưu Khôn LâmITITIU18303x50xĐạt18/3/22
Trần Hoàng Phong LanBABAIU21427x50xĐạt18/3/22
Phan Nguyễn Hoàng LanBABAUH21119x50xĐạt18/3/22
Lê Nhật LanBAFNIU21314x50xĐạt18/3/22
Hoàng Thị Thu LanBTCEIU21007x50xĐạt18/3/22
Bùi Thị Xuân LanITDSIU19007x50xĐạt18/3/22
Nguyễn Hoàng LânBEBEIU21013x50xĐạt18/3/22
Phạm Song LậpBAFNIU20139050xChưa đạt18/3/22
Phạm Thị Bích LiễuSESEIU20027x50xĐạt18/3/22
Nguyễn Tạ Thùy LinhBAACIU21023x42,5xĐạt18/3/22
Nguyễn Ngọc Khánh LinhBABAIU18096x50xĐạt18/3/22
Hà Thị Ngọc LinhBABAIU21031x50xĐạt18/3/22
Phạm Thị Khánh LinhBABAIU21132x50xĐạt18/3/22
Nguyễn Ngọc Thùy LinhBABAIU21230x50xĐạt18/3/22
Nguyễn Thùy LinhBABAIU21231x50xĐạt18/3/22
Vũ Khánh LinhBABAIU21235x50xĐạt18/3/22
Ngô Nguyễn Mai LinhBABAIU21430x50xĐạt18/3/22
Võ Thị Mỹ LinhBABAIU21434x50xĐạt18/3/22
Nguyễn Huỳnh Nhật LinhBABAIU21436x50xĐạt18/3/22
Trịnh Ánh LinhBABAIU21437x50xĐạt18/3/22
Lâm Khả LinhBABAIU21438x50xĐạt18/3/22
Hồ Gia LinhBABAIU21439x50xĐạt18/3/22
Lê Phương LinhBAFNIU19105x50xĐạt18/3/22
Võ Ngọc Phương LinhBAFNIU21478x50xĐạt18/3/22
Lê Hoàng Nhật LinhBAFNIU21479x50xĐạt18/3/22
Đặng Thị Thu LinhBAFNIU21480x50xĐạt18/3/22
Bùi Hoàng Khánh LinhBAFNIU21484x50xĐạt18/3/22
Đinh Bùi Khánh LinhBEBEIU21152x50xĐạt18/3/22
Đoàn Hải LinhBTBCIU20002x50xĐạt18/3/22
Nguyễn Thị Thu LinhBTBTIU20282x50xĐạt18/3/22
Phan Thị Phương LinhBTCEIU20065x50xĐạt18/3/22
Dương Hoàng Thảo LinhBTCEIU21094x50xĐạt18/3/22
Đào Thị Mai LinhBTFTIU21172x50xĐạt18/3/22
Đặng Mỹ LinhENENIU18095x50xĐạt18/3/22
Nguyễn Hoàng LinhENENIU19012x50xĐạt18/3/22
Nguyễn Hoàng Trúc LinhENENIU21105x50xĐạt18/3/22
Phạm Đào Hoài LinhENENWE21354x50xĐạt18/3/22
Tống phước mỹ linhIEIEIU21108x50xĐạt18/3/22
Đào Ngọc Thùy LinhIELSIU19187x50xĐạt18/3/22
Đoàn Phan Ngọc LinhIELSIU19192x50xĐạt18/3/22
Đào Khánh LinhIELSIU20039x50xĐạt18/3/22
Huỳnh Khánh LinhIELSIU20343x50xĐạt18/3/22
Nguyễn Hoàng LinhITITIU19023x50xĐạt18/3/22
Vũ Ngọc Khánh LinhMAMAIU19028x50xĐạt18/3/22
Nguyễn Ngọc Khánh Linh BEBEIU20213x50xĐạt18/3/22
Nguyễn Liên Bội Linh BTBTIU18406x50xĐạt18/3/22
Tạ Ngọc Bích LoanBAFNIU19107x50xĐạt18/3/22
Nguyễn Thị Kim LoanBAFNIU20333x50xĐạt18/3/22
Dương Tấn LộcIELSIU19195x50xĐạt18/3/22
Nguyễn Huỳnh Đức LộcIELSIU20346x50xĐạt18/3/22
Đỗ Tấn LộcITCSIU21199x50xĐạt18/3/22
Trần Văn LộcMAMAIU18017050xChưa đạt18/3/22
Nguyễn Ngọc LongBABAIU19051x50xĐạt18/3/22
Nguyễn Lê Hoàng LongBAFNIU18223x50xĐạt18/3/22
Bành Quang LongITITIU18199x50xĐạt18/3/22
Nguyễn Thăng LongITITIU18293x50xĐạt18/3/22
Vương Phi LongITITIU21238x50xĐạt18/3/22
Phan Gia Bảo LongITITIU21239050xChưa đạt18/3/22
Trần Cao Chí LuânBAFNIU21208x50xĐạt18/3/22
Phạm Quý LươngBABAIU18112x50xĐạt18/3/22
Nguyễn Hiền LươngBABAIU20073x50xĐạt18/3/22
Nguyễn Minh LươngITITIU21240x50xĐạt18/3/22
Nguyễn Mai Thảo LyBABAIU21442x50xĐạt18/3/22
Nguyễn Phượng LyBAFNIU21487x50xĐạt18/3/22
Lê Hà Phương LyBTBTIU21220x50xĐạt18/3/22
Lê Công LýBABAIU20319x45xĐạt18/3/22
Lê Trần Thiên LýBABAWE21541x40xĐạt18/3/22
Lý Thị Ngọc MaiBAACIU21189x45xĐạt18/3/22
Phạm Thị Tuyết MaiBAACIU21190x47,5xĐạt18/3/22
Nguyễn Vũ Ngọc MaiBABAWE21542x50xĐạt18/3/22
Võ Phương MaiBAFNIU20342x50xĐạt18/3/22
Huỳnh Thị Xuân MaiBAFNIU21066x50xĐạt18/3/22
Đặng Thoại Quỳnh MaiIELSIU19199x50xĐạt18/3/22
Đặng Gia MẫnENENIU21111x50xĐạt18/3/22
Trầm Lê MạnhITITIU21077x50xĐạt18/3/22
Lê Thị Thảo MiBTBTIU17035x50xĐạt18/3/22
Nguyễn Hồ Ánh MinhBABAIU21449x50xĐạt18/3/22
Lưu Phan Bình MinhBABAWE21552x50xĐạt18/3/22
Nguyễn Nhật MinhEEACIU19049x50xĐạt18/3/22
Nguyễn Xuân MinhEEACIU21128x50xĐạt18/3/22
Đỗ Phạm Bình MinhENENIU20023x50xĐạt18/3/22
Dương Trần Nhật MinhITDSIU20032x50xĐạt18/3/22
Nguyễn Lê MinhITITIU20112x50xĐạt18/3/22
Phan Thị Hoàng Minh BTFTIU19012x50xĐạt18/3/22
Võ Thị Ái MyBABAIU20455x50xĐạt18/3/22
Nguyễn Ngọc MyBABAIU20492x50xĐạt18/3/22
Tiêu Hà MyBABAIU21459x50xĐạt18/3/22
Nguyễn Kiều MyBAFNIU21493x50xĐạt18/3/22
Lê Hồng MyBEBEIU21085x50xĐạt18/3/22
Huỳnh Lê Tuyết MyBTFTIU18165x50xĐạt18/3/22
Lê Trà MyENENIU21112x50xĐạt18/3/22
Phạm Lê Uyển MyIELSIU20048x50xĐạt18/3/22
Đoàn Thị Thảo MyIELSIU20355x50xĐạt18/3/22
Nguyễn Huỳnh Thảo MyITCSIU21204x50xĐạt18/3/22
Đặng Thị Tú MỹBABAIU19241x50xĐạt18/3/22
Huỳnh Thị Ngọc MỹBAFNIU20349x50xĐạt18/3/22
Trần Ngọc MỹBTBCIU20061x50xĐạt18/3/22
Lâm Hoàn MỹBTBTUN21026x50xĐạt18/3/22
Dương Kiều MỹENENIU21114x50xĐạt18/3/22
Phan Thanh MỹMAMAIU20076x50xĐạt18/3/22
Hồ Kiều MỵBABAIU20368x37,5xĐạt18/3/22
Lê Thị Tuyết My ITDSIU21005050xChưa đạt18/3/22
Nguyễn Thị An NaBABAWE21022x50xĐạt18/3/22
Phạm Chi NaBAFNIU21497x50xĐạt18/3/22
Phạm Thị Trúc NaMAMAIU20098x50xĐạt18/3/22
Lâm Nhật NamBTCEIU21098x50xĐạt18/3/22
Ngô Nguyễn NamCECEIU18039x50xĐạt18/3/22
Hồ Tôn Nhật NamEEACIU18049x50xĐạt18/3/22
Phan Nhật NamEEACIU18050x50xĐạt18/3/22
Trần Nhật NamIELSIU20180x50xĐạt18/3/22
Ngô Hoàng Nam BTBTIU21225x32,5xĐạt18/3/22
Nguyễn Minh Thanh NgaBAACIU20137x42,5xĐạt18/3/22
Nguyễn Thuý Hằng NgaBABAIU20572x50xĐạt18/3/22
Nguyễn Tố NgaBABAWE21560x50xĐạt18/3/22
Nguyễn Thị Quỳnh NgaBEBEIU20167x50xĐạt18/3/22
Hoàng Thị Hồng NgaBEBEIU20220x50xĐạt18/3/22
Mai Khánh NgânBABAIU21039x50xĐạt18/3/22
Thái Kim NgânBABAIU21141x50xĐạt18/3/22
Phan Nguyễn Thanh NgânBABAUH21127x50xĐạt18/3/22
Lê Thị Kim NgânBABAWE20010x50xĐạt18/3/22
Nguyễn Ngọc Bảo NgânBABAWE20091x50xĐạt18/3/22
Trần Mai NgânBAFNIU20357x50xĐạt18/3/22
Lê Nguyễn Hoàng NgânBAFNIU21085x50xĐạt18/3/22
Huỳnh Bảo NgânBTBCIU19051050xChưa đạt18/3/22
Nguyễn Ngọc Thanh NgânBTBCIU20062x50xĐạt18/3/22
Phan Đặng Tuyết NgânBTBTIU20050x50xĐạt18/3/22
Nguyễn Thị Hoài NgânBTCEIU21101x50xĐạt18/3/22
Đỗ Kim NgânBTCEIU21102x50xĐạt18/3/22
Nguyễn Lê Hiếu NgânENENIU21116x50xĐạt18/3/22
Lê Vũ Khánh NgânEVEVIU21011x50xĐạt18/3/22
Hồ Trúc NgânIELSIU19047x50xĐạt18/3/22
Nguyễn Việt Bảo NgânIELSIU19210x50xĐạt18/3/22
Nguyễn Ngọc Kim NgânIELSIU20358x50xĐạt18/3/22
Huỳnh Nguyễn Kim NgânIELSIU21214x50xĐạt18/3/22
Phạm Kim NgânIELSIU21215x50xĐạt18/3/22
Lê Thiên NgânITCSIU21091x50xĐạt18/3/22
Trần Diệp Phương NghiBTBTIU18401x50xĐạt18/3/22
Phạm Ngọc Đông NghiBTBTIU21227x35xĐạt18/3/22
Nguyễn Ngọc Vĩnh NghiBTCEIU21103x50xĐạt18/3/22
Hoàng Bảo NghiENENIU20027x50xĐạt18/3/22
Trần Ngọc Phương NghiENENIU20148x50xĐạt18/3/22
Huỳnh Vịnh NghiIEIEIU20067x50xĐạt18/3/22
Phan Gia NghiIELSIU20361x50xĐạt18/3/22
Nguyễn Như Sương NghiIELSIU21331x50xĐạt18/3/22
Lê Hữu NghĩaIELSIU19213x50xĐạt18/3/22
Huỳnh Hữu NghĩaITCSIU21207x50xĐạt18/3/22
Nguyễn Thị Minh NgọcBAACIU21100x47,5xĐạt18/3/22
Nguyễn Thị Thanh NgọcBABAUH21037x50xĐạt18/3/22
Võ Quế NgọcBABAWE19202x50xĐạt18/3/22
Nguyễn Đoàn Bảo NgọcBABAWE20048x50xĐạt18/3/22
Nguyễn Bảo NgọcBAFNIU19020x50xĐạt18/3/22
Phan Như NgọcBAFNIU21507x50xĐạt18/3/22
Trần Phương NgọcBTBTIU20125x50xĐạt18/3/22
Trần Vĩnh Bảo NgọcBTBTIU21228x50xĐạt18/3/22
Ngô Trần Bảo NgọcBTFTIU18075x50xĐạt18/3/22
Nguyễn Hữu Bảo NgọcEEACIU21051x50xĐạt18/3/22
Nguyễn Lâm Hồng NgọcENENWE20028x50xĐạt18/3/22
Nguyễn Lê Như NgọcENENWE21370x50xĐạt18/3/22
Mai Nguyễn Bảo NgọcENENWE21372x50xĐạt18/3/22
Nguyễn Minh NgọcIEIEIU21033x50xĐạt18/3/22
Đỗ Thị Tuyết NgọcIELSIU19216x50xĐạt18/3/22
Nguyễn Phước NgọcIELSIU20050x50xĐạt18/3/22
Cao Dương Bảo NgọcIELSIU21216x50xĐạt18/3/22
Lê Thanh Thiên NgọcITDSIU21027x50xĐạt18/3/22
Nguyễn Thụy Bích Ngọc IELSIU19214x50xĐạt18/3/22
Đinh Huỳnh Như Ngọc IELSIU21333x50xĐạt18/3/22
Võ Thảo NguyênBAACIU21195x35xĐạt18/3/22
Nguyễn Khắc Vĩnh NguyênBABAIU18142x50xĐạt18/3/22
Lê Thanh Thảo NguyênBABAIU21250x50xĐạt18/3/22
Trần Lê Hạnh NguyênBTBCIU20005x50xĐạt18/3/22
Trần Phước NguyênBTBTIU20255x50xĐạt18/3/22
Nguyễn Phúc NguyênBTFTIU16046x50xĐạt18/3/22
Trương Thanh NguyênEEACIU18131035xChưa đạt18/3/22
Lê Phan Thảo NguyênENENIU21123x50xĐạt18/3/22
Huỳnh Kim NguyênIEIEIU20113x50xĐạt18/3/22
Trần Bình NguyênIEIEIU21070x50xĐạt18/3/22
Phạm Khôi NguyênIELSIU19222x50xĐạt18/3/22
Nguyễn Thảo NguyênIELSIU20367x50xĐạt18/3/22
Đinh Thủy NguyênIELSIU21217x50xĐạt18/3/22
Trịnh Bình NguyênITDSIU21103x50xĐạt18/3/22
Hoàng Trần Thảo NguyênITDSIU21104x50xĐạt18/3/22
Nguyễn Thảo NguyênMAMAIU20078x50xĐạt18/3/22
Nguyễn Công NguyênSESEIU21018x50xĐạt18/3/22
Nguyễn Như Thiên NhãIELSIU19223x50xĐạt18/3/22
Nguyễn Thái Thanh NhànBAFNIU21516x50xĐạt18/3/22
Trương Vũ NhânBABAIU20382x50xĐạt18/3/22
Nguyễn Thành NhânBABAWE21293x50xĐạt18/3/22
Huỳnh Thiện NhânIELSIU19224x50xĐạt18/3/22
Phan NhânITITIU17090x50xĐạt18/3/22
Nguyễn Như Thục NhạnBABAIU21047x50xĐạt18/3/22
Trương Thiện Nhân IELSIU19225x50xĐạt18/3/22
Trần Thị Thu NhấtBTBCIU20024x50xĐạt18/3/22
Nguyễn Phúc Minh NhậtBABAIU20105x45xĐạt18/3/22
Nguyên Minh NhậtBTBTIU20111050xChưa đạt18/3/22
Trương Anh NhậtEEACIU21133x50xĐạt18/3/22
Võ Đoàn Anh NhậtEEEEIU21016x50xĐạt18/3/22
Nguyễn Hữu Minh NhậtITITIU20062x37,5xĐạt18/3/22
Phan Bội NhiBABAIU18389x50xĐạt18/3/22
Nguyễn Cao Hạ NhiBABAIU20107x40xĐạt18/3/22
Võ Ngọc Ý NhiBABAIU20444x50xĐạt18/3/22
Lê Hồng Yến NhiBABAIU21048x50xĐạt18/3/22
Phạm Nguyễn Yến NhiBABAIU21477x50xĐạt18/3/22
Trịnh Hoàng Yến NhiBABAIU21479x50xĐạt18/3/22
Nguyễn Khánh NhiBABAUH19080x50xĐạt18/3/22
Ngô Thảo NhiBAFNIU20374050xChưa đạt18/3/22
Nguyễn Thị Yến NhiBAFNIU21521x50xĐạt18/3/22
Nguyễn Thanh Uyển NhiBAFNIU21523x50xĐạt18/3/22
Nguyễn Bình Phương NhiBEBEIU20086x50xĐạt18/3/22
Đào Yến NhiBTBCIU19010x50xĐạt18/3/22
Đặng Huỳnh Ngọc NhiBTBTIU20128x50xĐạt18/3/22
Nguyễn Thị Tuyết NhiBTBTIU20212x50xĐạt18/3/22
Đào Uyên NhiBTCEIU21034x50xĐạt18/3/22
Nguyễn Thùy Yến NhiBTFTIU20091x50xĐạt18/3/22
Nguyễn Phạm Thảo NhiBTFTIU21182x50xĐạt18/3/22
Phạm Huỳnh Yến NhiENENIU18125x50xĐạt18/3/22
Đặng Lâm Hoàng NhiENENIU21015x50xĐạt18/3/22
Nguyễn Ngọc Bảo NhiENENIU21129x50xĐạt18/3/22
Huỳnh Thị Quỳnh NhiIEIEIU19062x50xĐạt18/3/22
Đỗ Hoàng Thảo NhiIEIEIU21036x50xĐạt18/3/22
Dương Ngọc Uyển NhiIELSIU18104x50xĐạt18/3/22
Nguyễn Hoàng Tú NhiIELSIU19228x50xĐạt18/3/22
Trần Thị Hoàng NhiIELSIU20057x50xĐạt18/3/22
Trịnh Phùng Hạnh NhiIELSIU20233x50xĐạt18/3/22
Phạm Huỳnh Thảo NhiIELSIU20381x50xĐạt18/3/22
Từ Yến NhiIELSIU21040x50xĐạt18/3/22
Phạm Nguyễn Yến NhiIELSIU21341x50xĐạt18/3/22
Phan Hoàng Yến NhiIELSIU21345x50xĐạt18/3/22
Lê An NhiênBABAWE21581x50xĐạt18/3/22
Đặng Giang Bảo NhưBABAIU19278x50xĐạt18/3/22
Trần Nguyễn Quỳnh NhưBABAIU20111x45xĐạt18/3/22
Lý Quỳnh NhưBABAIU20113x47,5xĐạt18/3/22
Lê Thị Quỳnh NhưBABAIU20114x40xĐạt18/3/22
Nguyễn Ngọc Quỳnh NhưBABAIU21259x50xĐạt18/3/22
Nguyễn Ngọc Quỳnh NhưBABAIU21484x50xĐạt18/3/22
Nguyễn Thị Quỳnh NhưBAFNIU21338x50xĐạt18/3/22
Thái Quỳnh NhưBAFNIU21530x50xĐạt18/3/22
Lê Phan Bảo NhưENENIU21131x50xĐạt18/3/22
Huỳnh Nguyễn Quỳnh NhưIEIEIU21122x50xĐạt18/3/22
Nguyễn Trang Quỳnh NhưIELSIU19232x50xĐạt18/3/22
Phạm Quỳnh NhưIELSIU20383x50xĐạt18/3/22
Kim Hồng NhungBABAIU20115x40xĐạt18/3/22
Trần Thị NhungBABAWE20114x50xĐạt18/3/22
Nguyễn Thị Mỹ NhungBAFNIU19138x50xĐạt18/3/22
Phạm Thị Phi NhungBEBEIU21257x50xĐạt18/3/22
Phạm Thị Hồng NhungENENIU18052x50xĐạt18/3/22
Lê Thị Thuỳ NhungENENIU18132x50xĐạt18/3/22
Lê Tinh NhựtITITIU20268x50xĐạt18/3/22
Trần Thị Kiều OanhBAACIU20075x47,5xĐạt18/3/22
Bùi Vân OanhBABAIU20586x50xĐạt18/3/22
Hồ Kim OanhBTBCIU20068x50xĐạt18/3/22
Vũ Thị Kim OanhBTFTIU20115x50xĐạt18/3/22
Trần Thị Kiều Oanh BTCEIU21067050xChưa đạt18/3/22
Nguyễn Hoàng PhátIELSIU20387x50xĐạt18/3/22
Trương Tấn PhátITITIU20140050xChưa đạt18/3/22
Hoàng Đình PhiITITIU21276x50xĐạt18/3/22
Nguyễn Hải PhongIELSIU19236x50xĐạt18/3/22
Nguyễn Hải PhongIELSIU20059x50xĐạt18/3/22
Phùng Vĩnh PhongIELSIU21221x50xĐạt18/3/22
Phạm Thiên PhúBAFNIU21537x50xĐạt18/3/22
Trần Gia PhúBEBEIU21102050xChưa đạt18/3/22
Phạm Tấn PhúEEACIU18059x50xĐạt18/3/22
Trần Lê PhúIELSIU19237x50xĐạt18/3/22
Nguyễn Thiện PhúIELSIU20060x50xĐạt18/3/22
Phạm Hoàng Thiên PhúITITIU18262x50xĐạt18/3/22
Nguyễn Đào Hồng PhúcBAACIU21155x42,5xĐạt18/3/22
Trần Lê Minh PhúcBABAIU20118x42,5xĐạt18/3/22
Trần Thị Hồng PhúcBAFNIU20092x50xĐạt18/3/22
Trịnh Tấn PhúcBAFNIU20395x50xĐạt18/3/22
Nguyễn Hồng Mỹ PhúcBTBTIU21150x50xĐạt18/3/22
Nguyễn Tiến PhúcBTCEIU21112x50xĐạt18/3/22
Trịnh Thanh PhúcEEACIU21136x50xĐạt18/3/22
Vũ Hoàng PhúcENENIU21135x50xĐạt18/3/22
Trần Thị Ngọc PhúcIELSIU21133x50xĐạt18/3/22
Lữ Nguyên Vĩnh PhúcITCSIU21217x50xĐạt18/3/22
Đỗ Đình PhúcITCSIU21219x50xĐạt18/3/22
Đặng Bá Thiện PhúcMAMAIU18027050xChưa đạt18/3/22
Nguyễn Trần Trọng PhướcBABAIU18169x50xĐạt18/3/22
Huỳnh Kim PhướcBAFNIU20215x50xĐạt18/3/22
Nguyễn Thị Hồng PhươngBAACIU21106x47,5xĐạt18/3/22
Nguyễn Võ Hoàng PhươngBABAIU20124x47,5xĐạt18/3/22
Phạm Hoàng PhươngBABAIU20482x50xĐạt18/3/22
Võ Hồng PhươngBABAIU20592x50xĐạt18/3/22
Lê Thị Thu PhươngBABAIU21495x50xĐạt18/3/22
Nguyễn Trần Hà PhươngBABANS21022x50xĐạt18/3/22
Nguyễn Hồng Minh PhươngBABAUH21044x50xĐạt18/3/22
Cao Hải Anh PhươngBAFNIU21541x50xĐạt18/3/22
Phạm Lê Đông PhươngBAFNIU21543x50xĐạt18/3/22
Vũ Thị PhươngBAFNIU21545x50xĐạt18/3/22
Lê Bùi Mai PhươngBEBEIU20235x50xĐạt18/3/22
Nguyễn Thị PhươngBTFTIU21189x50xĐạt18/3/22
Phạm Yến PhươngENENWE21384x50xĐạt18/3/22
Nguyễn Lê Yến PhươngIEIEIU21127x50xĐạt18/3/22
Khổng Mỹ PhươngIELSIU21044x50xĐạt18/3/22
Dương Nguyễn Tùng PhươngIELSIU21223x50xĐạt18/3/22
Nguyễn Phạm Kỳ PhươngITITIU21287x50xĐạt18/3/22
Nguyễn Thị Kim PhượngBABAIU21498x50xĐạt18/3/22
Mai Nguyễn Ngọc PhượngBAFNIU20096x50xĐạt18/3/22
Lê Thị Hải PhượngBTBTIU21238x50xĐạt18/3/22
Huỳnh Ngọc Minh QuânBABAWE21307x50xĐạt18/3/22
Huỳnh Anh QuânBEBEIU20037x50xĐạt18/3/22
Bùi Minh QuânEEACIU21139x50xĐạt18/3/22
Ngô Phạm Tường QuânENENIU21138x50xĐạt18/3/22
Phạm Huỳnh Thanh Quân ITDSIU21110050xChưa đạt18/3/22
Nguyễn Nhựt QuangBAFNIU21551x50xĐạt18/3/22
Khưu Đoàn Đức QuangBEBEIU20038x37,5xĐạt18/3/22
Bùi Minh QuangBTBTIU20096x50xĐạt18/3/22
Trần Vinh QuangBTCEIU21113x50xĐạt18/3/22
Đoàn Nhật QuangENENIU21139x42,5xĐạt18/3/22
Nguyễn Nhật QuangITITUN21036x50xĐạt18/3/22
Cao Thái Minh Quang BEBEIU19023 x50xĐạt18/3/22
Nguyễn Trần Minh QuốcENENIU21140x50xĐạt18/3/22
Phạm Phú QuốcITITIU21099x50xĐạt18/3/22
Lê Thương Thùy QuyênBAACIU20151x50xĐạt18/3/22
Bùi Nguyễn Khánh QuyênBABAWE21603x50xĐạt18/3/22
Nguyễn Phương QuyênBAFNIU19152x50xĐạt18/3/22
Lê Hồ Minh QuyênBTBCIU20041x50xĐạt18/3/22
Nguyễn Ngọc QuyênBTBCIU20050x50xĐạt18/3/22
Nguyễn Thị Thu QuyênEEEEIU21048x50xĐạt18/3/22
Trương Hoàng QuyênENENWE21278x50xĐạt18/3/22
Văn Bảo Nhã QuyênIELSIU21367x50xĐạt18/3/22
Nguyễn Như QuyềnIELSIU20403x50xĐạt18/3/22
Huỳnh Nguyễn Trúc QuỳnhBABAUH21076x35xĐạt18/3/22
Nguyễn Dương Tú QuỳnhBEBEIU17018x50xĐạt18/3/22
Ngô Lan QuỳnhBTBCIU19061x50xĐạt18/3/22
Đan Phạm Lâm QuỳnhBTFTIU19015x50xĐạt18/3/22
Trần Thị Diễm QuỳnhENENIU19091x50xĐạt18/3/22
Trương Diễm QuỳnhENENIU19130x50xĐạt18/3/22
Phan Như QuỳnhENENIU20111x50xĐạt18/3/22
Nguyễn Hạnh QuỳnhENENWE21388x50xĐạt18/3/22
Phạm Hoàng Nam QuỳnhIELSIU19066x50xĐạt18/3/22
Ninh Thị Phương QuỳnhIELSIU20405x50xĐạt18/3/22
Nguyễn Thị Ngọc SâmBABAIU19086x50xĐạt18/3/22
Nguyễn Thị Thanh SangMAMAIU18058x50xĐạt18/3/22
Đinh Hoàng SángBEBEIU17022x50xĐạt18/3/22
Nguyễn Ngọc Hải SơnEEACIU18107050xChưa đạt18/3/22
Nguyễn Trọng Anh TàiBABAIU19088x50xĐạt18/3/22
Nguyễn Thanh TâmBABAIU19308x50xĐạt18/3/22
Nguyễn Thành TâmCECEIU19004x50xĐạt18/3/22
Đỗ Thị Thanh TâmEEEEIU21049x50xĐạt18/3/22
Mai Long TânENENWE21394x50xĐạt18/3/22
Đoàn Duy TânIELSIU20121x50xĐạt18/3/22
Phùng Quốc TânITITIU21102x35xĐạt18/3/22
Hà Hữu Hoàng TấnBTBTIU21022x50xĐạt18/3/22
Lê Minh TấnBTCEIU20074x50xĐạt18/3/22
Nguyễn Hoàng TháiEEACIU21148x50xĐạt18/3/22
Lê Hữu Bảo TháiIELSIU20214x50xĐạt18/3/22
Lê Thành TháiIELSIU20412x50xĐạt18/3/22
Nguyễn Quốc TháiITITIU21308x50xĐạt18/3/22
Lê Minh ThắngBTBCIU19015x50xĐạt18/3/22
Phạm Vũ ThắngBTCEIU21009x50xĐạt18/3/22
Hoàng Thị Phương ThanhBAACIU20156x37,5xĐạt18/3/22
Đặng Ngô Lam ThanhBABAIU19316x50xĐạt18/3/22
Lê Thúc Uyên ThanhBABAUH20009x50xĐạt18/3/22
Đỗ Thị Minh ThanhBABAWE20204x50xĐạt18/3/22
Nguyễn Nhựt ThanhBAFNIU21571x37,5xĐạt18/3/22
Nguyễn Phương ThanhBEBEIU17035x50xĐạt18/3/22
Vũ Hoàng ThanhEEACIU21149x50xĐạt18/3/22
Nguyễn Quỳnh Mai ThanhITITIU20309x50xĐạt18/3/22
Lưu Đắc Hà ThànhBABAIU20134x40xĐạt18/3/22
Nguyễn Tấn ThànhBTBTIU20130x50xĐạt18/3/22
Lê Tuấn ThànhEEACIU20111x50xĐạt18/3/22
Phạm Trần Nhật ThànhEEEEIU21050x50xĐạt18/3/22
Lê Phong Công ThànhIELSIU19266x50xĐạt18/3/22
Ngô Hoàng ThànhITDSIU21119x50xĐạt18/3/22
Lưu Công ThànhITITIU17091x50xĐạt18/3/22
Lê Ngọc Thanh ENENWE21396x50xĐạt18/3/22
Đinh Thị Phương ThảoBAACIU21201x40xĐạt18/3/22
Đỗ Thị Thanh ThảoBABAIU19094x50xĐạt18/3/22
Dương Thanh ThảoBABAIU21275x50xĐạt18/3/22
Lê Vũ Phương ThảoBABAIU21276x50xĐạt18/3/22
Đặng Phương ThảoBABAIU21517x50xĐạt18/3/22
Phan Lê Phương ThảoBAFNIU18126x50xĐạt18/3/22
Nguyễn Thị Thanh ThảoBAFNIU21575x50xĐạt18/3/22
Nguyễn Thái Phương ThảoBEBEIU17034x50xĐạt18/3/22
Lê Quỳnh Phương ThảoBTCEIU20039x50xĐạt18/3/22
Đinh Võ Anh ThảoBTCEIU20076x50xĐạt18/3/22
Vũ Thị Nguyên ThảoENENIU20080x50xĐạt18/3/22
Phan Thị Quý ThảoENENIU21046x50xĐạt18/3/22
Lê Phương ThảoENENIU21145x50xĐạt18/3/22
Phan Thị ThảoENENIU21146x50xĐạt18/3/22
Phí Ngọc ThảoIELSIU21234x50xĐạt18/3/22
Nguyễn Thiị Thanh ThảoITITIU20310x50xĐạt18/3/22
Đỗ Thị Thanh ThảoMAMAIU21051x42,5xĐạt18/3/22
Lê Phương Thảo IELSIU20418x50xĐạt18/3/22
Võ Thị Ngọc Thảo ITDSIU20083x50xĐạt18/3/22
Dương Thị Ngọc ThếITDSIU21120x50xĐạt18/3/22
Bùi Hà Anh ThiBABAUH20024x50xĐạt18/3/22
Lê ThiEEEEIU18124x50xĐạt18/3/22
Trần Huỳnh Nhật ThiITITIU20311x50xĐạt18/3/22
Phan Vũ Nam Thi BAFNIU21580x50xĐạt18/3/22
Huỳnh Hữu ThiệnBABAWE21622x50xĐạt18/3/22
Nguyễn Đức ThiệnIELSIU19071x42,5xĐạt18/3/22
Huỳnh Gia ThịnhBABAIU21166x50xĐạt18/3/22
Trần Phước Vĩnh ThịnhBEBEIU21272x50xĐạt18/3/22
Nguyễn Lê Quốc ThịnhENENIU21148x50xĐạt18/3/22
Đặng Chí ThịnhITDSIU20104x50xĐạt18/3/22
Lê Quốc Thịnh EEACIU18105050xChưa đạt18/3/22
Trương Thị Hoàng ThơBABAIU20599x50xĐạt18/3/22
Nguyễn Thị Anh ThơITCSIU21236x50xĐạt18/3/22
Phạm Thị Kim ThoaBABAIU20600x50xĐạt18/3/22
Nguyễn Minh ThôngITITIU21107x50xĐạt18/3/22
Võ Duy Thông BTFTIU18119 x50xĐạt18/3/22
Trần Thị Yến ThuBABAIU21283x50xĐạt18/3/22
Tạ Thị Minh ThuBTBTIU18369x50xĐạt18/3/22
Nguyen Phan Doan ThuENENWE20065x50xĐạt18/3/22
Lê Huỳnh Anh ThưBAACIU21118x42,5xĐạt18/3/22
Ngô Anh ThưBABAIU18200x50xĐạt18/3/22
Phan Minh ThưBABAIU18382x50xĐạt18/3/22
Trần Anh ThưBABAIU20140x42,5xĐạt18/3/22
Đồng Nguyễn Anh ThưBABAIU20602 x50xĐạt18/3/22
Tôn Trần Anh ThưBABAIU21528x50xĐạt18/3/22
Bạch Trang ThưBAFNIU20427x50xĐạt18/3/22
Dương Phạm Anh ThưBAFNIU21121x50xĐạt18/3/22
Nguyễn Minh ThưBAFNIU21588x50xĐạt18/3/22
Lê Thị Minh ThưBTBTIU18229x50xĐạt18/3/22
Phan Nguyễn Minh ThưBTBTIU19177x50xĐạt18/3/22
Nguyễn Minh ThưBTBTIU20027x50xĐạt18/3/22
Nguyễn Uyên ThưBTBTIU20064x50xĐạt18/3/22
Đỗ Minh ThưBTCEIU19027x30xĐạt18/3/22
Nguyễn Ngọc Minh ThưBTFTIU20043x50xĐạt18/3/22
Nguyễn Anh ThưENENIU19105x50xĐạt18/3/22
Nguyễn Phan Anh ThưENENIU21151x50xĐạt18/3/22
Lê Ngọc Anh ThưENENIU21152x50xĐạt18/3/22
Nguyễn Ngọc Anh ThưENENWE21404x50xĐạt18/3/22
Nguyễn Minh ThưIEIEIU20090x50xĐạt18/3/22
Lưu Nguyễn Minh ThưIELSIU20124x50xĐạt18/3/22
Nguyễn Trần Anh ThưIELSIU20424x50xĐạt18/3/22
Trần Thị Anh ThưIELSIU20426x50xĐạt18/3/22
Vũ Ngọc Quỳnh ThưIELSIU20427x50xĐạt18/3/22
Nguyễn Ngọc Anh ThưMAMAIU21105x50xĐạt18/3/22
Nguyễn Kính Quang ThuậnEEEEIU20011x50xĐạt18/3/22
Nguyễn Minh ThuậnIELSIU20219x50xĐạt18/3/22
Hàng Huỳnh Công ThuậnITITIU20021x50xĐạt18/3/22
Đoàn Trần ThuậnITITIU20316x32,5xĐạt18/3/22
Võ Thị Hoài ThươngCECMIU21025x50xĐạt18/3/22
Phạm Nguyễn Hoài ThươngIEIEIU21008x50xĐạt18/3/22
Phan Thanh ThuyIEIEIU21136x50xĐạt18/3/22
Trần Thị Thanh ThúyBABAIU21170x50xĐạt18/3/22
Nguyễn Thị Anh ThúyBABAIU21536x50xĐạt18/3/22
Vũ Hoàng Vân ThùyBAFNIU20436x50xĐạt18/3/22
Nguyễn Thị Ngọc ThùyEEACIU21067x50xĐạt18/3/22
Đoàn Minh ThủyBAFNIU21357x50xĐạt18/3/22
Đinh Xuân ThủyENENIU18114x50xĐạt18/3/22
Nguyễn Bá ThyBAFNIU21594x50xĐạt18/3/22
Nguyễn Việt ThyBTFTIU21198x50xĐạt18/3/22
Lê Thu Thủy TiênBABAIU20153x47,5xĐạt18/3/22
Nguyễn Thị Mỹ TiênBAFNIU21595x50xĐạt18/3/22
Phạm Võ Thuỷ TiênBTFTIU20066x50xĐạt18/3/22
Phạm Nguyên Phú TiênENENIU21153x50xĐạt18/3/22
Đinh Cẩm TiênIELSIU19077x50xĐạt18/3/22
Nguyễn Minh TiếnENENWE21411x50xĐạt18/3/22
Lê Trọng TínCECEIU18054x50xĐạt18/3/22
Nguyễn Trung TínEEACIU19063x50xĐạt18/3/22
Phan Trung TínITITIU21139x40xĐạt18/3/22
Nguyễn Kỳ ToạiBEBEIU21279x50xĐạt18/3/22
Huỳnh Khánh ToànEEACIU21156x50xĐạt18/3/22
Lê Minh ToànENENIU18067x50xĐạt18/3/22
Nguyễn Đức ToànITCSIU21112x50xĐạt18/3/22
Hồ Thanh TràBAFNIU21596x50xĐạt18/3/22
Nguyễn Trần Ngọc TrâmBABAAU21056x37,5xĐạt18/3/22
Phan Thị Kim TrâmBABAIU21549x50xĐạt18/3/22
Phan Thị Ngọc TrâmBAFNIU21597x50xĐạt18/3/22
Nguyễn Ngọc TrâmBAFNIU21598x50xĐạt18/3/22
Mai Ngọc TrâmENENIU20090x50xĐạt18/3/22
Đỗ Hà Bảo TrâmENENIU21069x50xĐạt18/3/22
Trần Thị Bảo TrâmENENIU21155x50xĐạt18/3/22
Phạm Bảo TrâmIELSIU19078x50xĐạt18/3/22
Ba Hoàng Trâm BABAIU20609x50xĐạt18/3/22
Trần Ngọc Bảo TrânBAACIU21205x45xĐạt18/3/22
Từ Lê Bảo TrânBABAIU20160x32,5xĐạt18/3/22
Nguyễn Phúc Bảo TrânBABAIU20610x50xĐạt18/3/22
Trần Trịnh Bảo TrânBABAIU20612x50xĐạt18/3/22
Trần Bảo TrânBABAIU21072x50xĐạt18/3/22
Phạm Hoàng Bảo TrânBABAIU21291x50xĐạt18/3/22
Phạm Ngọc Bảo TrânBAFNIU21599x50xĐạt18/3/22
Nguyễn Tú TrânBEBEIU21282x50xĐạt18/3/22
Quách Bảo TrânEEACIU21157x37,5xĐạt18/3/22
Nguyễn Ngọc Huyền TrânENENIU19111x50xĐạt18/3/22
Nguyễn Mai Bảo TrânENENWE21413x50xĐạt18/3/22
Lê Hoàng Nam TrânIELSIU20076x50xĐạt18/3/22
Dương Ngọc Quế TrânIELSIU21238x50xĐạt18/3/22
Phan Khánh TrânIELSIU21391x50xĐạt18/3/22
Nguyễn Võ Ngọc Trân ENENWE21446x50xĐạt18/3/22
Du Nhật Đoan TrangBAACIU20173x47,5xĐạt18/3/22
Phạm Ngọc Thùy TrangBABAIU19106x50xĐạt18/3/22
Nguyễn Minh TrangBABAIU20481x50xĐạt18/3/22
Võ Ngọc Khánh TrangBABAIU21294x50xĐạt18/3/22
Phan Tâm Thùy TrangBABAIU21556x50xĐạt18/3/22
Cao Thùy TrangBABAWE21420x50xĐạt18/3/22
Nguyễn Thị Hiền TrangBAFNIU19184050xChưa đạt18/3/22
Cam Hoàng Phương TrangBAFNIU21140x50xĐạt18/3/22
Mai Minh TrangBTCEIU21011x50xĐạt18/3/22
Đặng Thị Phương TrangENENIU19113x50xĐạt18/3/22
Nguyễn Thị Tú TrangENENIU20053x50xĐạt18/3/22
Trương Thiên TrangENENWE21418x27,5xĐạt18/3/22
Vũ Thùy TrangIELSIU20447x50xĐạt18/3/22
Bùi Thu Trang BABAIU21560x50xĐạt18/3/22
Hoàng Ngọc TríBABAIU21074x50xĐạt18/3/22
Huỳnh Văn TríBAFNIU20486x50xĐạt18/3/22
Huỳnh Nguyễn Minh TríBEBEIU20257x50xĐạt18/3/22
Nguyễn Thành TríBEBEIU21283x50xĐạt18/3/22
Lê Đình Minh TríIELSIU21165x50xĐạt18/3/22
Nguyễn Đức TríITITIU19223x50xĐạt18/3/22
Nguyễn Đức Trí CECEIU18057x50xĐạt18/3/22
Tạ Minh Trí BEBEIU21284x50xĐạt18/3/22
Hồ Minh TriếtBEBEIU20046x40xĐạt18/3/22
Đặng Minh TriếtENENIU21157x50xĐạt18/3/22
Nguyễn Minh TriếtIELSIU19292x50xĐạt18/3/22
Hồ Nguyễn Phương TrinhBAACIU20177x35xĐạt18/3/22
Nguyễn Thị Nhã TrúcBAACIU20182x42,5xĐạt18/3/22
Đào Thanh TrúcBTBCIU18096x50xĐạt18/3/22
Lê Thủy TrúcBTFTIU20026x50xĐạt18/3/22
Huỳnh Thanh TrúcENENWE20060x50xĐạt18/3/22
Nguyễn Võ Thanh TrúcIEIEIU21142x50xĐạt18/3/22
Nguyễn Ngọc Thanh TrúcMAMAIU21113x50xĐạt18/3/22
Nguyễn Chí TrungEEACIU18095x50xĐạt18/3/22
Đoàn Bảo TrungENENIU21159x50xĐạt18/3/22
Vũ Minh TrườngBABAIU21568x50xĐạt18/3/22
Trần Nhật TrườngBAFNIU18157x50xĐạt18/3/22
Nguyễn Văn Quốc TrưởngENENIU21161x50xĐạt18/3/22
Phạm Thanh TruyềnBAFNIU18158x42,5xĐạt18/3/22
Ngô Trần Cẩm TúBABAIU20165x47,5xĐạt18/3/22
Nguyễn Phan Phương TúBABAIU20407x50xĐạt18/3/22
Trương Hoàng TúBABAIU21176x50xĐạt18/3/22
Trương Thanh Cẩm TúBABAWE21646x50xĐạt18/3/22
Trần Phương Minh TúBAFNIU21371x50xĐạt18/3/22
Nguyễn Ngọc Khuê TúBTBCIU19025x50xĐạt18/3/22
Nguyễn Đoàn Minh TúBTCEIU20083x50xĐạt18/3/22
Lê Ngọc TúENENIU20055x50xĐạt18/3/22
Diệp Trần Anh TúIELSIU19087x50xĐạt18/3/22
Trần Thị Ngọc TúITITIU20338x35xĐạt18/3/22
Nguyễn Thanh TúITITIU21338x50xĐạt18/3/22
Hoàng Quốc TuấnBABAIU20617x50xĐạt18/3/22
Nguyễn Ngọc TuấnEEACIU21073x50xĐạt18/3/22
Trần Nam TuấnITITIU19230x50xĐạt18/3/22
Trịnh Quốc Tuấn BTBTIU21268050xChưa đạt18/3/22
Đinh Châu Gia TuệENENWE21222x50xĐạt18/3/22
Phạm Thanh TùngBABAIU21296x50xĐạt18/3/22
Bùi Minh TùngBAFNIU21611x50xĐạt18/3/22
Đinh Thanh TùngEEACIU18098x50xĐạt18/3/22
Đặng Phương TùngENENIU18072x50xĐạt18/3/22
Trần Thanh TùngENENIU21162x50xĐạt18/3/22
Phạm Hoàng Minh TùngIELSIU19300x50xĐạt18/3/22
Nguyễn Khắc TườngBABAWE21032x50xĐạt18/3/22
Phan Thị Thanh TuyềnBAACIU19030x40xĐạt18/3/22
Huỳnh Quyền UyIELSIU19303x47,5xĐạt18/3/22
Lê Trần Thảo UyênBABAIU19368x50xĐạt18/3/22
Nguyễn Hồng Phương Uyên BABAIU19370x50xĐạt18/3/22
Mai Trương Hạ UyênBABAIU20177x45xĐạt18/3/22
Đoàn Thị Tố UyênBABAWE18534x50xĐạt18/3/22
Đặng Phương UyênBABAWE20086x50xĐạt18/3/22
Đinh Hà Phương UyênBAFNIU20125x50xĐạt18/3/22
Võ Thanh Hà UyênBAFNIU20462x50xĐạt18/3/22
Lê Thị Hoàng UyênBEBEIU17068x30xĐạt18/3/22
Ngô Phương UyênBEBEIU21036x50xĐạt18/3/22
Nguyễn Ngọc Phương UyênBTBTIU18269x50xĐạt18/3/22
Tô Phương UyênBTFTIU19028x50xĐạt18/3/22
Hoàng Thị Tú UyênENENIU19120x50xĐạt18/3/22
Nguyễn Hoàng Phương UyênENENIU20100x50xĐạt18/3/22
Đặng Lê Tố UyênIEIEIU19027x50xĐạt18/3/22
Trần Vũ Phương UyênIEIEIU21047x50xĐạt18/3/22
Vũ Liễu UyênIELSIU19092x50xĐạt18/3/22
Nguyễn Phạm Phương UyênIELSIU20458x50xĐạt18/3/22
Huỳnh Nguyễn Hoài Uyên BABAIU20175x40xĐạt18/3/22
Quan Trương Hải VânBAACIU20059x47,5xĐạt18/3/22
Hoàng Thị Kiều VânBABAIU19114x50xĐạt18/3/22
Hoàng Khánh VânBEBEIU21173x50xĐạt18/3/22
Đinh Thị Thanh VânBTBCIU21016x50xĐạt18/3/22
Nguyễn Thị Thảo VânBTBTIU18272 x50xĐạt18/3/22
Lê Thị Tường VânBTBTIU20031x50xĐạt18/3/22
Hoàng Ngọc Khánh VânBTFTIU20126x50xĐạt18/3/22
Hoàng Thị Thùy VânEEACIU20123x50xĐạt18/3/22
Huỳnh Ngọc Nghi VânENENWE21296x50xĐạt18/3/22
Lê Nguyễn Thảo VănBABAIU21580x50xĐạt18/3/22
Nguyễn Nhân VănBEBEIU20264x50xĐạt18/3/22
Vũ Trần Nhật ViBAFNIU20467x50xĐạt18/3/22
Dư Ngọc Tường ViBTBTWE21105x50xĐạt18/3/22
Nguyễn Thị Tường ViIELSIU19093x50xĐạt18/3/22
Linh Tiến VĩITITIU20349x32,5xĐạt18/3/22
Hồ Văn ViệtBABAIU21581x50xĐạt18/3/22
Lê Xuân ViệtENENWE21298x50xĐạt18/3/22
Trần Anh ViệtIELSIU18175x50xĐạt18/3/22
Nguyễn Hoàng Anh ViệtIELSIU20462x50xĐạt18/3/22
Nguyễn Hoàng VinhIELSIU21245x50xĐạt18/3/22
Nguyễn Phúc VinhITITIU21350x50xĐạt18/3/22
Phạm Quang Vinh BABAWE19111x50xĐạt18/3/22
Nguyễn Đức Vinh ENENIU21164x50xĐạt18/3/22
Nguyễn Đức Duy VũBAACIU20190x47,5xĐạt18/3/22
Phạm Trần Anh VũENENWE21444x50xĐạt18/3/22
Lê Hà Uyên VyBAACIU21210x32,5xĐạt18/3/22
Trần Thị Lan VyBABAIU20434x50xĐạt18/3/22
Nguyễn Lê Đan VyBABAIU21182x50xĐạt18/3/22
Lê Thanh VyBABANS21084x50xĐạt18/3/22
Nguyễn Thị Hoàng VyBABAUH21085x50xĐạt18/3/22
Nguyễn Phan Ái VyBABAWE20023x50xĐạt18/3/22
Nguyễn Lê Phương VyBABAWE20072x50xĐạt18/3/22
Trần Nguyễn Lâm VyBABAWE20215x35xĐạt18/3/22
Nguyễn Đỗ Anh VyBAFNIU19040x50xĐạt18/3/22
Bùi Thị Thanh VyBAFNIU20208x50xĐạt18/3/22
Nguyễn Võ Tường VyBAFNIU20214x50xĐạt18/3/22
Lê Khánh VyBAFNIU21623x50xĐạt18/3/22
Nguyễn Ngọc Tuyền VyBEBEIU17061x50xĐạt18/3/22
Huyên Nhật VyBTBCIU18084x50xĐạt18/3/22
Quách Thảo VyBTBTIU18283x50xĐạt18/3/22
Nguyễn Thị Thảo VyBTBTIU20249x35xĐạt18/3/22
Trần Hương VyBTBTWE20007x50xĐạt18/3/22
Nguyễn Ngọc Thảo VyBTCEIU21014x50xĐạt18/3/22
Lê Vũ Trúc VyBTCEIU21076x50xĐạt18/3/22
Dương Thảo VyENENWE21299x50xĐạt18/3/22
Đoàn Lê Thảo VyIEIEIU19077x50xĐạt18/3/22
Trần Ngọc Tố VyIEIEIU19078x35xĐạt18/3/22
Lê Thuỳ VyIELSIU19317x50xĐạt18/3/22
Hà Võ Minh VyIELSIU20085x50xĐạt18/3/22
Trương Ngọc Thảo VyIELSIU21064x50xĐạt18/3/22
Nguyễn Lê Hoàng VyIELSIU21181x50xĐạt18/3/22
Bùi Thanh VỹBTFTIU18157x50xĐạt18/3/22
Lê Thuỵ Thảo Vy BAFNIU21622x50xĐạt18/3/22
Phan Trương Hoàng Vỹ BABAIU21593x50xĐạt18/3/22
Nguyễn Huỳnh Thanh Xuân BAACIU21213x42,5xĐạt18/3/22
Dương Hà XuyênBAFNIU21628x50xĐạt18/3/22
Lê Như ÝBAACIU21214x35xĐạt18/3/22
Nguyễn Lâm Thiên ÝBABAUH20042x50xĐạt18/3/22
Lương Nguyễn Bích ÝENENWE21301x50xĐạt18/3/22
Trần Nhã YênBAACIU21142x45xĐạt18/3/22
Phạm Ngọc Hoàng YếnBABAIU20192x45xĐạt18/3/22
Ngô Ngọc Hồng YếnBABAIU20624x50xĐạt18/3/22
Lê Hải YếnBABAIU21596x50xĐạt18/3/22
Phan Thị Hải YếnBAFNIU21630x50xĐạt18/3/22
Nguyễn Hoàng Hải YếnBTCEIU21126x50xĐạt18/3/22
Hoàng YếnENENIU21168x50xĐạt18/3/22
Trần Hoàng Hải YếnIELSIU19319x50xĐạt18/3/22
Lê Hoàng YếnIELSIU20087x50xĐạt18/3/22
Tiêu Hải Yến IELSIU21408 x50xĐạt18/3/22
Phạm Hoàng DuyEEACIU21103x34 / 40xĐạt16/10/22
Lý Gia HuyEEACIU21114x28 / 40xĐạt16/10/22
Phạm Ngọc HânBTBCIU20017x32 / 40xĐạt16/10/22
Phan Ngọc Cát TườngIELSIU21241038 / 40xChưa đạt16/10/22
Đỗ Quốc ĐạtBEBEIU18157x32 / 40xĐạt16/10/22
Lê Nguyễn Thành TàiENENIU20177x32 / 40xĐạt16/10/22
Dương Nguyễn Cát TườngIELSIU21171x32 / 40xĐạt16/10/22
Trần Thị Khánh LinhBABAIU21234x34 / 40xĐạt16/10/22
Đỗ Duy HưngBTFTIU18190038 / 40xChưa đạt16/10/22
Nguyễn Thị Phương KhanhBTFTIU18186x38 / 40xĐạt16/10/22
Nguyễn Gia HuyBAFNIU19094x40 / 40xĐạt16/10/22
Đỗ Vy NgọcBEBEIU20033030 / 40xChưa đạt16/10/22
Phạm Gia Hạnh LinhBABAIU21232x34 / 40xĐạt16/10/22
Phạm Xuân TrườngITITIU21336x38 / 40xĐạt16/10/22
Phan Tuệ NhưIELSIU19056x38 / 40xĐạt16/10/22
Lê Bá Minh TúBEBEIU21286x26 / 40xĐạt16/10/22
Âu Nguyễn Nhật ThưITITIU22152x36 / 40xĐạt16/10/22
Lê Thùy LinhBTFTIU18061x38 / 40xĐạt16/10/22
Nguyễn Quỳnh Bảo ThyBTFTIU18200x38 / 40xĐạt16/10/22
Nguyễn Ngọc HuyềnBTBCIU19007x32 / 40xĐạt16/10/22
Nguyễn Thị Lệ HằngBABAIU21388x30 / 40xĐạt16/10/22
Phạm Hoàng Minh TriếtBTBTIU19132x36 / 40xĐạt16/10/22
Ly Nguyen Hoang TrinhBTBTIU19134x40 / 40xĐạt16/10/22
Phạm Yến NhiBAFNIU21098x36 / 40xĐạt16/10/22
Võ Đại TríBEBEIU21171x28 / 40xĐạt16/10/22
Nguyễn Hoàng Yến VyBAFNIU21270x36 / 40xĐạt16/10/22
Nguyễn Thành TríBEBEIU21283x30 / 40xĐạt16/10/22
Nguyễn Gia HânBTFTIU21105x28 / 40xĐạt16/10/22
Bành Vĩnh ThuậnITITIU21323x32 / 40xĐạt16/10/22
Nguyễn Lê Minh ThảoIEIEIU21076x32 / 40xĐạt16/10/22
Bùi Minh ĐứcBEBEIU21053x34 / 40xĐạt16/10/22
Hồ Gia TiếnBEBEIU20254x36 / 40xĐạt16/10/22
Nguyễn Đức TuấnBEBEIU20149x36 / 40xĐạt16/10/22
Bùi Thị Thùy LinhIELSIU21319x32 / 40xĐạt16/10/22
Đồng Bảo NgânBAFNIU19117x38 / 40xĐạt16/10/22
Đặng Lan ChiIELSIU21266x34 / 40xĐạt16/10/22
CAO KHÁNH VYBAFNIU21624x28 / 40xĐạt16/10/22
Lê Vũ Thùy TrangBTBCIU19021x34 / 40xĐạt16/10/22
Trần Thị Hồng NhungBAFNIU21531x26 / 40xĐạt16/10/22
ĐẶNG TUYẾT TRÂNBTBTIU21107x34 / 40xĐạt16/10/22
Nguyễn Ngọc MaiBTBTIU21013x36 / 40xĐạt16/10/22
Nguyễn Khánh AnBTBTIU21121x36 / 40xĐạt16/10/22
Trần Nhựt DuyBTBTIU21194x36 / 40xĐạt16/10/22
Phạm Ngọc Tiến ThànhENENIU20122x36 / 40xĐạt16/10/22
Nguyễn Thị Xuân LamBAFNIU21473x28 / 40xĐạt16/10/22
Võ Thị Thanh HằngBAFNIU20289x38 / 40xĐạt16/10/22
Trịnh Thị Anh ĐàoCECEIU20026x40 / 40xĐạt16/10/22
Trần Hoàng LongEEACIU20070x30 / 40xĐạt16/10/22
Nguyễn Hồ Bảo TiênENENIU19108x36 / 40xĐạt16/10/22
Nguyễn Võ Minh ChâuBAFNIU19005x26 / 40xĐạt16/10/22
Phan Thị Khánh NguyênMAMAIU21046x40 / 40xĐạt16/10/22
Lưu Phương ThúyBTBTIU19124x32 / 40xĐạt16/10/22
Huỳnh Nguyễn Thảo UyênBAACIU20185x34 / 40xĐạt16/10/22
Hồng Thị Thanh HuyềnBTBTIU19067x32 / 40xĐạt16/10/22
Phạm Hoàng Vương NhiENENIU20031032 / 40xChưa đạt16/10/22
Nguyễn Hoài NamBEBEIU21241x38 / 40xĐạt16/10/22
Lâm Gia HuyEEACIU21033x20 / 40xĐạt16/10/22
Nguyễn Phan Lam QuỳnhENENIU20144x32 / 40xĐạt16/10/22
Trần Quang TríITITIU20325x38 / 40xĐạt16/10/22
Tân Kim AnhBABAIU21090x36 / 40xĐạt16/10/22
Hồ Nguyễn Thuỳ DungBAFNIU21420x34 / 40xĐạt16/10/22
Võ Thị Thảo UyênBTFTIU18191x32 / 40xĐạt16/10/22
Nguyễn Ngọc Phú BìnhBTFTIU20073x36 / 40xĐạt16/10/22
Phùng Kim YếnBTBCIU18138x34 / 40xĐạt16/10/22
Nguyễn Trâm HuyềnBAFNIU21302x34 / 40xĐạt16/10/22
Kiều Thị Ánh TuyếtBTFTIU18197x40 / 40xĐạt16/10/22
Nguyễn Thị Hồng HuyênBABAIU21411x36 / 40xĐạt16/10/22
Nguyễn Thuỳ Mỹ DuyênBABAIU19024x34 / 40xĐạt16/10/22
Trần Ngọc Bảo TrâmBABAWE21419x36 / 40xĐạt16/10/22
Cát Phan Hồng HạnhBTBTIU21197x26 / 40xĐạt16/10/22
Chu Phương DungBABAIU20546x30 / 40xĐạt16/10/22
Nguyễn Bình Phương NhiBTFTIU19064x34 / 40xĐạt16/10/22
Đỗ Phạm Thanh BânBTFTIU21145x28 / 40xĐạt16/10/22
Đặng Mai NhungBEBEIU21254x34 / 40xĐạt16/10/22
Hồ Thị Thùy TrangBTFTIU19022x34 / 40xĐạt16/10/22
Lê Ngọc Anh ThyBEBEIU20253x32 / 40xĐạt16/10/22
Võ Bảo NgọcBAACIU20034x26 / 40xĐạt16/10/22
Phạm Minh QuânITITIU21289x34 / 40xĐạt16/10/22
Đào Nguyễn Ngọc TrânBAFNIU21136x36 / 40xĐạt16/10/22
Trần Bảo Anh ThưBEBEIU20250x34 / 40xĐạt16/10/22
Lê Hoàng VĩITITIU21343x30 / 40xĐạt16/10/22
Nguyễn Công Hoài AnhBEBEIU21186x20 / 40xĐạt16/10/22
Trần Thủy Ngân ĐịnhBABAIU21203x38 / 40xĐạt16/10/22
Phan Hiếu NgânBAACIU21098x34 / 40xĐạt16/10/22
Phạm Bảo TrânBTBTIU19130x40 / 40xĐạt16/10/22
Trương Việt NgaBAFNIU21324x40 / 40xĐạt16/10/22
Lê Bá Khánh NgọcBTFTIU18074040 / 40xChưa đạt16/10/22
Lê Phúc NhânBTBTIU19025x40 / 40xĐạt16/10/22
Nguyễn Ngọc AnhBTBCIU18003x32 / 40xĐạt16/10/22
Hà Thị Kiều TrâmBAACIU19029x36 / 40xĐạt16/10/22
Đặng Ngô Lam ThanhBABAIU19316034 / 40xChưa đạt16/10/22
Nguyễn Trúc Thiên ThanhIELSIU20414x34 / 40xĐạt16/10/22
Nguyễn Đức KhiêmEEEEIU20058x34 / 40xĐạt16/10/22
Chung Hoàng NamCECEIU19020x24 / 40xĐạt16/10/22
Nguyễn Thị Diệu HươngBAFNIU20298x36 / 40xĐạt16/10/22
Nguyễn Thị Lan AnhIEIEIU21085x40 / 40xĐạt16/10/22
Nguyễn Anh ThưEEACIU21154x36 / 40xĐạt16/10/22
Cao Thanh TrúcIELSIU20450x38 / 40xĐạt16/10/22
Tiền Xuân LâmBABAIU19044x32 / 40xĐạt16/10/22
Trần Hoàng Cát TườngBTBTIU19137024 / 40xChưa đạt16/10/22
Nguyễn Thị Hải VânBABAIU19375x32 / 40xĐạt16/10/22
Nguyễn Lê HuyEEEEIU21034x34 / 40xĐạt16/10/22
Hồ Đặng Thanh MaiBEBEIU21083x30 / 40xĐạt16/10/22
Đinh Ngọc Vân ChâuBTBTIU21042x38 / 40xĐạt16/10/22
Bùi Thị LinhBTCEIU19030x36 / 40xĐạt16/10/22
Trần Thị Ngọc DiệpBEBEIU22183x36 / 40xĐạt16/10/22
Đoàn Lê Anh HàoIELSIU21296x36 / 40xĐạt16/10/22
Nguyễn Thế Hoàng ĐạiBABAIU21100x36 / 40xĐạt16/10/22
Võ Nguyễn Ái LâmBTFTIU20125x36 / 40xĐạt16/10/22
Đặng Gia KhiêmIELSIU20236034 / 40xChưa đạt16/10/22
Nguyễn Lê Thanh VyIEIEIU20099x38 / 40xĐạt16/10/22
Lê Trần Gia LinhBEBEIU19013x34 / 40xĐạt16/10/22
Nguyễn Phúc HồngBAFNIU21447x36 / 40xĐạt16/10/22
Nguyen Bich NgocENENIU20114x32 / 40xĐạt16/10/22
Lê Minh Uyển ChâuBTFTIU21148x38 / 40xĐạt16/10/22
Lê Phạm Tuyết NhiENENIU20030x38 / 40xĐạt16/10/22
Nguyễn Huỳnh Tấn ĐạtBAFNIU21413x36 / 40xĐạt16/10/22
Trương Trần Phương UyênBTFTIU20104x40 / 40xĐạt16/10/22
Đặng Trần Hoàng VũBEBEIU21289x34 / 40xĐạt16/10/22
Trần Ngọc Bích HàBTFTIU20079x36 / 40xĐạt16/10/22
Nguyễn Thị Kim NgânENENIU19070x36 / 40xĐạt16/10/22
Trần Nguyệt ViBABAIU20182x40 / 40xĐạt16/10/22
Lý Mỹ TâmBTFTIU20047x30 / 40xĐạt16/10/22
Nguyễn Hoàng Thiên NgânBAACIU20080x30 / 40xĐạt16/10/22
Le Xuan Truong ThinhCECEIU20006x40 / 40xĐạt16/10/22
Huỳnh Lan KhánhIELSIU19174x38 / 40xĐạt16/10/22
Nguyễn Ngọc Khánh MinhMAMAIU20026x34 / 40xĐạt16/10/22
Dương Kim NgânMAMAIU20038x34 / 40xĐạt16/10/22
Lê Thiên Hiền TrangIELSIU19289x40 / 40xĐạt16/10/22
Bùi Huỳnh Kim AnBAFNIU21002x40 / 40xĐạt16/10/22
Phan Duong Tu AnhBABAWE20175x30 / 40xĐạt16/10/22
Trần Huỳnh Xuân NhiBABAIU21257x34 / 40xĐạt16/10/22
Nguyễn Xuân PhươngBAFNIU21343x36 / 40xĐạt16/10/22
Lưu Thị Hồng NgọcBEBEIU21246032 / 40xChưa đạt16/10/22
Nguyễn Trần Thanh VyBABAWE20047x36 / 40xĐạt16/10/22
Nguyễn Đại Kỳ DuyênBAFNIU21427x34 / 40xĐạt16/10/22
Trương Lê Trà MyBTCEIU19021x36 / 40xĐạt16/10/22
Lê Hoàng Thúy ViBABAIU20181x38 / 40xĐạt16/10/22
Nguyễn Ngọc Khánh LinhIELSIU21111x40 / 40xĐạt16/10/22
Bùi Minh ThưBEBEIU18226x38 / 40xĐạt16/10/22
Nguyễn Hoàng Phương AnhENENIU19038x36 / 40xĐạt16/10/22
Nguyễn Minh QuânITDSIU20094x36 / 40xĐạt16/10/22
Đinh Thị Thùy LinhBEBEIU21232x32 / 40xĐạt16/10/22
Võ Minh KhangITCSIU21136x28 / 40xĐạt16/10/22
LÊ THỊ NGỌC GIANGBABAIU20547x40 / 40xĐạt16/10/22
Ngô Thành ĐạtCECEIU21022x28 / 40xĐạt16/10/22
Phạm Thị Thanh ThảoBTFTIU21125x28 / 40xĐạt16/10/22
Nguyễn Minh NhậtBABAIU20580x30 / 40xĐạt16/10/22
Nguyễn Trần Bảo VyBAFNIU21625x40 / 40xĐạt16/10/22
Phùng Nguyệt TúBAACIU21133x32 / 40xĐạt16/10/22
Cao Hoàng Quỳnh NhưBTFTIU20092x28 / 40xĐạt16/10/22
Bạch Tâm PhúcIEIEIU19012x40 / 40xĐạt16/10/22
Nguyễn Thị Thảo VyBTBTIU20249x40 / 40xĐạt16/10/22
Lê Phương UyênBTBTIU20072x40 / 40xĐạt16/10/22
Nguyễn Thị Ngọc HânIELSIU21195x38 / 40xĐạt16/10/22
Nguyễn Anh KhoaSESEIU18020x34 / 40xĐạt16/10/22
Phan Thế ThiệnITDSIU20084x36 / 40xĐạt16/10/22
Nguyễn Cao ThắngENENIU20153x32 / 40xĐạt16/10/22
Lê Thị Ngọc TrúcBABAIU19352x36 / 40xĐạt16/10/22
Đinh Thị Mai TrinhBAFNIU19190x32 / 40xĐạt16/10/22
Tôn Nữ Triệu MẫnMAMAIU20037x30 / 40xĐạt16/10/22
Huỳnh Phạm Minh KhuyênIELSIU20332030 / 40xChưa đạt16/10/22
Lê Nguyễn Bảo NgọcBABAIU21249x38 / 40xĐạt16/10/22
Hoàng Đặng Như ThảoBAFNIU21577x34 / 40xĐạt16/10/22
Phùng Kim AnhBTFTIU21139036 / 40xChưa đạt16/10/22
Nguyễn Thị Như QuỳnhBEBEIU22203x40 / 40xĐạt16/10/22
Nguyễn Tuấn LinhBEBEIU21235x34 / 40xĐạt16/10/22
Nguyễn Cao Phương UyênBEBEIU22160x34 / 40xĐạt16/10/22
NGÔ THỊ MINH CHIBAFNIU21410x34 / 40xĐạt16/10/22
ĐINH NGỌC MINHBAFNIU21489x30 / 40xĐạt16/10/22
Hứa Thành ĐạtBEBEIU21006x36 / 40xĐạt16/10/22
Mai Quang Thành NhânIEIEIU20013x34 / 40xĐạt16/10/22
Đặng Hải NamMAMAIU20014x32 / 40xĐạt16/10/22
Nguyễn Thị Minh ThiENENWE21437030 / 40xChưa đạt16/10/22
Bùi Diệu ThảoIELSIU21380x38 / 40xĐạt16/10/22
Lê Đặng Thủy VyENENIU20088x36 / 40xĐạt16/10/22
Lương Phan Vương ThụyBEBEIU22145x40 / 40xĐạt16/10/22
Nguyễn Thị Thu HiềnBABAWE20055x40 / 40xĐạt16/10/22
Nguyễn Nguyễn Thanh ThảoBTBTIU20131x40 / 40xĐạt16/10/22
Nguyễn Nguyên PhươngBTBTIU21151x40 / 40xĐạt16/10/22
Trần Ngọc Đăng KhôiITCSIU21197x26 / 40xĐạt16/10/22
Đoàn Công ĐịnhEEACIU21099x32 / 40xĐạt16/10/22
Nguyễn Đức HậuBABAIu21393x32 / 40xĐạt16/10/22
Vũ Trần Anh HuyBTFTIU21165x30 / 40xĐạt16/10/22
Nguyễn CầnITITIU20171x30 / 40xĐạt16/10/22
Hồ Xuân SơnBABAWE21409x30 / 40xĐạt16/10/22
Phan Thu QuỳnhBAFNIU20410x36 / 40xĐạt16/10/22
Cao SangBTBTIU18324x36 / 40xĐạt16/10/22
Phạm Nguyễn Quỳnh PhươngBEBEIU21108x40 / 40xĐạt16/10/22
Nguyễn Tiến AnhBTFTIU21137x36 / 40xĐạt16/10/22
Lâm Nguyễn Phương UyênITITIU20348x32 / 40xĐạt16/10/22
Nguyễn Đức AnIELSIU21065x30 / 40xĐạt16/10/22
Nguyễn Thị Diễm NgọcBTFTIU18205x32 / 40xĐạt16/10/22
Dương Kim PhụngBABAIU20589x36 / 40xĐạt16/10/22
Đậu Phan Đức DuyIELSIU21084x36 / 40xĐạt16/10/22
Ung Hương GiangBAFNIU21032x26 / 40xĐạt16/10/22
Trần Ngọc Thanh NgânIEIEIU21120x40 / 40xĐạt16/10/22
Huỳnh Thị Hương GiangBAFNIU21431038 / 40xChưa đạt16/10/22
Nguyễn Quốc ThôngBEBEIU21274x24 / 40xĐạt16/10/22
Nguyễn Đỗ Tú VyITITIU20125x38 / 40xĐạt16/10/22
Bùi Quốc TrungBAFNIU21607x26 / 40xĐạt16/10/22
Phan Nguyễn Hoàng BảoITITIU20165x28 / 40xĐạt16/10/22
Huỳnh Ngọc PhươngBTBTIU21091x32 / 40xĐạt16/10/22
Phan Minh ThưIEIEIU18126x30 / 40xĐạt16/10/22
NGUYỄN HỒNG NHUNGIELSIU20384x30 / 40xĐạt16/10/22
Nguyễn Bảo Nam SangCECEIU20019x40 / 40xĐạt16/10/22
Phạm Nguyễn Thuỳ DươngIELSIU21281x38 / 40xĐạt16/10/22
Quách Nguyễn Xuân HiềnBEBEIU21213x34 / 40xĐạt16/10/22
Chu Thị Thùy LinhIELSIU21318x34 / 40xĐạt16/10/22
Bùi Hồng PhúcBAFNIU20388x32 / 40xĐạt16/10/22
Lê Đức PhúBABAWE20208x38 / 40xĐạt16/10/22
Nguyễn Đỗ Kim NgânBEBEIU20221x36 / 40xĐạt16/10/22
Bùi Chí BảoBEBEIU20002x38 / 40xĐạt16/10/22
Nguyễn Thúy DiENENIU21004x36 / 40xĐạt16/10/22
Lưu Hoàng ĐứcITITIU21181x34 / 40xĐạt16/10/22
Nguyễn Trần Hải ĐăngBEBEIU20190x38 / 40xĐạt16/10/22
Nguyễn Uyên Y XuânBTBTIU18301x38 / 40xĐạt16/10/22
Nguyễn Trần Giáng MyBAFNIU21496x38 / 40xĐạt16/10/22
Đỗ Thúy AnBAACIU21168x30 / 40xĐạt16/10/22
Đoàn Bảo Nhật MinhITITIU21243x40 / 40xĐạt16/10/22
Ngô Mỹ DuyênBEBEIU20013x38 / 40xĐạt16/10/22
NGÔ TRẦN HUYỀN TRÂNBEBEIU22254x36 / 40xĐạt16/10/22
Hồ Trương Ngọc HânENENWE21331034 / 40xChưa đạt16/10/22
Nguyễn Trọng TiếnIELSIU21386x36 / 40xĐạt16/10/22
Nguyễn Thị Diễm TrúcBTFTIU21080x28 / 40xĐạt16/10/22
Võ Lê Trường HuyIELSIU21203x36 / 40xĐạt16/10/22
Đinh Nguyệt MinhIELSIU21211x38 / 40xĐạt16/10/22
Thái Ngọc MaiIELSIU21035x38 / 40xĐạt16/10/22
Trần Hồng Ái VânBABAIU20402x34 / 40xĐạt16/10/22
Nguyễn Hồng Chương AnhBABAWE21353x32 / 40xĐạt16/10/22
Võ Thị Hoài ThươngCECMIU21025x34 / 40xĐạt16/10/22
Trần Uyên ThiBAFNIU21579x38 / 40xĐạt16/10/22
Nguyễn Ánh Kiều DuyênBABAIU21206x40 / 40xĐạt16/10/22
NGUYỄN THỊ NGUYỆT HUYỀNBAACIU21185x32 / 40xĐạt16/10/22
Nguyễn Văn TrungBEBEIU19116x32 / 40xĐạt16/10/22
Trần Thị Mai PhươngBABAIU21492x38 / 40xĐạt16/10/22
Huỳnh Minh NhựtIELSIU21043x32 / 40xĐạt16/10/22
Nguyễn Hoàng LanBEBEIU21230x28 / 40xĐạt16/10/22
Nguyễn Tuyết NhiBABAIU21475x36 / 40xĐạt16/10/22
Nguyễn Ngọc Mỹ NhungIELSIU21352x30 / 40xĐạt16/10/22
Vũ Khánh HuyềnBAFNIU21456x32 / 40xĐạt16/10/22
Nguyễn Linh TrangBAFNIU21602x40 / 40xĐạt16/10/22
Lê Thanh VyIELSIU21061x36 / 40xĐạt16/10/22
Nguyễn Hoàng ÁnhENENIU21002x38 / 40xĐạt16/10/22
Trương Lê Hoàng NamBABAIU20084x38 / 40xĐạt16/10/22
Phan Đức ĐạtITITIU21174x32 / 40xĐạt16/10/22
Cao Hoàng AnhIELSIU20188x28 / 40xĐạt16/10/22
Nguyễn Trần Thiên NhiIELSIU21130x38 / 40xĐạt16/10/22
Phan Mỹ NhânIELSIU21219x36 / 40xĐạt16/10/22
Trần Văn ĐạtITITIU21173x32 / 40xĐạt16/10/22
Phan Nguyễn Xuân PhúcITITIU19042x32 / 40xĐạt16/10/22
Nguyễn Thị Hằng NgaBABAIU21243x28 / 40xĐạt16/10/22
Bùi Khánh VyBABAIU19387x34 / 40xĐạt16/10/22
Đào Minh HuyITCSIU21132x36 / 40xĐạt16/10/22
Nguyễn Huỳnh Minh ThôngITITIU21321x26 / 40xĐạt16/10/22
Dương Thị Quế AnhBABAIU20490x38 / 40xĐạt16/10/22
Nguyễn Hoàng Bình MinhBABAIU19233x36 / 40xĐạt16/10/22
Nguyễn Xuân HoànBEBEIU21215x38 / 40xĐạt16/10/22
Đặng Bảo DươngENENIU21028x36 / 40xĐạt16/10/22
Phạm Thị Vân QuỳnhBABAIU21505028 / 40xChưa đạt16/10/22
Hà Cao Nhật TríIELSIU21163040 / 40xChưa đạt16/10/22
Võ Thị Như QUỲNHBABAIU21510x30 / 40xĐạt16/10/22
Nguyễn Thị Cẩm VânBABAUH21088x38 / 40xĐạt16/10/22
Trịnh Hoàng Khánh NhãENENIU19077x32 / 40xĐạt16/10/22
Tạ Minh Gia BảoBAACIU21173x30 / 40xĐạt16/10/22
Phạm Minh TríIELSIU19081x30 / 40xĐạt16/10/22
Mai Phương LyBABAIU21441x32 / 40xĐạt16/10/22
Bùi Đoàn Minh NgânBABAIU20086x26 / 40xĐạt16/10/22
Võ Ngọc Ánh MinhENENIU21010x38 / 40xĐạt16/10/22
Phan An PhúITITIU21280x28 / 40xĐạt16/10/22
Đoàn Khả UyênBABAIU20620x36 / 40xĐạt16/10/22
Huỳnh Tiến Đăng KhoaBAFNIU20314x40 / 40xĐạt16/10/22
Nguyễn Cao Bảo AnhBABAIU20017x32 / 40xĐạt16/10/22
Huỳnh Thanh ThảoITDSIU20126x36 / 40xĐạt16/10/22
Bùi Đào Phương ThảoBABAIU21519x36 / 40xĐạt16/10/22
Nguyễn Phạm Lê NgọcBAFNIU21511x36 / 40xĐạt16/10/22
Trần Văn Nam KhánhBEBEIU21223x38 / 40xĐạt16/10/22
Phùng Cẩm TúBABAWE21667x28 / 40xĐạt16/10/22
Huỳnh Anh TháiBEBEIU21269x40 / 40xĐạt16/10/22
Nguyễn Minh ThùyBABAIU20345x28 / 40xĐạt16/10/22
Nguyễn Huỳnh Trọng HiếuBEBEIU21007x38 / 40xĐạt16/10/22
Nguyễn Ngọc Ngân TâmBTBTIU21280x28 / 40xĐạt16/10/22
Nguyễn Thị Gia KhánhBABAWE21520x32 / 40xĐạt16/10/22
Nguyễn Phương ThảoBEBEIU21270x40 / 40xĐạt16/10/22
Trần Ngọc Chi UyênBTCEIU21075x30 / 40xĐạt16/10/22
Trịnh Như PhươngBEBEIU21262x36 / 40xĐạt16/10/22
Nguyễn Thị Cát TườngIEIEIU19084x30 / 40xĐạt16/10/22
Nguyễn Trần Thiên ÂnBTBCIU21065x28 / 40xĐạt16/10/22
Phạm Thị Hồng NgọcBTCEIU21105x38 / 40xĐạt16/10/22
Trần Trịnh Vĩnh UyênBEBEIU21288x40 / 40xĐạt16/10/22
Nguyễn Phúc Đông PhươngIELSIU21363x36 / 40xĐạt16/10/22
Trần Trung HiếuBTBTIU21200x38 / 40xĐạt16/10/22
Nguyễn Võ Minh NgọcBTBCIU21082x30 / 40xĐạt16/10/22
Nguyễn Trọng TínBEBEIU21169x38 / 40xĐạt16/10/22
Huỳnh Vũ Minh ĐăngBTBCIU21044x34 / 40xĐạt16/10/22
Lương Anh VũITITIU21351x30 / 40xĐạt16/10/22
Thái Minh ThuậnENENIU20128x36 / 40xĐạt16/10/22
Nguyễn Lan Hoàng MyBAFNIU20075x34 / 40xĐạt16/10/22
Vũ Thị Thanh PhươngBAACIU19041x32 / 40xĐạt16/10/22
Phan Khánh LinhBABAIU21233034 / 40xChưa đạt16/10/22
Nguyễn Đức Minh ChâuBAACIU20090x40 / 40xĐạt16/10/22
Huỳnh Hữu ThiệnBABAWE21622x28 / 40xĐạt16/10/22
Trần Gia BáchBEBEIU21188x34 / 40xĐạt16/10/22
Đỗ Thị Phương ThanhBTBCIU21088x30 / 40xĐạt16/10/22
Lê Anh ThơBABAIU20598x40 / 40xĐạt16/10/22
Nguyễn Khánh Thùy DungBAACIU20114x40 / 40xĐạt16/10/22
Đoàn Nhật MinhEEACIU21048x30 / 40xĐạt16/10/22
NGUYỄN HOÀNG CẦMBEBEIU21177x24 / 40xĐạt16/10/22
Nguyễn Quốc Anh KhoaBEBEIU21068x30 / 40xĐạt16/10/22
Mai Ngọc DưBTFTIU21153x34 / 40xĐạt16/10/22
Hồ Huy Ngọc KhuêSESEIU21034x34 / 40xĐạt16/10/22
Võ Thị Hồng NhungBEBEIU21100x34 / 40xĐạt16/10/22
Đoàn Hoàn ChâuIELSIU20272x28 / 40xĐạt16/10/22
Tạ Thị Thùy LinhBEBEIU18168x32 / 40xĐạt16/10/22
Trương Gia BảoBEBEIU21192x40 / 40xĐạt16/10/22
Đặng Hoàng Trúc NgânIELSIU21328x38 / 40xĐạt16/10/22
Vũ Hồng QuangITCSIU21222x30 / 40xĐạt16/10/22
Nguyễn Văn PhướcIELSIU20243x32 / 40xĐạt16/10/22
Lê Đình Quang HuyIELSIU21306x34 / 40xĐạt16/10/22
Vũ Thị Trúc QuỳnhIELSIU21371x34 / 40xĐạt16/10/22
Hoàng Đình Thanh QuyênBAFNIU21553x32 / 40xĐạt16/10/22
Vũ Thị Thu NgânIELSIU21329x34 / 40xĐạt16/10/22
Trần Xuân QuỳnhBTBTIU21097x36 / 40xĐạt16/10/22
Hồ Minh NguyênBEBEIU21092x34 / 40xĐạt16/10/22
Lâm Thị Thanh NgânIELSIU21327x34 / 40xĐạt16/10/22
Phan Anh KiệtEEEEIU21039x36 / 40xĐạt16/10/22
Huỳnh Thanh TrúcITITIU22169x34 / 40xĐạt16/10/22
Phan Quốc ThắngITCSIU21232x30 / 40xĐạt16/10/22
MAI HUY VƯƠNGBABAIU20478x38 / 40xĐạt16/10/22
Trần Bảo Ngọc MinhEVEVIU21006032 / 40xChưa đạt16/10/22
Nguyễn Hồng PhướcSESEIU21026x32 / 40xĐạt16/10/22
La Ngọc Minh ThưBEBEIU21167x34 / 40xĐạt16/10/22
Nguyễn Khắc TâmBEBEIU21268x36 / 40xĐạt16/10/22
Trần Thị Kim NgânBAFNIU20358x36 / 40xĐạt16/10/22
Trịnh Thị Như QuỳnhITITIU20291x38 / 40xĐạt16/10/22
Trần Minh AnhBTBTIU21001x38 / 40xĐạt16/10/22
Nguyễn Hoàng Ngọc MỹBABAWE20087x32 / 40xĐạt16/10/22
Nguyễn Vạn Thiên NgọcENENIU21065x36 / 40xĐạt16/10/22
Trần Trịnh Minh TrangBAFNIU20446x30 / 40xĐạt16/10/22
Nguyễn Chí ThịnhIELSIU21383x38 / 40xĐạt16/10/22
Phạm Hoàng Mai QuyênBAFNIU20406x24 / 40xĐạt16/10/22
Đinh Nhật Bảo TrânIELSIU20441028 / 40xChưa đạt16/10/22
Hồ Ngọc Phương NguyênMAMAIU20041x38 / 40xĐạt16/10/22
Phạm Đỗ Anh ThưBABAUH21078x26 / 40xĐạt16/10/22
Nguyễn Nhã Phương UyênBAFNIU21616x32 / 40xĐạt16/10/22
Võ Hải VânBTBTIU21272x34 / 40xĐạt16/10/22
Trần Thị Tuyết NhiBAFNIU21522x32 / 40xĐạt16/10/22
Nguyễn Đỗ Thanh ThươngIELSIU20428x36 / 40xĐạt16/10/22
Tạ Vũ Hoàng GiangBTBCIU20081x32 / 40xĐạt16/10/22
Nguyễn Tiến HưngBEBEIU22236x30 / 40xĐạt16/10/22
Phan Gia HânBAFNIU21439x22 / 40xĐạt16/10/22
Nguyễn Thị Cẩm LyIELSIU21323x30 / 40xĐạt16/10/22
Phan Thị Tuyết NhiENENWE20042x28 / 40xĐạt16/10/22
Nguyễn Hùynh Trúc QuânBEBEIU20238x34 / 40xĐạt16/10/22
Tô Nguyễn Phương ThùyITITIU22225x28 / 40xĐạt16/10/22
Huỳnh Thị Ngọc NgânENENIU19072x36 / 40xĐạt16/10/22
Phạm Nguyễn Khánh AnIELSIU21251x36 / 40xĐạt16/10/22
Đặng Ngọc Vân AnhBEBEIU21183x38 / 40xĐạt16/10/22
Phạm Mai LanMAMAIU21003x34 / 40xĐạt16/10/22
Nguyễn Hữu HảiBEBEIU21209x34 / 40xĐạt16/10/22
Trần Trọng NhânIELSIU20373036 / 40xChưa đạt16/10/22
Đào Ngọc Diễm TiênBEBEIU21124x38 / 40xĐạt16/10/22
Trần Hồng NhungBAFNIU20381x28 / 40xĐạt16/10/22
Trần Thanh TùngITITIU20347028 / 40xChưa đạt16/10/22
Chu Thị Thái ThanhBaaciu20155x34 / 40xĐạt16/10/22
Phan Vĩnh NghiBABAIU20091x38 / 40xĐạt16/10/22
Trần Gia HânBAFNIU21441x34 / 40xĐạt16/10/22
Lê Thị Nhã TúBTBTIU21266x34 / 40xĐạt16/10/22
Hồ Thị Thảo TrânIELSIU20442x38 / 40xĐạt16/10/22
Lê Như TâmBAFNIU21565x34 / 40xĐạt16/10/22
Nguyễn Hải ThanhITITIU22146x36 / 40xĐạt16/10/22
Trà Văn Thanh BảoEEACIU19030x34 / 40xĐạt16/10/22
Lê Xuân PhướcSeseiu21014x36 / 40xĐạt16/10/22
Trần Nguyễn Trung QuânITITUN21003034 / 40xChưa đạt16/10/22
Lê Hoàng Gia HânBTFTIU21104038 / 40xChưa đạt16/10/22
Phạm Hoàng Phương NguyênBTCEIU19022x32 / 40xĐạt16/10/22
Nguyễn Gia KỳBABAIU21425x38 / 40xĐạt16/10/22
Lý Mỹ UyênIELSIU21172x34 / 40xĐạt16/10/22
Ngô Thiện MỹMAMAIU20013x36 / 40xĐạt16/10/22
Nguyễn Công NguyênSESEIU21018x30 / 40xĐạt16/10/22
Nguyễn Gia AnMAMAIU21036x34 / 40xĐạt16/10/22
Lê Trúc AnhBAFNIU20237x30 / 40xĐạt16/10/22
Nguyễn Võ Minh HiềnBAFNIU21040x28 / 40xĐạt16/10/22
Hồ Ngọc Phương TrinhMAMAIU21029x34 / 40xĐạt16/10/22
Trần Phạm Anh ThiBABAIU20469x30 / 40xĐạt16/10/22
Phạm Như LinhBEBEIU21236x40 / 40xĐạt16/10/22
Nguyễn Trọng Như UyênENENIU21021x36 / 40xĐạt16/10/22
Nguyễn Thị Ngọc AnhBABAIU21088x32 / 40xĐạt16/10/22
Nguyễn Châu Hoàng QuyênCECEIU20001x36 / 40xĐạt16/10/22
Lưu Đặng Kim CúcENENIU19042x36 / 40xĐạt16/10/22
Mai Lê Chí BảoBTBTWE21068032 / 40xChưa đạt16/10/22
Phan Lê Nhã ChâuBAFNIU21408x40 / 40xĐạt16/10/22
Vũ Thiên NgaBAFNIU20354x34 / 40xĐạt16/10/22
Bùi Hữu ĐứcBEBEIU20010x30 / 40xĐạt16/10/22
Phạm Trần Hồng ÁnhBABAIU20018x34 / 40xĐạt16/10/22
Phạm Ngọc Lâm NhiIELSIU21344x40 / 40xĐạt16/10/22
Phạm Thị Như QuỳnhIELSIU20406x30 / 40xĐạt16/10/22
Trần Nguyên PhúcITCSIU21097x34 / 40xĐạt16/10/22
Nguyễn Trọng NguyênITITIU21263030 / 40xChưa đạt16/10/22
Hứa Ngọc QuỳnhBTCEIU19004036 / 40xChưa đạt16/10/22
Trương Hoàn MỹBTBCIU21054x26 / 40xĐạt16/10/22
Lê Ngọc Yến PhượngBAFNIU19148x34 / 40xĐạt16/10/22
Lê Hồng QuangITITIU20286x36 / 40xĐạt16/10/22
Đinh Quỳnh Tường VânBABAUH21191x30 / 40xĐạt16/10/22
Nguyễn Kiều AnhENENIU21083x34 / 40xĐạt16/10/22
NGUYỄN THỊ MINH TÂMENENIU19097x34 / 40xĐạt16/10/22
Trần Lê Minh KhuêBEBEIU21227x36 / 40xĐạt16/10/22
Hoàng Tuấn KiệtITDSIU21055x30 / 40xĐạt16/10/22
Nguyễn Hoàng Châu NhiBTBTUN21003x32 / 40xĐạt16/10/22
Hoàng Minh HùngBTBTIU21205x34 / 40xĐạt16/10/22
Đoàn Hồng NhưENENIU19080x28 / 40xĐạt16/10/22
Trần Nguyễn Pha LêIELSIU21314x38 / 40xĐạt16/10/22
Nguyễn Lê Quỳnh NhưBEBEIU21252032 / 40xChưa đạt16/10/22
Nguyễn Anh ThưENENIU19103x28 / 40xĐạt16/10/22
Lê Thị Kim AnhBAACIU19032x38/40xĐạt20/5/23
Phạm Đức HuyBAACIU20127x36/40xĐạt20/5/23
Hà Nguyễn Thanh TrúcBAACIU20178x34/40xĐạt20/5/23
Lê Thanh XuânBAACIU20194x34/40xĐạt20/5/23
Lê Võ Thu TâmBAACIU20198x36/40xĐạt20/5/23
Võ Huỳnh Minh ChươngBAACIU21009x36/40xĐạt20/5/23
Trần Thị Tú AnhBAACIU21170x36/40xĐạt20/5/23
Cao Hà Bảo HânBAACIU21177x38/40xĐạt20/5/23
Nguyễn Vũ Thanh ThanhBAACIU21200x34/40xĐạt20/5/23
Phạm Thị Phương ThùyBAACIU21203x34/40xĐạt20/5/23
Nguyễn Thanh ThuyếtBAACIU21204x32/40xĐạt20/5/23
Đỗ Lê Phương UyênBAACIU21208x40/40xĐạt20/5/23
Nguyễn Minh Thúy VyBAACIU21211x34/40xĐạt20/5/23
Nguyễn Nhật VyBAACIU21212x38/40xĐạt20/5/23
Phùng Huỳnh NhưBAACIU21215x40/40xĐạt20/5/23
Nguyễn Thu UyênBABAAD22058x40/40xĐạt20/5/23
Lê Nguyễn Quỳnh AnhBABAAD22062x34/40xĐạt20/5/23
Trần Hoàng Thảo NguyênBABAAU21051x28/40xĐạt20/5/23
Huỳnh Như NgọcBABAIU18136x38/40xĐạt20/5/23
Trần Lê Minh TuyềnBABAIU18322x32/40xĐạt20/5/23
Nguyễn Hoàn Bảo KhuyênBABAIU18336x40/40xĐạt20/5/23
Võ Nguyễn Hoài AnBABAIU19004x36/40xĐạt20/5/23
Nguyễn Khương GiangBABAIU19026x40/40xĐạt20/5/23
Trần Ngọc Xuân MaiBABAIU19055x36/40xĐạt20/5/23
Lâm Dương Khang NguyênBABAIU19068x32/40xĐạt20/5/23
Phan Chí ThànhBABAIU19093x38/40xĐạt20/5/23
Nguyễn Hoàng Bảo TrânBABAIU19102x32/40xĐạt20/5/23
Nguyễn Trần Uyển VyBABAIU19115x40/40xĐạt20/5/23
Nguyễn Ngọc Quỳnh AnhBABAIU19129x34/40xĐạt20/5/23
Nguyễn Thùy MyBABAIU19239x34/40xĐạt20/5/23
Phan Thu NgânBABAIU19247x38/40xĐạt20/5/23
Nguyễn Thị Yến PhươngBABAIU19297x32/40xĐạt20/5/23
Trần Ngọc Thanh TâmBABAIU19309x32/40xĐạt20/5/23
Đặng Ngô Lam ThanhBABAIU19316x32/40xĐạt20/5/23
Phạm Anh ThưBABAIU19330x36/40xĐạt20/5/23
Võ Ngân TrúcBABAIU19350x32/40xĐạt20/5/23
Nguyễn Phương TúBABAIU19357x28/40xĐạt20/5/23
Nguyễn Thị Thu UyênBABAIU19371x34/40xĐạt20/5/23
Nguyễn Thị Hải VânBABAIU19375x28/40xĐạt20/5/23
Võ Nguyễn Thuỳ AnhBABAIU20014x24/40xĐạt20/5/23
Trần Hạnh DuyênBABAIU20038x36/40xĐạt20/5/23
Hoàng Gia HânBABAIU20047x40/40xĐạt20/5/23
Diệp Lê Mai HânBABAIU20049x38/40xĐạt20/5/23
Lê Thị Phương LinhBABAIU20068x38/40xĐạt20/5/23
Vương Khánh Trà MiBABAIU20075x36/40xĐạt20/5/23
Đoàn Phí NgânBABAIU20087x40/40xĐạt20/5/23
NGUYỄN LINH THƯBABAIU20145x32/40xĐạt20/5/23
Từ Mỹ TuyếtBABAIU20170x36/40xĐạt20/5/23
Phạm Lê Thu HằngBABAIU20213x34/40xĐạt20/5/23
Hồ Lê Minh QuyềnBABAIU20286x36/40xĐạt20/5/23
Đinh Hoàng YếnBABAIU20329x36/40xĐạt20/5/23
Nguyễn Thị Ngọc MaiBABAIU20391x36/40xĐạt20/5/23
Tạ Nguyễn Như NgọcBABAIU20392x40/40xĐạt20/5/23
Nguyễn Vĩnh PhúBABAIU20452x36/40xĐạt20/5/23
Nguyễn Trần Thanh ChâuBABAIU20459x36/40xĐạt20/5/23
Trịnh Mỹ LinhBABAIU20496x38/40xĐạt20/5/23
Nguyễn Thuý Hằng NgaBABAIU20572x38/40xĐạt20/5/23
Nguyễn Phan Khánh NguyênBABAIU20577x40/40xĐạt20/5/23
Nguyễn Minh NhậtBABAIU20580x38/40xĐạt20/5/23
Nguyễn Hoài ThươngBABAIU20605x36/40xĐạt20/5/23
Đoàn Khả UyênBABAIU20620x40/40xĐạt20/5/23
Huỳnh Hồ Diễm NgọcBABAIU21042x32/40xĐạt20/5/23
Trương Ngọc Minh ChâuBABAIU21098x30/40xĐạt20/5/23
Nguyễn Hải HàBABAIU21110x38/40xĐạt20/5/23
Võ Hoàng PhúcBABAIU21152x34/40xĐạt20/5/23
Nguyễn Thế AnBABAIU21186x38/40xĐạt20/5/23
Vũ Phương AnhBABAIU21195x32/40xĐạt20/5/23
Nguyễn Thị NgânBABAIU21245x34/40xĐạt20/5/23
Nguyễn Hoàng NhiBABAIU21255x40/40xĐạt20/5/23
Lê Nguyễn Huy AnBABAIU21321x34/40xĐạt20/5/23
Lều Triệu Thanh AnBABAIU21322x32/40xĐạt20/5/23
Võ Thu HàBABAIU21381x32/40xĐạt20/5/23
Nguyễn Mai HươngBABAIU21405x40/40xĐạt20/5/23
Thạch Trần Đăng KhoaBABAIU21421x34/40xĐạt20/5/23
Phạm Hoàng LâmBABAIU21426x38/40xĐạt20/5/23
Nguyễn Ngọc Anh ThưBABAIU21527032/40xChưa đạt20/5/23
Nguyễn Thị Thanh TrúcBABAIU21565x40/40xĐạt20/5/23
Trương Nguyễn Cẩm TúBABAIU21570x32/40xĐạt20/5/23
Lê Mỹ UyênBABAIU21578x32/40xĐạt20/5/23
Lê Hải YếnBABAIU21596x32/40xĐạt20/5/23
Mai Hoàng ChiBABAIU22019x34/40xĐạt20/5/23
Trần Ngọc Thiên KimBABAIU22067x38/40xĐạt20/5/23
Đặng Nữ Vi NaBABAIU22088x32/40xĐạt20/5/23
Ngô Hà Thảo NguyênBABAIU22264x38/40xĐạt20/5/23
Nguyễn Bảo Hương NhiBABAIU22289x34/40xĐạt20/5/23
Nguyễn Thị Lệ HuyềnBABAIU22312x30/40xĐạt20/5/23
Huỳnh Yến NgọcBABAIU22344x30/40xĐạt20/5/23
Nguyễn Yến LinhBABAIU22358x28/40xĐạt20/5/23
Bùi Anh ThyBABAIU22398x38/40xĐạt20/5/23
Nguyễn Đức ThịnhBABAIU22403x36/40xĐạt20/5/23
Nguyễn Ngọc Minh ThưBABAIU22407x38/40xĐạt20/5/23
Nguyễn Ngọc Minh AnhBABAIU22411x34/40xĐạt20/5/23
Nguyễn Thị ThuỷBABAIU22414x40/40xĐạt20/5/23
Nguyễn Bình Phương UyênBABAIU22417x36/40xĐạt20/5/23
Bùi Thúy ThuầnBABAIU22419x32/40xĐạt20/5/23
Trần Thị Thu LoanBABAIU22443x32/40xĐạt20/5/23
Mai Quý DươngBABAIU22461x38/40xĐạt20/5/23
Dương Quang MinhBABAIU22497x32/40xĐạt20/5/23
Huỳnh Phạm Thanh Thảobabaiu22512x40/40xĐạt20/5/23
Nguyễn Diễm QuỳnhBABAIU22518x36/40xĐạt20/5/23
Bùi Thảo NgânBABAIU22532x34/40xĐạt20/5/23
Phạm Nguyễn Thanh TâmBABAIU22534x40/40xĐạt20/5/23
Lê Hà KhanhBABAIU22557x36/40xĐạt20/5/23
Trần Nguyễn Khánh NamBABAIU22560x38/40xĐạt20/5/23
NGUYỄN PHẠM ANH QUÂNBABAIU22562x32/40xĐạt20/5/23
Đặng Kim NgânBABAIU22564x40/40xĐạt20/5/23
Lê Trần Quỳnh AnhBABAIU22589x40/40xĐạt20/5/23
Nguyễn HàoBABAIU22641x38/40xĐạt20/5/23
Phùng Thái Khánh LinhBABAIU22669x18/40xĐạt20/5/23
Nguyễn Hồng Ánh TuyếtBABAIU22674x32/40xĐạt20/5/23
NGÔ THỤY THỦY TIÊNBABAUH22130x26/40xĐạt20/5/23
Nguyễn Kim NgânBABAUH22220x34/40xĐạt20/5/23
Nguyễn Võ Anh KhoaBABAUH22232x18/40xĐạt20/5/23
Lê Đào Thái UyênBABAWE19110x38/40xĐạt20/5/23
Trịnh Ngọc NhânBABAWE19282x36/40xĐạt20/5/23
Võ Bảo ChâuBABAWE21240x36/40xĐạt20/5/23
BÙI HOÀNG PHỤNGBABAWE21401x26/40xĐạt20/5/23
Trần Thị Ngọc HàBABAWE21493x34/40xĐạt20/5/23
Lê Hoàn HuyBABAWE21671x40/40xĐạt20/5/23
Mã Nhã UyênBABAWE21674x30/40xĐạt20/5/23
BÙI DUY MINHBABAWE22353x30/40xĐạt20/5/23
Trần Thị Thanh MaiBAFNIU18241x32/40xĐạt20/5/23
Nguyễn Ngọc Gia BảoBAFNIU19004x32/40xĐạt20/5/23
Huỳnh Thị Thu BaBAFNIU19061x40/40xĐạt20/5/23
Nguyễn Hoài LộcBAFNIU19108x38/40xĐạt20/5/23
Nguyễn Huỳnh Yến NhiBAFNIU19134x40/40xĐạt20/5/23
Đinh Trần Thảo NhiBAFNIU19135x36/40xĐạt20/5/23
Phan Ngọc PhiBAFNIU19140x38/40xĐạt20/5/23
Cao Hồng PhúcBAFNIU19142x32/40xĐạt20/5/23
Nguyễn Thị Diễm QuyênBAFNIU19153x36/40xĐạt20/5/23
Nguyễn Tấn SangBAFNIU19158x34/40xĐạt20/5/23
Phạm Thị Thiên ThảoBAFNIU19164x34/40xĐạt20/5/23
Nguyễn Ngọc QuỳnhBAFNIU19214x34/40xĐạt20/5/23
Vũ Quang TrườngBAFNIU20122x36/40xĐạt20/5/23
Trần Thị LýBAFNIU20338x34/40xĐạt20/5/23
Trần Nguyễn Thảo TrangBAFNIU20445x38/40xĐạt20/5/23
Nguyễn Khánh Kim ThưBAFNIU21126x38/40xĐạt20/5/23
Cam Hoàng Phương TrangBAFNIU21140x32/40xĐạt20/5/23
Ngô Anh ThưBAFNIU21250x38/40xĐạt20/5/23
Phan Châu HiếuBAFNIU21293x36/40xĐạt20/5/23
Nguyễn Hoàng Bảo HưngBAFNIU21297x38/40xĐạt20/5/23
Nguyễn Thị Diệu HuyềnBAFNIU21301x36/40xĐạt20/5/23
Nguyễn Trâm HuyềnBAFNIU21302x34/40xĐạt20/5/23
Nguyễn Ngọc Phương LinhBAFNIU21315x36/40xĐạt20/5/23
Phạm Thị Thanh MaiBAFNIU21320x36/40xĐạt20/5/23
Nguyễn Bích NgọcBAFNIU21329x38/40xĐạt20/5/23
Phạm Phương NhưBAFNIU21339x32/40xĐạt20/5/23
Vũ Trần Mỹ TâmBAFNIU21349x38/40xĐạt20/5/23
Nguyễn Ngọc Anh ThyBAFNIU21359x34/40xĐạt20/5/23
Hồ Nguyễn Minh ThưBAFNIU21379x36/40xĐạt20/5/23
Lương Ngọc AnBAFNIU21386x38/40xĐạt20/5/23
Lê Nguyễn Phương AnBAFNIU21387x40/40xĐạt20/5/23
Lê Bá Phúc AnhBAFNIU21399x36/40xĐạt20/5/23
Hồ Nghiêm Gia BảoBAFNIU21405x34/40xĐạt20/5/23
Nguyễn Minh DũngBAFNIU21421x34/40xĐạt20/5/23
Tô Thùy DươngBAFNIU21424x38/40xĐạt20/5/23
Vũ Anh DuyBAFNIU21426x40/40xĐạt20/5/23
Bùi Thị Mỹ DuyênBAFNIU21428x38/40xĐạt20/5/23
NGUYEN HOANG KHANH GIANGBAFNIU21429x40/40xĐạt20/5/23
Nguyễn Lâm Bảo HânBAFNIU21440x32/40xĐạt20/5/23
Trần Gia HânBAFNIU21441x32/40xĐạt20/5/23
Phạm Bá HiếuBAFNIU21444x40/40xĐạt20/5/23
Nguyễn Gia KhangBAFNIU21458018/40xChưa đạt20/5/23
Nguyễn Minh KhoaBAFNIU21464x30/40xĐạt20/5/23
Huynh Ngoc Anh KhoaBAFNIU21468x36/40xĐạt20/5/23
Võ Ngọc Phương LinhBAFNIU21482x36/40xĐạt20/5/23
Lê Thảo NguyênBAFNIU21512x34/40xĐạt20/5/23
Nguyễn Doãn NhoBAFNIU21526x34/40xĐạt20/5/23
Lê Nguyễn Minh ThiBAFNIU21578x34/40xĐạt20/5/23
Nguyễn Huỳnh Tú UyênBAFNIU21614x34/40xĐạt20/5/23
Hứa Thành VinhBAFNIU21620x36/40xĐạt20/5/23
Vũ Nguyễn ĐÌnh ChungBEBEIU19004x32/40xĐạt20/5/23
Bùi Sơn QuỳnhBEBEIU19025x32/40xĐạt20/5/23
Lương Võ Hoàn ThiệnBEBEIU19028x34/40xĐạt20/5/23
Lê Nguyễn Thảo VyBEBEIU19035x32/40xĐạt20/5/23
Nguyễn Tiến AnhBEBEIU19040x34/40xĐạt20/5/23
Trần Anh KhoaBEBEIU19073x40/40xĐạt20/5/23
Vũ Nguyễn Anh KiệtBEBEIU19076x40/40xĐạt20/5/23
Nguyễn Hữu Thiện MỹBEBEIU19083x22/40xĐạt20/5/23
Trịnh Thanh TrúcBEBEIU19115x40/40xĐạt20/5/23
Đỗ Vy NgọcBEBEIU20033x36/40xĐạt20/5/23
Nguyễn Thuỳ VyBEBEIU20162x38/40xĐạt20/5/23
Đinh Vũ Đức ĐạtBEBEIU20172x40/40xĐạt20/5/23
Dương Trung KiênBEBEIU20210x30/40xĐạt20/5/23
Nguyễn Quỳnh NhungBEBEIU20227x32/40xĐạt20/5/23
Phạm Hoài Thuận KhươngBEBEIU21073x32/40xĐạt20/5/23
Phạm Thị Hồng NgọcBEBEIU21091x38/40xĐạt20/5/23
Nguyễn Ngọc Khánh ThyBEBEIU21123x34/40xĐạt20/5/23
Nguyễn Thị Tường ViBEBEIU21174x32/40xĐạt20/5/23
Lê Nguyễn Bảo AnhBEBEIU21185x34/40xĐạt20/5/23
Lưu Thành ĐạtBEBEIU21201x32/40xĐạt20/5/23
Nguyễn Thái DươngBEBEIU21204x38/40xĐạt20/5/23
Huỳnh Khánh LinhBEBEIU21233x32/40xĐạt20/5/23
Đoàn Bảo NgânBEBEIU21243x38/40xĐạt20/5/23
Hồ Nguyễn Minh NguyênBEBEIU21247x36/40xĐạt20/5/23
Tạ Hoàng Trúc ThơBEBEIU21273x34/40xĐạt20/5/23
Tạ Minh TríBEBEIU21284x36/40xĐạt20/5/23
Nguyễn Đỗ Quốc HảiBEBEIU22032x36/40xĐạt20/5/23
Đặng Thị Hiếu LanBEBEIU22068x32/40xĐạt20/5/23
Nguyễn Ngọc Uyên NhiBEBEIU22187x40/40xĐạt20/5/23
Nguyễn Tuấn KhôiBEBEIU22198x32/40xĐạt20/5/23
Nguyễn Phước LợiBEBEIU22231x40/40xĐạt20/5/23
Hoàng Gia BảoBEBEIU22238x38/40xĐạt20/5/23
Nguyễn Hoài AnBEBEIU22245x36/40xĐạt20/5/23
Lê Diệp Thụy AnBEBEIU22250x36/40xĐạt20/5/23
Nguyễn Lâm Trung TuấnBEBEIU22253x36/40xĐạt20/5/23
Mai Hồng Minh KhoaBEBEIU22259x24/40xĐạt20/5/23
Nguyễn Phước ThọBEBEIU22267x36/40xĐạt20/5/23
Lâm Hoàng Xuân YếnBEBEIU22272x38/40xĐạt20/5/23
Nguyễn Duy TânBEBEIU22282x18/40xĐạt20/5/23
Phạm Ngọc HânBTBCIU20017030/40xChưa đạt20/5/23
Trần Ngọc GiàuBTBCIU21071x34/40xĐạt20/5/23
Lâm Vân NghiBTBCIU21079x30/40xĐạt20/5/23
Trần Võ Việt TâmBTBCIU22057x38/40xĐạt20/5/23
Nguyễn Ngọc Lan HươngBTBCIU22102x32/40xĐạt20/5/23
Nguyễn Minh AnhBTBCIU22104x34/40xĐạt20/5/23
Nguyễn Như Hồng ChâuBTBTIU18356x24/40xĐạt20/5/23
Nguyễn Tấn ThànhBTBTIU20130x38/40xĐạt20/5/23
Lê Thành PhúcBTBTIU20133xOct-40xChưa đạt20/5/23
Trịnh Nguyễn Nhất BìnhBTBTIU20140x36/40xĐạt20/5/23
Nguyễn Anh KhươngBTBTIU20179x28/40xĐạt20/5/23
Nguyễn Nhật NamBTBTIU20194x38/40xĐạt20/5/23
Trương Ngọc SơnBTBTIU20225x14/40xChưa đạt20/5/23
Hà Thị Nguyên Vibtbtiu20246x30/40xĐạt20/5/23
Lê Thị Ánh TuyếtBTBTIU20269x40/40xĐạt20/5/23
Huỳnh Thy ThảoBTBTIU21100x34/40xĐạt20/5/23
Nguyễn Quang Mỹ HồngBTBTIU21134x38/40xĐạt20/5/23
Hoàng Nguyễn Quỳnh KhanhBTBTIU21137x34/40xĐạt20/5/23
Văn Trung KiênBTBTIU21139x34/40xĐạt20/5/23
Nguyễn Thị Anh ThưBTBTIU21156x40/40xĐạt20/5/23
Trần Thị Quỳnh AnhBTBTIU21174x38/40xĐạt20/5/23
Đặng Nguyễn Nhật AnhBTBTIU21178x36/40xĐạt20/5/23
Trần Vũ Khánh BảoBTBTIU21181x34/40xĐạt20/5/23
Đào Hoàng BảoBTBTIU21182x32/40xĐạt20/5/23
Nguyễn Đình Trung HoàngBTBTIU21204x32/40xĐạt20/5/23
Nguyễn Trần Thúy LiênBTBTIU21216x34/40xĐạt20/5/23
Nguyễn Đặng Thảo MyBTBTIU21224x30/40xĐạt20/5/23
Đặng Như NgọcBTBTIU21229x30/40xĐạt20/5/23
Nguyễn Phương NguyênBTBTIU21230x40/40xĐạt20/5/23
Nguyễn Tiến ThànhBTBTIU21246x34/40xĐạt20/5/23
Nguyễn Phan Tường ViBTBTIU21273x40/40xĐạt20/5/23
Nguyễn Ngọc Ngân TâmBTBTIU21280x28/40xĐạt20/5/23
Nguyễn Vũ Phương LinhBTBTIU22075x32/40xĐạt20/5/23
Vương Thục MẫnBTBTIU22085x32/40xĐạt20/5/23
Phan Vũ Gia HânBTBTIU22201x36/40xĐạt20/5/23
Hoàng Trần Minh NhậtBTBTIU22263x30/40xĐạt20/5/23
Phạm Ngọc LâmBTBTIU22266x38/40xĐạt20/5/23
TRẦN THANH TỊNHBTBTIU22276x32/40xĐạt20/5/23
Ngư Ngọc LanBTBTIU22316x36/40xĐạt20/5/23
Đinh Ngọc Phuong UyênBTBTIU22327x34/40xĐạt20/5/23
Nguyễn Hoàng Anh ThưBTBTWE19024x34/40xĐạt20/5/23
Võ Lâm Hoài TrungBTCEIU19009x32/40xĐạt20/5/23
Dương Thanh TùngBTCEIU19010x30/40xĐạt20/5/23
Trần Hạnh ĐoanBTCEIU19012x40/40xĐạt20/5/23
Phạm Gia HưngBTCEIU19015x32/40xĐạt20/5/23
Trần Quốc HuyBTCEIU19016x38/40xĐạt20/5/23
Nguyễn Thủy Quỳnh AnhBTCEIU21001x34/40xĐạt20/5/23
Đặng Phương QuỳnhBTCEIU21070x36/40xĐạt20/5/23
Nguyễn Thị Hoàng TrangBTCEIU21078x34/40xĐạt20/5/23
Nguyễn Sỹ KhôiBTCEIU21092x40/40xĐạt20/5/23
Trần Gia LinhBTCEIU21095x34/40xĐạt20/5/23
Phan Tuyết MaiBTCEIU21096x38/40xĐạt20/5/23
Phạm Thị Hồng NgọcBTCEIU21105x30/40xĐạt20/5/23
Đinh Nguyễn Quốc ThắngBTCEIU21115x40/40xĐạt20/5/23
Liễu Phước LongBTFTIU19011x32/40xĐạt20/5/23
Lê Ngọc DungBTFTIU19047x36/40xĐạt20/5/23
Nguyễn Khanh NhiBTFTIU21059x34/40xĐạt20/5/23
Trần Khánh Nhã UyênBTFTIU21136x26/40xĐạt20/5/23
Nguyễn Ngọc Minh ChâuBTFTIU21151x30/40xĐạt20/5/23
Nguyễn Thiên NgânBTFTIU21205x40/40xĐạt20/5/23
Nguyễn Phước Qúy ThịnhBTFTIU22095x28/40xĐạt20/5/23
PHAN NGUYỄN ANH THƯBTFTIU22100x32/40xĐạt20/5/23
Phùng Ngọc Thanh TràBTFTIU22104x40/40xĐạt20/5/23
Trương Lê Thùy DươngBTFTIU22132x40/40xĐạt20/5/23
Hà Tuệ NhiBTFTIU22143x28/40xĐạt20/5/23
Vũ Nguyễn Nhã TrânBTFTIU22148x40/40xĐạt20/5/23
Lê Thị Hàm UyênBTFTIU22185x40/40xĐạt20/5/23
Khổng Thị Minh HằngBTFTIU22196x24/40xĐạt20/5/23
Nguyễn Thế KhangCECEIU19033x40/40xĐạt20/5/23
Nguyễn Huy AnCECEIU20029x34/40xĐạt20/5/23
Trần Châu Huỳnh ChươngCHCEIU22005x32/40xĐạt20/5/23
Hồ Hoàng Đan ThanhCHCEIU22046x32/40xĐạt20/5/23
Phạm Nguyễn Hoàng KhánhEEACIU20017x32/40xĐạt20/5/23
Nguyễn Tấn ĐạtEEACIU20103x30/40xĐạt20/5/23
Lê Đoàn Minh ThưEEACIU22118x36/40xĐạt20/5/23
Hồ Tịnh BộiEEACIU22161x36/40xĐạt20/5/23
Lê Đoàn Khương DuyEEACIU22175x36/40xĐạt20/5/23
Nguyễn Đức HuyEEACIU22205x30/40xĐạt20/5/23
Phạm Ngọc Thế HuyEEACIU22210x26/40xĐạt20/5/23
Phạm Nguyên KhoaEEACIU22212x34/40xĐạt20/5/23
Trần Quang CườngEEACIU22214x34/40xĐạt20/5/23
Lê Duy Hoàng SơnEEACIU22216x34/40xĐạt20/5/23
Trần Gia BảoEEACIU22217x34/40xĐạt20/5/23
Nguyễn Gia BảoEEACIU22224x34/40xĐạt20/5/23
Vũ Đình KiênEEACIU22225x28/40xĐạt20/5/23
Nguyễn Tân Hồng DươngEEACIU22228x36/40xĐạt20/5/23
Vương Thiện QuangEEACIU22232x32/40xĐạt20/5/23
Nguyễn Minh QuânEEACIU22235x28/40xĐạt20/5/23
Nguyễn Lê HuyEEEEIU21036x34/40xĐạt20/5/23
Nguyễn Phước Thiện NhânEEEEIU22034x36/40xĐạt20/5/23
Nguyễn Trần Vi QuíEEEEIU22041x36/40xĐạt20/5/23
Nguyễn Hoàng KhôiEEEEIU22075x36/40xĐạt20/5/23
Lê Hữu ThắngEEEEIU22081x38/40xĐạt20/5/23
Ngô Xuân DươngEEEEIU22086x38/40xĐạt20/5/23
Nguyễn Khánh VânEEEEIU22087x38/40xĐạt20/5/23
Phạm Nhật TườngEEEEIU22095x38/40xĐạt20/5/23
Nguyễn Phương HàENENIU18022x38/40xĐạt20/5/23
Tran Kim NganENENIU18049x40/40xĐạt20/5/23
Nguyễn Đặng Hoàng AnENENIU19001x34/40xĐạt20/5/23
Ngô Dạ Thảo AnhENENIU19002x40/40xĐạt20/5/23
Dương Khôi AnhENENIU19003x38/40xĐạt20/5/23
Nguyễn Đăng KhoaENENIU19011x38/40xĐạt20/5/23
Lê Võ Gia NghiENENIU19015x30/40xĐạt20/5/23
Nguyễn Thị Bích NgọcENENIU19018x32/40xĐạt20/5/23
Hồ Tú QuyênENENIU19021x38/40xĐạt20/5/23
Nguyễn Ngọc Tường VyENENIU19029x32/40xĐạt20/5/23
Trịnh Minh Kim CươngENENIU19043x34/40xĐạt20/5/23
Nguyễn Hồng NgọcENENIU19076x28/40xĐạt20/5/23
Trần Nguyễn Kim OanhENENIU19082x38/40xĐạt20/5/23
Phan Như QuỳnhENENIU19090x32/40xĐạt20/5/23
Hoàng Thị Huyền TrangENENIU19115x38/40xĐạt20/5/23
Phạm Hoàng Vương NhiENENIU20031x32/40xĐạt20/5/23
Nguyễn Cao ThắngENENIU20153x32/40xĐạt20/5/23
Võ Ngọc Thanh ThùyENENIU20178x32/40xĐạt20/5/23
Dương Hồng MaiENENIU21039x38/40xĐạt20/5/23
Nguyễn Trang NhưENENIU21067x36/40xĐạt20/5/23
Phan Ngọc Phương LoanENENIU21108x36/40xĐạt20/5/23
Lê Trần Như UyênENENIU22047x32/40xĐạt20/5/23
Lê Bùi Phương BảoENENIU22078x30/40xĐạt20/5/23
HUỲNH LÊ TẤN KIỆTENENIU22080x30/40xĐạt20/5/23
Đinh Mai PhươngENENIU22089x38/40xĐạt20/5/23
Phùng Thị Thu ThủyENENIU22091x32/40xĐạt20/5/23
Huỳnh Ngọc Vân KhanhENENIU22092x40/40xĐạt20/5/23
Lưu Nguyễn Ngọc LinhENENIU22094x32/40xĐạt20/5/23
Hà Gia LợiENENIU22095x30/40xĐạt20/5/23
Thái Thị Nhật AnhENENIU22096x38/40xĐạt20/5/23
Phạm Đình AnENENIU22098x36/40xĐạt20/5/23
Nguyễn Minh AnhENENIU22119x24/40xĐạt20/5/23
Nguyễn Thị Châu AnhENENIU22128x40/40xĐạt20/5/23
Lã Trần Bích NgọcENENIU22133x32/40xĐạt20/5/23
Vũ Khải AnhENENWE20036x32/40xĐạt20/5/23
Hồ Trương Ngọc HânENENWE21331x32/40xĐạt20/5/23
Nguyễn Ngọc Phương KhanhENENWE21341x30/40xĐạt20/5/23
Từ Ngọc Khánh LinhENENWE21351x28/40xĐạt20/5/23
Nguyễn Thuỳ LinhENENWE21353x32/40xĐạt20/5/23
Trương Hồng NgọcENENWE22440x18/40xĐạt20/5/23
Nguyễn Trần Bảo UyênENENWE22448x26/40xĐạt20/5/23
Lại Phạm Thanh NhưFAACIU22054x36/40xĐạt20/5/23
Phạm Việt PhươngFAACIU22058x30/40xĐạt20/5/23
Nhan Tường ThuỵFAACIU22064x34/40xĐạt20/5/23
Nguyễn Ngọc Tường VyFAACIU22070x28/40xĐạt20/5/23
Nguyễn Thị Khánh LyFAACIU22075x38/40xĐạt20/5/23
LÊ HỒNG NHUNGFAACIU22079x34/40xĐạt20/5/23
Nguyễn Trần Thùy DươngFAFBIU22040x36/40xĐạt20/5/23
Nguyễn Hải Thuỳ DươngFAFBIU22041x34/40xĐạt20/5/23
Nguyễn Thu NgaFAFBIU22112x36/40xĐạt20/5/23
Ngô Quỳnh Trúc PhươngFAFBIU22155x38/40xĐạt20/5/23
Nguyễn Như QuỳnhFAFBIU22161x34/40xĐạt20/5/23
Nguyễn Ngọc Thanh ThảoFAFBIU22173x32/40xĐạt20/5/23
Nguyễn Như ThủyFAFBIU22195x30/40xĐạt20/5/23
Đặng Ngân ThủyFAFBIU22196x36/40xĐạt20/5/23
Nguyễn Trương Bảo TiênFAFBIU22201x36/40xĐạt20/5/23
Mai Lê Cát TườngFAFBIU22220x36/40xĐạt20/5/23
Lâm Kim VyFAFBIU22233x40/40xĐạt20/5/23
Dương Thị Kim NgânFAFBIU22239x40/40xĐạt20/5/23
Nguyễn Đức KhảiFAFBIU22247x34/40xĐạt20/5/23
Nguyễn Tâm KiênFAFBIU22249x32/40xĐạt20/5/23
Phan Quỳnh MyFAFBIU22250x36/40xĐạt20/5/23
Nguyễn Minh ThùyFAFBIU22260x30/40xĐạt20/5/23
Phạm Phương Hạ NhưIEIEIU19010x38/40xĐạt20/5/23
Đặng Thị Bảo NgọcIEIEIU20069x36/40xĐạt20/5/23
Mai Nguyễn AnIEIEIU20120x36/40xĐạt20/5/23
Trần Ngô Anh HuyIEIEIU20125x16/40xChưa đạt20/5/23
Trần Thị Ngọc TrâmIEIEIU20127x38/40xĐạt20/5/23
Nguyễn Thanh Thảo NguyênIEIEIU21034x32/40xĐạt20/5/23
Trần Bình NguyênIEIEIU21070014/40xChưa đạt20/5/23
Nguyễn Lê Minh ThảoIEIEIU21076x20/40xĐạt20/5/23
Nguyễn Thụy Trâm AnhIEIEIU21086x36/40xĐạt20/5/23
Bùi Ngọc DươngIEIEIU21093x34/40xĐạt20/5/23
Nguyễn Võ Thanh TrúcIEIEIU21142x34/40xĐạt20/5/23
Trần Hoàng ViệtIEIEIU21171x34/40xĐạt20/5/23
Ngô Tuấn KiệtIEIEIU21172028/40xChưa đạt20/5/23
Lê Thiên TrangIEIEIU22041x34/40xĐạt20/5/23
Lê Minh ThưIEIEIU22073x32/40xĐạt20/5/23
Phạm Hoàng AnhIEIEIU22092x36/40xĐạt20/5/23
Nguyễn Phương Hồng AnIELSIU19001x38/40xĐạt20/5/23
Nguyễn Trâm AnhIELSIU19004x34/40xĐạt20/5/23
Nguyễn Diệu HoàngIELSIU19024x38/40xĐạt20/5/23
Vũ Hoàng LamIELSIU19036x34/40xĐạt20/5/23
Nguyễn Thủy Cát LêIELSIU19037x36/40xĐạt20/5/23
Trương Hải MyIELSIU19046x36/40xĐạt20/5/23
Phùng Thanh NgânIELSIU19049x40/40xĐạt20/5/23
Huỳnh Thanh Bảo NgọcIELSIU19052x40/40xĐạt20/5/23
Thái Mai NinhIELSIU19057x40/40xĐạt20/5/23
Nguyễn Thị Thanh QuyênIELSIU19065x36/40xĐạt20/5/23
Diệp Trần Anh TúIELSIU19087x34/40xĐạt20/5/23
Phan Trung HiếuIELSIU19155x14/40xChưa đạt20/5/23
Nguyễn Hoàng Ngọc HoàiIELSIU19158x34/40xĐạt20/5/23
Dương Minh KhánhIELSIU19175x40/40xĐạt20/5/23
Nguyễn Mộng Mỹ LinhIELSIU19190x34/40xĐạt20/5/23
Ngô Thị Hồng NhưIELSIU19230x38/40xĐạt20/5/23
Trịnh Như QuỳnhIELSIU19249040/40xChưa đạt20/5/23
Nguyễn Đinh Như QuỳnhIELSIU19251x36/40xĐạt20/5/23
Nguyễn Thanh Tuệ TâmIELSIU19258x40/40xĐạt20/5/23
Nguyễn Huỳnh Phương ThảoIELSIU19268x40/40xĐạt20/5/23
Hồ Ca ThyIELSIU19271x40/40xĐạt20/5/23
Đào Phúc TínIELSIU19284040/40xChưa đạt20/5/23
Lý Thục VânIELSIU19306x38/40xĐạt20/5/23
Võ Ái VânIELSIU19307x36/40xĐạt20/5/23
Phan Bửu VănIELSIU19308x36/40xĐạt20/5/23
Ngô Nguyễn Khánh VyIELSIU19316x36/40xĐạt20/5/23
LÊ THỊ XUÂN YẾNIELSIU19320x36/40xĐạt20/5/23
Nguyễn Thị Anh ThưIELSIU19322x40/40xĐạt20/5/23
Nguyễn Huy CảnhIELSIU20008x38/40xĐạt20/5/23
Nguyễn Vũ TiếnIELSIU20074x38/40xĐạt20/5/23
Nguyễn Thái Thảo VyIELSIU20083x38/40xĐạt20/5/23
Trần Ngọc Tuyết AnhIELSIU20094x26/40xĐạt20/5/23
Hoang Ngoc TuIELSIU20202x38/40xĐạt20/5/23
Phạm Thiên LongIELSIU20203xDec-40xChưa đạt20/5/23
Hồ Võ Minh TùngIELSIU20234x38/40xĐạt20/5/23
Võ Ngọc Mỹ DuyênIELSIU20241x20/40xĐạt20/5/23
Nguyễn Văn PhướcIELSIU20243x28/40xĐạt20/5/23
Hồ Nguyễn Phương AnhIELSIU20252x38/40xĐạt20/5/23
Lê Ngọc Hương GiangIELSIU20293x40/40xĐạt20/5/23
Vũ Ngọc Trúc GiangIELSIU20295x36/40xĐạt20/5/23
Nguyễn Phước Kim HânIELSIU20296x38/40xĐạt20/5/23
Lê Thị Thương HuyềnIELSIU20316x24/40xĐạt20/5/23
Huỳnh Phạm Minh KhuyênIELSIU20332x32/40xĐạt20/5/23
Nguyễn Quế NgânIELSIU20359x32/40xĐạt20/5/23
Nguyễn Thị Kim NgânIELSIU20360x32/40xĐạt20/5/23
La Khánh NguyênIELSIU20366x28/40xĐạt20/5/23
Lê Hữu PhátIELSIU20386x34/40xĐạt20/5/23
Ngô Võ Hạnh QuyênIELSIU20402x36/40xĐạt20/5/23
Lê Trương Hoàng TamIELSIU20409x26/40xĐạt20/5/23
Nguyễn Đỗ Thanh ThươngIELSIU20428x36/40xĐạt20/5/23
Nguyễn Kiều TrinhIELSIU20448x32/40xĐạt20/5/23
Phạm Thị Thùy Vânielsiu20460x24/40xĐạt20/5/23
Phạm Tường VânIELSIU20461x32/40xĐạt20/5/23
Nguyễn Trần Thuý VyIELSIU20468x20/40xĐạt20/5/23
Đậu Phan Đức DuyIELSIU21084x38/40xĐạt20/5/23
Hà Cao Nhật TríIELSIU21163x34/40xĐạt20/5/23
Ngô Ngọc Quỳnh GiangIELSIU21191x28/40xĐạt20/5/23
Lê Huy KhánhIELSIU21206x40/40xĐạt20/5/23
Trần Thanh LamIELSIU21209x34/40xĐạt20/5/23
Nguyễn Thị Kim AnhIELSIU21257x40/40xĐạt20/5/23
Trần Sĩ BáchIELSIU21260x38/40xĐạt20/5/23
Nguyễn Tuấn CườngIELSIU21268x32/40xĐạt20/5/23
Phan Thành ĐạtIELSIU21271x34/40xĐạt20/5/23
Nguyễn Thị Ngọc HàIELSIU21287x32/40xĐạt20/5/23
Nguyễn Ngọc Khánh LinhIELSIU21316x34/40xĐạt20/5/23
Nguyễn Tuyết NhiênIELSIU21347x28/40xĐạt20/5/23
Tô Diễm QuỳnhIELSIU21370x40/40xĐạt20/5/23
Trần Ngọc Minh VănIELSIU21402x34/40xĐạt20/5/23
Nguyễn Thị Thùy TrangIELSIU22110x36/40xĐạt20/5/23
Ngô Mỹ UyênIELSIU22120x38/40xĐạt20/5/23
Nguyễn Ngọc ÁnhIELSIU22167x36/40xĐạt20/5/23
Lê Thúy VyIELSIU22187x34/40xĐạt20/5/23
Trần Thị Anh ThưIELSIU22258032/40xChưa đạt20/5/23
Nguyễn Duy NhânIELSIU22295x32/40xĐạt20/5/23
LÊ ĐOÀN BẢO CHÂUIELSIU22356x38/40xĐạt20/5/23
Hoàng Minh AnhIELSIU22373x38/40xĐạt20/5/23
Huỳnh Ngọc Anh ThưITCSIU21034x38/40xĐạt20/5/23
Tạ Thị Thùy DươngITCSIU21053x36/40xĐạt20/5/23
Đoàn Nhân HậuITCSIU21129x32/40xĐạt20/5/23
Ngô Thị ThươngITCSIU21160x38/40xĐạt20/5/23
Tạ Trung HiếuITCSIU21180x32/40xĐạt20/5/23
Nguyễn Bình Phương HuyITCSIU21189x30/40xĐạt20/5/23
Nguyễn Trần Bảo KhangITCSIU21193x34/40xĐạt20/5/23
Bùi Văn Minh TriềuITCSIU21241x40/40xĐạt20/5/23
Nguyễn Thị Quỳnh NgaITCSIU22094x28/40xĐạt20/5/23
Nguyễn Bạch Đông PhươngITCSIU22118x32/40xĐạt20/5/23
Bùi Công VinhITCSIU22165x32/40xĐạt20/5/23
Nguyễn Huỳnh Minh ĐứcITCSIU22218x36/40xĐạt20/5/23
Trần Lê Bảo NgọcITCSIU22233x34/40xĐạt20/5/23
Phạm Tuấn KiệtITCSIU22235x32/40xĐạt20/5/23
CHÂU KHẮC TUẤN ANHITCSIU22238x32/40xĐạt20/5/23
Nguyễn Thành ĐạtITCSIU22243x36/40xĐạt20/5/23
Phan Duy CườngITCSIU22244x38/40xĐạt20/5/23
Nguyễn Văn Lạc ThiênITCSIU22245x36/40xĐạt20/5/23
Hoàng Thiên ÂnITCSIU22248x34/40xĐạt20/5/23
Phạm Vũ Hoàng BảoITCSIU22250x38/40xĐạt20/5/23
Nguyễn Đức Yến NhiITCSIU22253x36/40xĐạt20/5/23
Trần Thanh BìnhITCSIU22255x40/40xĐạt20/5/23
Tô Hoàng Thanh NhưITCSIU22258x30/40xĐạt20/5/23
Hà Thục AnhITCSIU22264x28/40xĐạt20/5/23
Lê Bảo TrâmITCSIU22265x38/40xĐạt20/5/23
Nguyễn Phước Vĩnh AnITCSIU22268x38/40xĐạt20/5/23
Nguyễn Minh ThuậnITCSIU22269x38/40xĐạt20/5/23
Phạm Lương Bá ThiệnITCSIU22286x36/40xĐạt20/5/23
Đỗ Huỳnh Duy TiếnITCSIU22291x34/40xĐạt20/5/23
Nguyễn Hữu Quốc TháiITCSIU22308x38/40xĐạt20/5/23
Nguyễn Ảnh ĐôITDSIU20059x16/40xChưa đạt20/5/23
Nguyễn Mai PhươngITDSIU20105032/40xChưa đạt20/5/23
Nguyễn Hải NgọcITDSIU21057x36/40xĐạt20/5/23
Nguyễn Nhật KhiêmITDSIU21091x36/40xĐạt20/5/23
Lê Trung KiênITDSIU21093x30/40xĐạt20/5/23
Nguyễn Mai Anh NamITDSIU21102x36/40xĐạt20/5/23
Trần Bảo PhúcITDSIU21109x34/40xĐạt20/5/23
Nguyễn Ngọc SangITDSIU21114x34/40xĐạt20/5/23
Dương Ngọc Phương AnhITDSIU22135x36/40xĐạt20/5/23
Trần Thị Tường VyITDSIU22136x36/40xĐạt20/5/23
Đoàn Võ Thảo MyITDSIU22138032/40xChưa đạt20/5/23
Nguyễn Thị Thanh TâmITDSIU22142x30/40xĐạt20/5/23
Võ Nguyễn Thanh ThảoITDSIU22144x38/40xĐạt20/5/23
Trầm Phương NghiITDSIU22145x32/40xĐạt20/5/23
Nguyễn Hồng Gia BảoITDSIU22146x34/40xĐạt20/5/23
Nguyễn Đức MinhITDSIU22148x36/40xĐạt20/5/23
Nguyễn Minh TríITDSIU22160x38/40xĐạt20/5/23
Nguyễn Gia BảoITDSIU22162x32/40xĐạt20/5/23
Nguyễn Phúc Minh QuânITDSIU22163x32/40xĐạt20/5/23
Lâm Thị Bảo NgọcITDSIU22169x40/40xĐạt20/5/23
Đặng Phương MaiITDSIU22172x34/40xĐạt20/5/23
Nguyễn Trần Gia KhươngITITDK21060x36/40xĐạt20/5/23
Nguyễn Tiến HưngITITDK21072x30/40xĐạt20/5/23
Vũ Hoàng NamITITIU19033x32/40xĐạt20/5/23
La Trí NguyênITITIU19036x36/40xĐạt20/5/23
Đỗ Đông QuânITITIU19043x38/40xĐạt20/5/23
Võ Huỳnh Huy ThịnhITITIU19055x32/40xĐạt20/5/23
Phạm Hà Minh ThyITITIU19056x40/40xĐạt20/5/23
Đặng Quang VinhITITIU19247x32/40xĐạt20/5/23
Lê QuangITITIU20072x32/40xĐạt20/5/23
Phạm Đức ĐạtITITIU20184x34/40xĐạt20/5/23
Trần Thanh NhậtITITIU20266x36/40xĐạt20/5/23
Nguyễn Trần Minh TrungITITIU20332x24/40xĐạt20/5/23
Lê Minh TuấnITITIU20341x18/40xĐạt20/5/23
Trần Thanh TùngITITIU20347032/40xChưa đạt20/5/23
Trần Thanh HuyITITIU21011x32/40xĐạt20/5/23
Võ Trần Khánh QuỳnhITITIU21024x38/40xĐạt20/5/23
Trần Đặng Phương NamITITIU21083x34/40xĐạt20/5/23
Nguyễn Toàn PhúcITITIU21093x34/40xĐạt20/5/23
Nguyễn Lê Phương AnhITITIU21153x36/40xĐạt20/5/23
Nguyễn Quốc ĐạtITITIU21171x30/40xĐạt20/5/23
Hà Đỗ Tây ĐôITITIU21177x38/40xĐạt20/5/23
Mai Nguyên HoàngITITIU21208x34/40xĐạt20/5/23
Lê Đăng KhoaITITIU21227x40/40xĐạt20/5/23
Dương Trọng NghĩaITITIU21256x38/40xĐạt20/5/23
Trần Nguyễn Anh TuấnITITIU21339x34/40xĐạt20/5/23
Nguyễn Xuân AnITITIU22001x36/40xĐạt20/5/23
Trần Quốc AnhITITIU22006x34/40xĐạt20/5/23
Đỗ Nguyên ChươngITITIU22021x32/40xĐạt20/5/23
Nguyễn Hoàng GiangITITIU22046x32/40xĐạt20/5/23
Nguyễn Danh HuyITITIU22071x32/40xĐạt20/5/23
Trần Đức PhongITITIU22123x28/40xĐạt20/5/23
Lê Huỳnh ThànhITITIU22147x36/40xĐạt20/5/23
Nguyễn Huy Bình DươngITITIU22222x40/40xĐạt20/5/23
Trần Anh VănITITSB22017x40/40xĐạt20/5/23
Nguyễn Minh HoàngITITWE21098x32/40xĐạt20/5/23
Vũ Huỳnh Quốc AnhITITWE22003x26/40xĐạt20/5/23
Hoàng Xuân DũngITITWE22009x34/40xĐạt20/5/23
Hồ Gia TrânITITWE22113x28/40xĐạt20/5/23
Vũ Minh HoàngITITWE22136x38/40xĐạt20/5/23
Nguyễn Thị Minh ThưMAMAIU19014x40/40xĐạt20/5/23
Hồ Ngọc Phương NguyênMAMAIU20041028/40xChưa đạt20/5/23
Nguyễn Văn TrườngMAMAIU20050x30/40xĐạt20/5/23
Nguyễn Trần Thu ThảoMAMAIU20077x30/40xĐạt20/5/23
Hoàng Ngọc Uyên NhiMAMAIU21092x38/40xĐạt20/5/23
Nguyễn Thị Phương DungMAMAIU22010x36/40xĐạt20/5/23
Lê Thị Thiên HươngMAMAIU22014x38/40xĐạt20/5/23
DỤNG XUÂN TRỌNGMAMAIU22050x34/40xĐạt20/5/23
Đào Bá ĐạtMAMAIU22099x28/40xĐạt20/5/23
Nguyễn Phương TrangMAMAIU22114x30/40xĐạt20/5/23
Hoàng Anh ThưMAMAIU22128x32/40xĐạt20/5/23
Dương Trung TínMAMAIU22155x24/40xĐạt20/5/23
Nguyễn Quỳnh Kim DungBAACIU20115Đạt25/2/24
Vũ Thị Thùy DươngBAACIU20116Đạt25/2/24
Nguyễn Hoàng Minh PhươngBAACIU20150Đạt25/2/24
Hồ Thị Thanh TuyềnBAACIU20184Đạt25/2/24
Lê Minh AnhBAACIU21052Đạt25/2/24
Phan Thành TrungBAACIU21206Đạt25/2/24
Trần Lục Khánh LinhBABAIU19228Đạt25/2/24
Trương Hà NgânBABAIU20089Đạt25/2/24
Lê Nguyễn Phương UyênBABAIU20173Đạt25/2/24
Trần Tuyết AnhBABAIU20313Đạt25/2/24
Nguyễn Thị Như TâmBABAIU20523Đạt25/2/24
Nguyễn Phạm Minh ThưBABAIU20603Đạt25/2/24
Trần Vũ Minh KhánhBABAIU21025Đạt25/2/24
Tạ Vũ Phương AnhBABAIU21193Đạt25/2/24
Phan Khánh LinhBABAIU21233Đạt25/2/24
Phạm Hoàng Yến ViBABAIU21304Đạt25/2/24
Trần Thị Như ÝBABAIU21311Đạt25/2/24
Đậu Trần Nguyệt HânBABAIU21383Đạt25/2/24
Nguyễn Ngọc Thiên KimBABAIU21424Đạt25/2/24
Hồ Thuỷ NgânBABAIU21460Đạt25/2/24
Nguyễn Ngọc Anh ThưBABAIU21527Đạt25/2/24
Nguyễn Yến GiangBABAIU22033Đạt25/2/24
Nguyễn Ngọc Văn UyênBABAIU22175Đạt25/2/24
Võ Trần Tuyết ThuBABAIU22183Đạt25/2/24
Phan Thu NgânBABAIU22200Đạt25/2/24
Phạm Mỹ TrinhBABAIU22284Đạt25/2/24
Lê Kỳ AnhBABAIU22297Đạt25/2/24
Phan Lê Quỳnh TâmBABAIU22343Đạt25/2/24
Phạm Nguyễn Bảo TrânBABAIU22371Đạt25/2/24
Lê Tâm NhưBABAIU22374Đạt25/2/24
Nguyễn Văn LộcBABAIU22390Đạt25/2/24
Võ Văn KiệtBABAIU22391Đạt25/2/24
Hoàng Đức Tuấn AnhBABAIU22396Đạt25/2/24
Trần Ngọc DiệpBABAIU22402Đạt25/2/24
Nguyễn Ngọc Gia TuệBABAIU22404Đạt25/2/24
Nguyễn Thu HòaBABAIU22420Đạt25/2/24
Phan Yến NhiBABAIU22427Đạt25/2/24
Nguyễn Trần Mai PhúcBABAIU22487Đạt25/2/24
Dương Quang MinhBABAIU22497Đạt25/2/24
Lê Nguyễn Ngọc HânBABAIU22500Đạt25/2/24
Lê Nguyễn Hương GiangBABAIU22506Đạt25/2/24
Đoàn Nguyễn Anh ThiBABAIU22525Đạt25/2/24
Lê Ngọc LinhBABAIU22527Đạt25/2/24
Đinh Vũ Minh NgọcBABAIU22547Đạt25/2/24
Hà Thị Phương ThanhBABAIU22555Đạt25/2/24
Từ Ngọc Ngân TiênBABAIU22561Đạt25/2/24
Trần Tiến KhoaBABAIU22577Đạt25/2/24
Phan Hữu LâmBABAIU22580Đạt25/2/24
Phạm Thị Mai AnhBABAIU22590Đạt25/2/24
Trần Thị Phương UyênBABAIU22603Đạt25/2/24
Nguyễn Gia UyênBABAIU22605Đạt25/2/24
Nguyễn Huỳnh Thảo UyênBABAIU22610Đạt25/2/24
Bùi Thị Lan HươngBABAIU22615Đạt25/2/24
Hàn Thảo NhiBABAIU22624Đạt25/2/24
Nguyễn Ngọc Gia NghiBABAIU22661Đạt25/2/24
Nguyễn Phạm Thục AnhBABAIU23021Đạt25/2/24
Đặng Nguyễn Minh ChâuBABAIU23036Đạt25/2/24
Mai Anh ĐàoBABAIU23049Đạt25/2/24
Đoàn Khánh LinhBABAIU23127Đạt25/2/24
Phạm Lê Sa MyBABAIU23155Đạt25/2/24
Dương Lê Bảo NgọcBABAIU23173Đạt25/2/24
Đỗ Cao Thị Thảo NguyênBABAIU23180Đạt25/2/24
Nguyễn Đỗ Phương NhiBABAIU23188Đạt25/2/24
Lê Trần Khánh NhiBABAIU23192Đạt25/2/24
Nguyễn Lê Yến NhiBABAIU23194Đạt25/2/24
Hoàng Tất ThànhBABAIU23245Đạt25/2/24
Trần Thị Minh ThưBABAIU23255Đạt25/2/24
Phạm Anh ThưBABAIU23261Đạt25/2/24
Nguyễn Thị Minh ChâuBABAIU23340Đạt25/2/24
Nguyễn Thảo HươngBABANS23037Đạt25/2/24
Phạm Đỗ Nhật LinhBABANS23045Đạt25/2/24
Trần Thu TrangBABASY23035Đạt25/2/24
Nguyễn Dương Thanh VyBABASY23037Đạt25/2/24
Phạm Thị Tố UyênBABASY23041Đạt25/2/24
Dương Khải QuíBABAWE21687Đạt25/2/24
Lê Huyền Bảo TrâmBABAWE22216Đạt25/2/24
Trần Ngọc LinhBABAWE22357Đạt25/2/24
Nguyễn Duy LinhBABAWE23002Đạt25/2/24
Châu Quí PhụngBABAWE23054Đạt25/2/24
Đinh Thanh TrúcBABAWE23067Đạt25/2/24
Nguyễn Thị Ánh DươngBABAWE23080Đạt25/2/24
Võ Thành NhânBABAWE23088Đạt25/2/24
Nguyễn Lê Nhược ThủyBAFNIU20115Đạt25/2/24
Lê Phạm Thùy DungBAFNIU20221Đạt25/2/24
Nguyễn Ngọc Thanh ThanhBAFNIU21114Đạt25/2/24
Lê Tường VyBAFNIU21155Đạt25/2/24
Lê Hà GiangBAFNIU21286Đạt25/2/24
Nguyễn Diệu Linh HoaBAFNIU21446Đạt25/2/24
Lê Thị Thanh NgaBAFNIU21499Đạt25/2/24
Trần Trọng PhúcBAFNIU21538Đạt25/2/24
Nguyễn Ngọc Minh TrâmBEBEIU20045Đạt25/2/24
Phan Mỹ Hồng HạnhBEBEIU20198Đạt25/2/24
Trần Tú NhiBEBEIU20225Đạt25/2/24
Nguyễn Hữu Trọng PhẩmBEBEIU21258Đạt25/2/24
Phạm Thái Nhật ThanhBEBEIU22133Đạt25/2/24
Nguyễn Ngọc Phương ThảoBEBEIU22135Đạt25/2/24
Nguyễn Quốc Trung NhânBEBEIU22184Đạt25/2/24
Nguyễn Minh AnBEBEIU22185Đạt25/2/24
Trần Thị Xuân AnhBEBEIU22278Đạt25/2/24
Nguyễn Anh MinhBEBEIU22286Đạt25/2/24
Trần Nguyễn Bảo TrânBEBEIU23043Đạt25/2/24
Huỳnh Khả VyBEBEIU23048Đạt25/2/24
Tăng Hồ Thi AnBEBEIU23052Đạt25/2/24
Nguyễn Xuân DũngBEBEIU23072Đạt25/2/24
Hồ Hữu Hạnh NguyênBEBEIU23080Đạt25/2/24
Trần Thị Thu NhấtBTBCIU20024Đạt25/2/24
Hồ Kim OanhBTBCIU20068Đạt25/2/24
Lê Khánh LinhBTBCIU21051Đạt25/2/24
Nguyễn Ngọc Thảo NhiBTBCIU21057Đạt25/2/24
Bùi Ngọc MaiBTBCIU21076Đạt25/2/24
Trần Cao Bảo NgọcBTBCIU21081Đạt25/2/24
Huỳnh Cẩm GiangBTBCIU22080Đạt25/2/24
Phạm Thị Thanh ThươngBTBCIU23022Đạt25/2/24
Lê Bửu Vĩnh NguyênBTBTIU18169Đạt25/2/24
Dương Gia HânBTBTIU20040Đạt25/2/24
Nguyễn Quý Kỳ DuyênBTBTIU20116Đạt25/2/24
Lê Thành PhúcBTBTIU20133Đạt25/2/24
Vũ Minh TrangBTBTIU20141Đạt25/2/24
Lê Phú Quang HuyBTBTIU20174Đạt25/2/24
Nguyễn Uyên MinhBTBTIU20191Đạt25/2/24
Trần Phước NguyênBTBTIU20255Đạt25/2/24
Đỗ Bảo TrânBTBTIU21167Đạt25/2/24
Nguyễn Kiều Minh ÁnhBTBTIU21179Đạt25/2/24
Lê Thị Thanh TìnhBTBTIU21260Đạt25/2/24
Lê Phan Mỹ YếnBTBTIU21278Đạt25/2/24
Dương Thị Anh TâmBTBTIU21293Đạt25/2/24
Vũ Thị Quỳnh NhưBTBTIU22119Đạt25/2/24
Võ Thị Thảo VyBTBTIU22187Đạt25/2/24
Nguyễn Lâm Bảo NgọcBTBTIU22260Đạt25/2/24
Phạm Trọng ChinhBTBTIU22264Đạt25/2/24
Bùi Đức KhánhBTBTIU22271Đạt25/2/24
Hà Nguyễn Hồng ÂnBTBTIU22273Đạt25/2/24
Ngô Ý VyBTBTIU22275Đạt25/2/24
Mai Thanh HằngBTBTIU22277Đạt25/2/24
Lưu Vỹ KhangBTBTIU22291Đạt25/2/24
Lê Gia BảoBTBTIU23009Đạt25/2/24
Vũ Xuân HoàngBTBTIU23032Đạt25/2/24
Đinh Toàn PhátBTBTIU23066Đạt25/2/24
Lê Thị Phương ThảoBTBTIU23078Đạt25/2/24
Nguyễn Phan Hạ ViBTBTIU23096Đạt25/2/24
Huỳnh Quốc Bảo KhangBTBTIU23110Đạt25/2/24
Hồ Đắc Lê QuỳnhBTBTIU23112Đạt25/2/24
Lương Hoàng ChươngBTBTIU23121Đạt25/2/24
Nguyễn Huỳnh Thiên KimBTBTIU23130Đạt25/2/24
Bùi Ngọc Thảo MyBTBTIU23134Đạt25/2/24
Phan Trần Bảo NguyênBTBTIU23136Đạt25/2/24
Đinh Khánh Minh ThưBTBTIU23140Đạt25/2/24
Thới Lê Văn BảoBTBTUN23011Đạt25/2/24
Đoàn Ngô Minh ChâuBTBTUN23017Đạt25/2/24
Đào Hạo NhiênBTBTWE22035Đạt25/2/24
Nguyễn Minh AnhBTBTWE23020Đạt25/2/24
Tăng Vĩnh Hoàng LâmBTCEIU20062Đạt25/2/24
Nguyễn Đoàn Minh TúBTCEIU20083Đạt25/2/24
Trần Thị Kiều OanhBTCEIU21067Đạt25/2/24
Nguyễn Thị Hoàng NhungBTFTIU20093Đạt25/2/24
Trần Phương NgọcBTFTIU20133Đạt25/2/24
Lê Hoàng Gia HânBTFTIU21104Đạt25/2/24
Nguyễn Huyền TrâmBTFTIU21130Đạt25/2/24
Nguyễn Thu NgânBTFTIU22068Đạt25/2/24
Trương Lê Thùy DươngBTFTIU22132Đạt25/2/24
Nguyễn Tấn DuyBTFTIU22184Đạt25/2/24
Lê Thị Hàm UyênBTFTIU22185Đạt25/2/24
Lê Trần Thanh NhànBTFTIU22190Đạt25/2/24
Lê Uyên NhiBTFTIU22195Đạt25/2/24
Trần Quang NghĩaBTFTIU23030Đạt25/2/24
Đặng Ngọc Quỳnh TrâmBTFTIU23044Đạt25/2/24
Nguyễn Phúc QuangBTFTIU23058Đạt25/2/24
Lê Hoàng Kim NgânBTFTUN23003Đạt25/2/24
Vũ Ngọc Vương NhiBTFTUN23004Đạt25/2/24
Nguyễn Quốc AnhCECEIU21012Đạt25/2/24
Phan Duy KhươngCHCEIU22018Đạt25/2/24
Nguyễn Ngọc Huệ VănCHCEIU22050Đạt25/2/24
Nguyễn Trần Khuê AnhCHCEIU23006Đạt25/2/24
Vương Tú ChiCHCEIU23009Đạt25/2/24
Phạm Lại Gia HânCHCEIU23013Đạt25/2/24
Phan Thanh NhậtCHCEIU23028Đạt25/2/24
Phạm Võ Hoàng NguyênCHCEIU23051Đạt25/2/24
Nguyễn Hoàng Khánh DungCHCEIU23054Đạt25/2/24
Nguyễn Hoài Bảo TrânCHCEIU23062Đạt25/2/24
Chu Văn Tùng DươngEEACIU21101Đạt25/2/24
Nguyễn Tiến KhoaEEACIU21121Đạt25/2/24
Đặng Việt ThànhEEACIU21152Đạt25/2/24
Nguyễn Thế AnhEEACIU22005Đạt25/2/24
Nguyễn Phúc ĐịnhEEACIU22199Đạt25/2/24
Trịnh Minh DuyEEACIU22211Đạt25/2/24
Võ Triệu VănEEACIU22229Đạt25/2/24
Vũ Quang AnhEEEEIU21006Đạt25/2/24
Nguyễn Đình Ngọc HuyEEEEIU22020Đạt25/2/24
Chu Nguyễn Phước LộcEEEEIU22029Đạt25/2/24
Nguyễn Đào Anh KhôiEEEEIU22067Đạt25/2/24
Ngô Lâm Đức HạnhENENIU20120Đạt25/2/24
Nguyễn Thị Ngọc HiềnENENIU21061Đạt25/2/24
Nguyễn Thị Thanh HươngENENIU21103Đạt25/2/24
Bùi Ngọc Khánh LinhENENIU21107Đạt25/2/24
Nguyễn Văn Quốc TrưởngENENIU21161Đạt25/2/24
Nguyễn Tất ThànhENENIU22086Đạt25/2/24
Đặng Thị Thùy DungENENIU22097Đạt25/2/24
Nguyễn Việt PhươngENENIU22100Đạt25/2/24
Lưu Gia LinhENENIU22106Đạt25/2/24
Lê Kỳ AnhENENIU22108Đạt25/2/24
Lê Thị Quỳnh HươngENENIU22117Đạt25/2/24
Trần Thị ThuENENIU22130Đạt25/2/24
Nguyễn Gia VĩENENIU22137Đạt25/2/24
Nguyễn Thị Thu YênENENIU22149Đạt25/2/24
Nguyễn Tô Kiều HânENENIU22160Đạt25/2/24
Đào Như QuỳnhENENIU22162Đạt25/2/24
Nguyễn Vũ Ngọc LinhENENIU22164Đạt25/2/24
Nguyễn Thị Huyền TrangENENIU22167Đạt25/2/24
Lê Thị Thu HàENENIU23019Đạt25/2/24
Nguyễn Nguyên HoàngENENIU23022Đạt25/2/24
Nguyễn Thị Hồng HuệENENIU23024Đạt25/2/24
Diệp Chấn HùngENENIU23025Đạt25/2/24
Ngô Minh HuyềnENENIU23026Đạt25/2/24
Nguyễn Phan Ý MinhENENIU23039Đạt25/2/24
Phạm Hồng Thảo NguyênENENIU23049Đạt25/2/24
Nguyễn Thiên PhúcENENIU23059Đạt25/2/24
Ong Văn QuếnENENIU23060Đạt25/2/24
Huỳnh Ngọc ThanhENENIU23065Đạt25/2/24
Trần Trang Thúy TiênENENIU23071Đạt25/2/24
Nguyễn Huỳnh Thảo VyENENIU23084Đạt25/2/24
Đặng Ngọc Minh QuânENENIU23095Đạt25/2/24
Phạm Gia HânENENWE21332Đạt25/2/24
Lê Thị Thanh VânENENWE21428Đạt25/2/24
Nguyễn Thiên LộcENENWE22085Đạt25/2/24
Huỳnh Ngọc Phương DungENENWE23007Đạt25/2/24
Huỳnh Phương MinhENENWE23042Đạt25/2/24
Nguyễn Phan Hồng AnhENENWE23055Đạt25/2/24
Đặng Lê Gia MỹENENWE23068Đạt25/2/24
Trương Phạm Khánh HàENENWE23116Đạt25/2/24
Nguyễn Anh ThyENENWE23117Đạt25/2/24
Lê Nguyễn Minh AnhENENWE23121Đạt25/2/24
Võ Nguyễn Ngọc PhươngENENWE23130Đạt25/2/24
Đinh Đặng Minh ĐứcFAACIU22011Đạt25/2/24
Vũ Thị Kim DungFAACIU22012Đạt25/2/24
Hà Nguyễn Bảo DuyFAACIU22016Đạt25/2/24
Dương Hải HạnhFAACIU22019Đạt25/2/24
Trần Huỳnh Khánh LinhFAACIU22033Đạt25/2/24
Nguyễn Vũ Bảo NgọcFAACIU22045Đạt25/2/24
Nguyễn Thị Bảo TrâmFAACIU22065Đạt25/2/24
Trần Nguyễn Khánh VyFAACIU22071Đạt25/2/24
Bùi Bạch DươngFAACIU22073Đạt25/2/24
Mai Thiên TrúcFAACIU22081Đạt25/2/24
Trần Minh HiếuFAACIU22083Đạt25/2/24
Nguyễn Hiển LongFAACIU22085Đạt25/2/24
Nguyễn Cảnh NguyênFAACIU22087Đạt25/2/24
Nguyễn Ngọc TrinhFAACIU22089Đạt25/2/24
Nguyễn Ngọc Phương TrangFAACIU23048Đạt25/2/24
Trương Khả VyFAACIU23054Đạt25/2/24
Dương Hiển VinhFAACIU23062Đạt25/2/24
Tô Anh KiệtFAECIU23011Đạt25/2/24
Trần Đức MinhFAECIU23013Đạt25/2/24
Trần Mai PhươngFAECIU23017Đạt25/2/24
Lê Thị Anh ThưFAECIU23021Đạt25/2/24
Lê Cao Tuyết AnFAFBIU22001Đạt25/2/24
Nguyễn Phạm Lan AnhFAFBIU22022Đạt25/2/24
Nguyễn Ngọc HàFAFBIU22048Đạt25/2/24
Phạm Dương Thúy HằngFAFBIU22056Đạt25/2/24
Trần Thái KhangFAFBIU22076Đạt25/2/24
Nguyễn Duy KhoaFAFBIU22081Đạt25/2/24
Nghiêm Phạm Thiên KimFAFBIU22083Đạt25/2/24
Trần Thị Quỳnh LoanFAFBIU22093Đạt25/2/24
Nguyễn Thị Trà MyFAFBIU22107Đạt25/2/24
Trương Bảo NgọcFAFBIU22120Đạt25/2/24
Nguyễn Hoàng Yến NhiFAFBIU22133Đạt25/2/24
Lê Nguyễn Phương ThảoFAFBIU22179Đạt25/2/24
Lại Hoàng ThịnhFAFBIU22182Đạt25/2/24
Ngô Thị Anh ThưFAFBIU22189Đạt25/2/24
Nguyễn Hoàng Anh TúFAFBIU22214Đạt25/2/24
Mai Anh TúFAFBIU22215Đạt25/2/24
Phạm Phương NgaFAFBIU22251Đạt25/2/24
Phạm Vũ Uyên NhiFAFBIU22255Đạt25/2/24
Nguyễn Thảo NhưFAFBIU22256Đạt25/2/24
Bùi Cao Hoàng OánhFAFBIU22257Đạt25/2/24
Hà Ngọc Đan ThùyFAFBIU22259Đạt25/2/24
Trương Công ĐạtFAFBIU23023Đạt25/2/24
Võ Nguyễn Tâm GiaoFAFBIU23032Đạt25/2/24
Huỳnh Xuân ThiFAFBIU23145Đạt25/2/24
Trần Huy TrânFAFBIU23164Đạt25/2/24
Hồ Nguyễn Ngân HàFAFBIU23200Đạt25/2/24
Đào Quang DũngIEIEIU21057Đạt25/2/24
Lý Gia HàoIEIEIU21160Đạt25/2/24
Lê Thanh Gia HưngIEIEIU22103Đạt25/2/24
Nguyễn Ngọc Trúc AnIEIEIU23043Đạt25/2/24
Nguyễn Thị Thái BìnhIELSIU19115Đạt25/2/24
Đỗ Trần Nhật ÁnhIELSIU20007Đạt25/2/24
Nguyễn Huỳnh Nhật MinhIELSIU20045Đạt25/2/24
Cao Phương TùngIELSIU20081Đạt25/2/24
Hồ Võ Minh TùngIELSIU20234Đạt25/2/24
Lê Nguyễn Thảo AnhIELSIU20254Đạt25/2/24
Nguyễn Trúc Thiên ThanhIELSIU20414Đạt25/2/24
Nguyễn Thị Minh ThưIELSIU20423Đạt25/2/24
Huỳnh Thị Thu UyênIELSIU20456Đạt25/2/24
Nguyễn Thị Hải YếnIELSIU20475Đạt25/2/24
Nguyễn Đức AnIELSIU21065Đạt25/2/24
Hà Cao Nhật TríIELSIU21163Đạt25/2/24
Lê Ngọc Y KhánhIELSIU21207Đạt25/2/24
Trần Thanh LamIELSIU21209Đạt25/2/24
Chu Thị Thùy LinhIELSIU21318Đạt25/2/24
Phạm Ngọc Lâm NhiIELSIU21344Đạt25/2/24
Trần Ngọc Minh VănIELSIU21402Đạt25/2/24
Ngô Trọng ĐăngIELSIU22015Đạt25/2/24
Vũ Đức MinhIELSIU22063Đạt25/2/24
Hồ Xuân ViệtIELSIU22123Đạt25/2/24
Nguyễn Ngọc Khánh TrâmIELSIU22126Đạt25/2/24
Lê Nguyễn Khánh AnIELSIU22165Đạt25/2/24
Đoàn Hồng NgọcIELSIU22174Đạt25/2/24
Hồ Hoàng HuânIELSIU22178Đạt25/2/24
Dư Ngọc LinhIELSIU22191Đạt25/2/24
Phan Kiến QuốcIELSIU22226Đạt25/2/24
Hoàng Ngọc HiệpIELSIU22232Đạt25/2/24
Tô Đức DuyIELSIU22234Đạt25/2/24
Trần Nguyên Diễm QuyênIELSIU22235Đạt25/2/24
Nguyễn Phương Tường VyIELSIU22237Đạt25/2/24
Voòng Ngọc LiênIELSIU22239Đạt25/2/24
Lâm Nhật HuyIELSIU22243Đạt25/2/24
Trần Đăng VượngIELSIU22248Đạt25/2/24
Lê Thị Hoàng YếnIELSIU22260Đạt25/2/24
Lê Trúc AnhIELSIU22265Đạt25/2/24
Nguyễn Thị Mỹ TìnhIELSIU22321Đạt25/2/24
Đoàn Thúy KhanhIELSIU22325Đạt25/2/24
Đỗ Hữu Đăng KhoaIELSIU22328Đạt25/2/24
Dương Kiều NgânIELSIU22333Đạt25/2/24
Nguyễn Hồ Thanh NgânIELSIU22338Đạt25/2/24
Nguyễn Hải Vân TrangIELSIU22339Đạt25/2/24
Phan Vũ Minh NgọcIELSIU22340Đạt25/2/24
Võ Nguyễn Nhật QuỳnhIELSIU22346Đạt25/2/24
Thẩm Vũ HàIELSIU22348Đạt25/2/24
Nguyễn Ngọc Bảo TrânIELSIU22350Đạt25/2/24
Phan Tú AnhIELSIU22353Đạt25/2/24
Vũ Trần Minh KiênIELSIU22361Đạt25/2/24
Lê Thị Kiều TrangIELSIU22365Đạt25/2/24
Huỳnh Nguyễn Yến PhiIELSIU22381Đạt25/2/24
Trần Khánh LinhIELSIU22382Đạt25/2/24
Nguyễn Hồng LinhIELSIU22386Đạt25/2/24
Đặng Nguyễn Mai KhanhIELSIU23037Đạt25/2/24
Trần Gia KhánhIELSIU23038Đạt25/2/24
Nguyễn Chí KiênIELSIU23043Đạt25/2/24
Phạm Bùi Đông LinhIELSIU23048Đạt25/2/24
Vũ Hoàng LongIELSIU23051Đạt25/2/24
Trần Minh ThưIELSIU23085Đạt25/2/24
Trần Ngọc Đan TrâmIELSIU23092Đạt25/2/24
Nguyễn Minh TríIELSIU23097Đạt25/2/24
Nguyễn Thị Lan HươngIELSIU23114Đạt25/2/24
Trương Trí NguyênIELSIU23115Đạt25/2/24
Trần Minh TàiIELSIU23124Đạt25/2/24
Trần Nguyễn Phương DuyIELSIU23125Đạt25/2/24
Nguyễn Huy HùngITCSIU21064Đạt25/2/24
Nguyễn Doãn Tiến DũngITCSIU21173Đạt25/2/24
Nguyễn Bình Phương HuyITCSIU21189Đạt25/2/24
Đoàn Phú BìnhITCSIU22020Đạt25/2/24
Phạm Gia PhúcITCSIU22178Đạt25/2/24
Nguyễn Hồ Sa ChiITCSIU22232Đạt25/2/24
Hoàng Ngọc Quỳnh AnhITCSIU22256Đạt25/2/24
Lê HưngITCSIU22271Đạt25/2/24
Trương Hồng QuânITCSIU22275Đạt25/2/24
Nguyễn Hoàng Thảo TrinhITCSIU22288Đạt25/2/24
Nguyễn Xuân ThuITCSIU22290Đạt25/2/24
Lưu Đức MinhITCSIU22296Đạt25/2/24
Nguyễn Minh TuấnITCSIU22298Đạt25/2/24
#N/AITCSIU2237Đạt25/2/24
Võ Phúc KhangITCSIU23012Đạt25/2/24
Trương Quốc KhánhITCSIU23015Đạt25/2/24
Trần Thị Trúc MaiITCSIU23024Đạt25/2/24
Hoàng Ân ThiênITCSIU23035Đạt25/2/24
Nguyễn Cao TrườngITCSIU23042Đạt25/2/24
Nguyễn Mai PhươngITDSIU20105Đạt25/2/24
Đinh Vũ Ngọc LinhITDSIU21095Đạt25/2/24
Nguyễn Thị Diễm QuỳnhITDSIU23021Đạt25/2/24
Lê Thị Ngọc TuyềnITDSIU23028Đạt25/2/24
Lê Phan Hồng HuếITDSIU23032Đạt25/2/24
Đặng Nguyễn Nhật VyITITDK22102Đạt25/2/24
Nguyễn Hoàng LýITITIU20249Đạt25/2/24
Nguyễn Tiến LuânITITIU21014Đạt25/2/24
Nguyễn Công DũngITITIU21184Đạt25/2/24
Nguyễn Tấn DũngITITIU21185Đạt25/2/24
Trương Bửu DuyITITIU21188Đạt25/2/24
Nguyễn Hoàng GiangITITIU21192Đạt25/2/24
Lê Duy HiếuITITIU21200Đạt25/2/24
Nguyễn Trọng NguyênITITIU21263Đạt25/2/24
Nguyễn Sỹ ThủyITITIU21326Đạt25/2/24
Nguyễn Trí VinhITITIU21345Đạt25/2/24
Phan Văn Tài AnhITITIU22011Đạt25/2/24
Lê Đoàn Cường ThịnhITITIU22151Đạt25/2/24
Nguyễn Quốc TuấnITITIU22177Đạt25/2/24
Nguyễn Đức BảoITITIU22238Đạt25/2/24
Huỳnh Tuấn AnhITITIU23003Đạt25/2/24
Đỗ Minh DuyITITSB22029Đạt25/2/24
Dương Minh TuấnITITWE21092Đạt25/2/24
Ôn Minh QuânITITWE23009Đạt25/2/24
Phạm Minh ThứcITITWE23033Đạt25/2/24
Nguyễn Trương Thanh BăngITITWE23034Đạt25/2/24
Cái Kim ĐạtMAMAIU21040Đạt25/2/24
Phạm Thị Ánh TuyếtMAMAIU21115Đạt25/2/24
Nguyễn Thị Phương DungMAMAIU22010Đạt25/2/24
Vũ Hoàng AnhMAMAIU22068Đạt25/2/24
Nguyễn Huy HoàngMAMAIU23023Đạt25/2/24
Lý Bảo ChâuMAMAIU23073Đạt25/2/24
Nguyễn Ngọc Phương ThảoMASTIU23008Đạt25/2/24
Cù Nguyễn Mai HươngMASTIU23011Đạt25/2/24