KẾT QUẢ CÁC BÀI LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ

Họ tênMSSVCó tham đủ thời gian lớp họcĐiểm thi bài trắc nghiệmHoàn thành bài tự luậnKết quảNgày học
Không tìm thấy MSSV
Trần Thị Hồng ÁiBABAIU21319x50xĐạt18/03/2022
Huỳnh Diệu ÁiBEBEIU21181x50xĐạt18/03/2022
Trương Phúc AnBABAIU20526x50xĐạt18/03/2022
Cao Nhã AnBTCEIU20052x50xĐạt18/03/2022
Nguyễn Thị Thùy AnENENIU20003x50xĐạt18/03/2022
Nguyễn Hà AnIELSIU20001x50xĐạt18/03/2022
Đỗ Vũ Mỹ AnIELSIU21003x50xĐạt18/03/2022
Tất Thục ÂnBEBEIU17044x50xĐạt18/03/2022
Bùi Trần Thiên ÂnIELSIU19103x50xĐạt18/03/2022
Nguyễn Hoàng Gia ÂnITCSIU21151x50xĐạt18/03/2022
Ngô Lê Thiên ÂnITITDK21030x50xĐạt18/03/2022
Trần Nguyễn Hồng ÂnITITIU21150x50xĐạt18/03/2022
Phan Đình Thy AnBABAIU21323x50xĐạt18/03/2022
Nguyễn Thuỳ AnBABAWE19019x50xĐạt18/03/2022
Nguyễn Thị Thu AnENENIU20001x50xĐạt18/03/2022
Phạm Lê Trâm AnhBAACIU20107x50xĐạt18/03/2022
Lê Minh AnhBAACIU21052x42,5xĐạt18/03/2022
Nguyễn Đặng Trâm AnhBABAIU19007x50xĐạt18/03/2022
Phạm Nguyễn Minh AnhBABAIU20009x50xĐạt18/03/2022
Đặng Ngô Quỳnh AnhBABAIU20013x50xĐạt18/03/2022
Võ Nguyễn Thùy AnhBABAIU20014x50xĐạt18/03/2022
Lê Quốc AnhBABAIU20395x50xĐạt18/03/2022
Đỗ Nguyễn Phương AnhBABAIU20458x50xĐạt18/03/2022
Phạm Đức AnhBABAIU20530x50xĐạt18/03/2022
Nguyễn Ngọc Mai AnhBABAIU21189x50xĐạt18/03/2022
Nguyễn Ngọc Vân AnhBABAIU21333x50xĐạt18/03/2022
Đặng Thị Minh AnhBABAIU21334x50xĐạt18/03/2022
Nguyễn Thị Kim AnhBABAIU21336x50xĐạt18/03/2022
Phạm Phương Quỳnh AnhBABAIU21347x50xĐạt18/03/2022
Đặng Thị Quỳnh AnhBABAWE20131x50xĐạt18/03/2022
Nguyễn Hồ Hoàng AnhBABAWE21443x50xĐạt18/03/2022
Lê Hồng AnhBABAWE21450x50xĐạt18/03/2022
Lâm Hoàn Phương AnhBAFNIU19001x50xĐạt18/03/2022
Phạm Thị Minh AnhBEBEIU21044x50xĐạt18/03/2022
Nguyễn Thị Minh AnhBEBEIU21187x50xĐạt18/03/2022
Phùng Thị Ngọc AnhBTBCIU19032x50xĐạt18/03/2022
Nguyễn Ngọc Phương AnhBTBCIU19034x50xĐạt18/03/2022
Nguyễn Phương AnhBTBTIU20157x50xĐạt18/03/2022
Nguyễn Ngọc Vân AnhBTBTIU21123x50xĐạt18/03/2022
Lê Huỳnh Minh AnhBTCEIU20010x50xĐạt18/03/2022
Nguyễn Hoàng Tú AnhBTCEIU21055x50xĐạt18/03/2022
Trương Thị Minh AnhBTFTIU18224x50xĐạt18/03/2022
Vương Đồng AnhEEEEIU20046x50xĐạt18/03/2022
Nguyễn Hoàng Quế AnhENENIU19032x50xĐạt18/03/2022
Nguyễn Ngọc Quế AnhENENIU19034x50xĐạt18/03/2022
Trần Nguyễn Minh AnhENENIU20005x50xĐạt18/03/2022
Nguyễn Phạm Bảo AnhENENIU20006x50xĐạt18/03/2022
Vũ Quỳnh AnhENENIU21084x50xĐạt18/03/2022
Nguyễn Quỳnh AnhIELSIU19104x50xĐạt18/03/2022
Trần Hoàng Vân AnhIELSIU19111x50xĐạt18/03/2022
Nguyễn Minh AnhIELSIU20258x50xĐạt18/03/2022
Nguyễn Thị Vân AnhIELSIU21256x50xĐạt18/03/2022
Đỗ Duy AnhITCSIU21163x50xĐạt18/03/2022
Phạm Vũ Tuyết AnhITDSIU21073x50xĐạt18/03/2022
Nguyễn Ngọc Lan AnhITDSIU21075x50xĐạt18/03/2022
Nguyễn Hồ Thế AnhITITIU20156050xChưa đạt18/03/2022
Trần Nguyễn Nam AnhITITIU20161x50xĐạt18/03/2022
Nguyễn Thị Chung AnhITITIU21155x50xĐạt18/03/2022
Trần Ngọc Trúc AnhMAMAIU18003x50xĐạt18/03/2022
Lê Thị Kiều AnhMAMAIU21059x50xĐạt18/03/2022
Lê Phan Ngọc ÁnhBABAIU21350x50xĐạt18/03/2022
Nguyễn Ngọc Hằng AnhBAACIU21145x45xĐạt18/03/2022
Trương Trần Trâm AnhBABAWE21454x50xĐạt18/03/2022
Nguyễn Minh AnhBABAWE21462x50xĐạt18/03/2022
Tran Thi Phuong AnhBTFTIU21144x50xĐạt18/03/2022
Nguyễn Hữu Việt BáchBAFNIU21403x50xĐạt18/03/2022
Nguyễn Vũ Xuân BáchEEACIU21078x50xĐạt18/03/2022
Trần Sĩ BáchIELSIU21260x50xĐạt18/03/2022
Nguyễn Luận Công BằngITITIU20163x50xĐạt18/03/2022
Chiêm Nguyên BảoBAACIU21172x47,5xĐạt18/03/2022
Nguyễn Thế BảoBABAIU21093x50xĐạt18/03/2022
Đặng Phạm Gia BảoBABAWE21468x50xĐạt18/03/2022
Trần Quang BảoCECEIU19006x50xĐạt18/03/2022
Hoàng Lê Gia BảoENENIU18011x50xĐạt18/03/2022
Uông Quốc BảoENENIU20109x50xĐạt18/03/2022
Trần Quốc BảoIEIEIU19042x50xĐạt18/03/2022
Cao Gia BảoIELSIU20163x50xĐạt18/03/2022
Ngô Gia BảoIELSIU20270x50xĐạt18/03/2022
Phùng Đức BảoIELSIU21187x50xĐạt18/03/2022
Nguyễn Quốc BảoITITIU19081x50xĐạt18/03/2022
Phạm Gia BảoITITIU20166x50xĐạt18/03/2022
Phan Công BảoITITWE21004x50xĐạt18/03/2022
Nguyễn Thành BảoEEACIU20054x50xĐạt18/03/2022
Lê Ngọc BíchBAFNIU19062x50xĐạt18/03/2022
Trần Thị Ngọc BíchIELSIU21263x50xĐạt18/03/2022
Phạm Thị Kim BiênBTBTIU18024x50xĐạt18/03/2022
Hồ Lê Hải BìnhBABAWE20012x50xĐạt18/03/2022
Quách Nhị BìnhBEBEIU21195x50xĐạt18/03/2022
Vũ Nam BìnhENENIU18012x50xĐạt18/03/2022
Nguyễn Hoàng Gia BìnhIELSIU19114x50xĐạt18/03/2022
Nguyễn Thanh BìnhITDSIU20056x50xĐạt18/03/2022
Nguyễn Đắc CầnBEBEIU17056x50xĐạt18/03/2022
Nguyễn Đức CảnhEEACIU19031x50xĐạt18/03/2022
Trương Bảo ChâuBABAIU19016x50xĐạt18/03/2022
Huỳnh Ngọc ChâuBABAIU20022x50xĐạt18/03/2022
Huỳnh Ngọc Minh ChâuBABAIU20312x40xĐạt18/03/2022
Nguyễn Mai Minh ChâuBABAIU21199x50xĐạt18/03/2022
Hoàng Bảo ChâuBABAIU21357x50xĐạt18/03/2022
Võ Bảo ChâuBABAWE21240x50xĐạt18/03/2022
Lương Trần Bảo ChâuBTFTIU21149x50xĐạt18/03/2022
Lê Trần Thị Ngọc ChâuBTFTIU21150x50xĐạt18/03/2022
Nguyễn Ngọc Minh ChâuBTFTIU21151x50xĐạt18/03/2022
Phạm Nguyễn Bảo ChâuIELSIU21264x50xĐạt18/03/2022
Nguyễn Ngọc Minh ChâuMAMAIU21061x32,5xĐạt18/03/2022
Ngô Ngọc Kim ChiBABAIU20026x50xĐạt18/03/2022
Phạm Thi Hạnh ChiENENIU18115x50xĐạt18/03/2022
Vũ Phương Lan ChiENENIU20010x50xĐạt18/03/2022
Đặng Trần Kim ChiENENIU21086x50xĐạt18/03/2022
Trần Thị Kim ChiIELSIU19117x50xĐạt18/03/2022
Đoàn Lê Quỳnh ChiIELSIU21267x50xĐạt18/03/2022
Huỳnh Thị Tú ChiITITIU20175x50xĐạt18/03/2022
Lê Đỗ Linh ChiBTFTIU19046x50xĐạt18/03/2022
Nguyễn Trường ChinhBABAWE18653x50xĐạt18/03/2022
Võ Huỳnh Minh ChươngBAACIU21009x47,5xĐạt18/03/2022
Trần Bác ChươngITITIU20093x50xĐạt18/03/2022
Lương Di CôngEEEEIU21024x50xĐạt18/03/2022
Dương Thành CôngITITIU18229x50xĐạt18/03/2022
Nguyễn Đức CôngITITIU19087x50xĐạt18/03/2022
Vũ Thị Hồng CúcBABAWE21478x50xĐạt18/03/2022
Hồ Việt CườngBAFNIU21411x50xĐạt18/03/2022
Bùi Xuân CườngEEACIU17005x50xĐạt18/03/2022
Phan Nguyễn Hùng CườngITDSIU21078x50xĐạt18/03/2022
Ngô Quang ĐạiEEACIU20056x50xĐạt18/03/2022
Trương Mộng Song DânBABAWE20044x50xĐạt18/03/2022
Nguyễn Trí ĐăngENENIU18100x50xĐạt18/03/2022
Ninh Hải ĐăngENENIU20152x50xĐạt18/03/2022
Trần Minh ĐăngENENWE20059x50xĐạt18/03/2022
Dương Thành DanhEEEEIU21025x50xĐạt18/03/2022
Cáp Thành DanhENENIU21087x50xĐạt18/03/2022
Huỳnh Phúc ĐạtEEACIU21080x50xĐạt18/03/2022
Nguyễn Tuấn ĐạtEEACIU21097x50xĐạt18/03/2022
Trịnh Tiến ĐạtITDSIU20109x50xĐạt18/03/2022
Phạm Nguyễn Tiến ĐạtITDSIU21080x50xĐạt18/03/2022
Lê Tấn ĐạtITITIU18270x50xĐạt18/03/2022
Nguyễn Quốc ĐạtITITIU21171x50xĐạt18/03/2022
Trần Quang Thụy DiễmBABAWE20103x50xĐạt18/03/2022
Phan Huy Ngọc DiễmIELSIU19126x50xĐạt18/03/2022
Võ Khải ĐiềnBABAIU19020x50xĐạt18/03/2022
Lê Trần Ngọc DiệpBABAWE20043x50xĐạt18/03/2022
Trần Kim ĐiệpBAFNIU20265x50xĐạt18/03/2022
Nguyễn Thị Ngọc ĐiệpBTBTIU18044x50xĐạt18/03/2022
Phạm Lê Hoàng DiệuBAFNIU21416x50xĐạt18/03/2022
Trà Trọng DĩnhIELSIU19012x50xĐạt18/03/2022
Dương Mỹ ĐìnhBABAIU19151x47,5xĐạt18/03/2022
Vũ Văn ĐôITITIU21125x50xĐạt18/03/2022
Phan Khánh ĐoanBABAWE20011x50xĐạt18/03/2022
Bùi Đào Khả DoanhBABAIU20542x50xĐạt18/03/2022
Lê Văn DoanhIEIEIU19045x50xĐạt18/03/2022
Nguyễn Hoàng ĐứcBABAIU21312x50xĐạt18/03/2022
Nguyễn Minh ĐứcBEBEIU21203x50xĐạt18/03/2022
Lê Việt ĐứcEEACIU19036x50xĐạt18/03/2022
Trần Đoàn Việt ĐứcEEACIU19037x50xĐạt18/03/2022
Nguyễn Minh ĐứcIELSIU21276x50xĐạt18/03/2022
Nguyễn Hoàng DungBTBCIU19002x50xĐạt18/03/2022
Văn Thị Ngọc DungBTBTIU18047x50xĐạt18/03/2022
Nguyễn Thảo DungENENIU17048x50xĐạt18/03/2022
Tạ Mỹ DungENENIU21088x50xĐạt18/03/2022
Nguyễn Khánh DungENENIU21089x50xĐạt18/03/2022
La Hạnh DungIELSIU20287x50xĐạt18/03/2022
Phạm Thị Thùy DungIELSIU20288x50xĐạt18/03/2022
Nguyễn Thụy Thùy DungIELSIU21277x50xĐạt18/03/2022
Hoàng Thị Quỳnh DungIELSIU21278x50xĐạt18/03/2022
Lê Tấn DũngBAFNIU21423x50xĐạt18/03/2022
Bùi Trí DũngBEBEIU20164x50xĐạt18/03/2022
Ngô Anh DũngENENIU18015x50xĐạt18/03/2022
Nguyễn Mạnh Hùng DũngIEIEIU19082x50xĐạt18/03/2022
Nguyễn Võ Thanh DũngIELSIU19135x50xĐạt18/03/2022
Võ Văn Trí DũngIELSIU21013x50xĐạt18/03/2022
Hồ Anh DũngITCSIU21172x50xĐạt18/03/2022
Bùi Ngọc Thùy DươngBTBCIU21045x30xĐạt18/03/2022
Nguyễn Bình DươngEEACIU18122x50xĐạt18/03/2022
Lê Xuân DươngEEEEIU21026x50xĐạt18/03/2022
Nguyễn Công DươngEEEEIU21055x50xĐạt18/03/2022
Nguyễn Đào Tuyên DươngIEIEIU20111x50xĐạt18/03/2022
Dương Bình DươngIELSIU21189x50xĐạt18/03/2022
Trần Thị Thuỳ DươngEEACIU21100x50xĐạt18/03/2022
Nguyễn Hữu DuyBAACIU19010x45xĐạt18/03/2022
Nguyễn Đức DuyBABAWE21249x50xĐạt18/03/2022
Trần Đức DuyBEBEIU21206x50xĐạt18/03/2022
Võ Phước DuyEEEEIU17032x50xĐạt18/03/2022
Bùi Anh DuyEEEEIU21027x50xĐạt18/03/2022
Phạm Quang DuyENENIU18093x50xĐạt18/03/2022
Nguyễn Hải DuyIEIEIU21094x50xĐạt18/03/2022
Đặng Quốc Anh DuyITDSIU20015050xChưa đạt18/03/2022
Nguyễn Bá DuyITDSIU21014x45xĐạt18/03/2022
Nguyễn Đặng Thành DuyITITIU21191x40xĐạt18/03/2022
Nguyễn Hoàng Khánh DuyENENWE21328x50xĐạt18/03/2022
Đặng Huế DuyênBTFTIU20077x50xĐạt18/03/2022
Ngô Triệu Gia GiaITDSIU20034x50xĐạt18/03/2022
Lê Châu Trúc GiangBAFNIU21434x50xĐạt18/03/2022
Huỳnh GiangENENIU20141x50xĐạt18/03/2022
Đinh Ngọc Vĩnh GiangIEIEIU20024x45xĐạt18/03/2022
Phan Thị Hương GiangIELSIU20020x50xĐạt18/03/2022
Lê Thị Lan GiaoBAFNIU20278x50xĐạt18/03/2022
Nguyễn Trần Linh GiaoBTCEIU21087x50xĐạt18/03/2022
Vũ Duy HàBEBEIU20171x30xĐạt18/03/2022
Nguyễn Thuý HàBTCEIU21088x47,5xĐạt18/03/2022
Tạ Vũ Ngọc HàIEIEIU20051x50xĐạt18/03/2022
Nguyễn Trần Hoàng HạITITIU21127x50xĐạt18/03/2022
Nguyễn Như HảiIELSIU20162x50xĐạt18/03/2022
Hoàng Văn HảiITITIU18287x50xĐạt18/03/2022
Nguyễn Dương Thảo HânBAACIU20004x40xĐạt18/03/2022
Trần Gia HânBABAIU20048x50xĐạt18/03/2022
Lê Ngọc HânBABAIU20321x45xĐạt18/03/2022
Võ Gia HânBABAIU21208x50xĐạt18/03/2022
Nguyễn Ngọc HânBABAUH21006x42,5xĐạt18/03/2022
Đoàn Khả HânBABAWE21494x50xĐạt18/03/2022
La Vịnh HânBTBTIU20041x50xĐạt18/03/2022
Nguyễn Minh HânBTFTIU20082x50xĐạt18/03/2022
Nguyễn Ngọc HânIEIEIU18152x50xĐạt18/03/2022
Nguyễn Ngọc Gia HânIEIEIU19048x50xĐạt18/03/2022
Trương Gia HânIELSIU21292x50xĐạt18/03/2022
Huỳnh Ngọc Gia HânMAMAIU20083x37,5xĐạt18/03/2022
Trần Thu HằngBABAIU21209x50xĐạt18/03/2022
Nguyễn Thị Thúy HằngBABAWE21498x32,5xĐạt18/03/2022
Lê Thị Thúy HằngBAFNIU20287x50xĐạt18/03/2022
Lê Thị Thúy HằngBAFNIU20288x50xĐạt18/03/2022
Nguyễn Thị Mỹ HằngBAFNIU21442x50xĐạt18/03/2022
Nguyễn Minh HạnhBABAIU18050x35xĐạt18/03/2022
Nguyễn Đào Hồng HạnhBABAIU21210x50xĐạt18/03/2022
Trần Hồ Hồng HạnhBABAIU21389x50xĐạt18/03/2022
Nguyễn Thị Mỹ HạnhBTCEIU20047x50xĐạt18/03/2022
Lê Ngọc Minh HạnhENENIU20169x50xĐạt18/03/2022
Trần Hồng HạnhIELSIU21196x50xĐạt18/03/2022
Tăng Quốc HàoBTFTIU20083x42,5xĐạt18/03/2022
Trần Nguyễn Tú HảoBTBTIU20258x50xĐạt18/03/2022
Mai Tố HảoIELSIU20025x50xĐạt18/03/2022
Nguyễn Ngọc Minh HậuBTBTWE21069x50xĐạt18/03/2022
Nguyễn Trung HậuEEACIU19039x50xĐạt18/03/2022
Trần Phước HậuIELSIU20301x50xĐạt18/03/2022
Phùng Vũ Thuần HiếnIEIEIU21099x50xĐạt18/03/2022
Đỗ Thị Thu HiềnBAACIU21068x40xĐạt18/03/2022
Nguyễn Thu HiềnBABAAU21033x32,5xĐạt18/03/2022
Nguyễn Thu HiềnBABAAU21043x40xĐạt18/03/2022
Phan Thị HiềnBABAIU20399x50xĐạt18/03/2022
Đặng Ngọc Thu HiềnBABAWE21502x50xĐạt18/03/2022
Vương Thị Thanh HiềnBTCEIU21058x50xĐạt18/03/2022
Lê Minh HiểnENENWE21241x50xĐạt18/03/2022
Nguyễn Thị Bích HiệpBAACIU20124x32,5xĐạt18/03/2022
Lê Quang HiệpBAFNIU21291x50xĐạt18/03/2022
Lê Huy HiếuBABAIU21018x50xĐạt18/03/2022
Nguyễn Trung HiếuBEBEIU19064x50xĐạt18/03/2022
Hà Hoàng HiếuBTCEIU21090x50xĐạt18/03/2022
Vũ Trung HiếuEEACIU21106x50xĐạt18/03/2022
Dương Hoàng HiếuIELSIU19019x50xĐạt18/03/2022
Nguyễn Trần Minh HiếuIELSIU19153x50xĐạt18/03/2022
Nguyễn Song Minh HiếuIELSIU21297x50xĐạt18/03/2022
Đỗ Minh HiếuITDSIU21086x50xĐạt18/03/2022
Lê Nguyễn Quang HiếuITITIU21021x50xĐạt18/03/2022
Cao Thị Minh HiếuMAMAIU21066x50xĐạt18/03/2022
Phan Thị Lệ HoaBAFNIU21445x50xĐạt18/03/2022
Ngô Như Ngọc HoaENENIU18028x50xĐạt18/03/2022
Lê Bùi Quỳnh HoaIELSIU20306x50xĐạt18/03/2022
Nguyễn Bá HoàngBABAIU21115x50xĐạt18/03/2022
Lê Trọng HoàngBABAWE20136x50xĐạt18/03/2022
Quách Nguyễn Huy HoàngBAFNIU19087x50xĐạt18/03/2022
Nguyễn Minh HoàngEEACIU19040x50xĐạt18/03/2022
Nguyễn Vĩnh HoàngEEEEIU21029x50xĐạt18/03/2022
Lê Huy HoàngIELSIU21299x50xĐạt18/03/2022
Lê Minh HoàngMAMAIU19051x50xĐạt18/03/2022
Nguyễn Bá HoàngBABAIU21397x50xĐạt18/03/2022
Vũ Huy HoàngENENIU21008x50xĐạt18/03/2022
Nguyễn Đăng Ánh HồngBABANS20005x50xĐạt18/03/2022
Nguyễn Đức Phi HồngITITIU17022x50xĐạt18/03/2022
Bùi Bích HuệIELSIU20239x35xĐạt18/03/2022
Nông Việt HùngBABAWE19197x50xĐạt18/03/2022
Nguyễn Trung HùngEEEEIU21031x50xĐạt18/03/2022
Nguyễn Đoàn Minh HưngBABAIU19033x50xĐạt18/03/2022
Đào Nhật HưngBAFNIU20296x50xĐạt18/03/2022
Trịnh Gia HưngENENIU18109x50xĐạt18/03/2022
Trần Vũ Khánh HưngITCSIU21182x50xĐạt18/03/2022
Ngô Lưu Tấn HưngITITIU21129x32,5xĐạt18/03/2022
Nguyễn Quốc HưngITITIU21211x50xĐạt18/03/2022
Trương Quốc HưngBAACIU21183x47,5xĐạt18/03/2022
Đỗ Phạm Thiên HươngBAFNIU21449x50xĐạt18/03/2022
Đoàn Trần Thảo HươngIELSIU20226x50xĐạt18/03/2022
Lê Trương Quỳnh HươngMAMAIU21070x50xĐạt18/03/2022
Nguyễn Quốc HuyBABAIU21407x50xĐạt18/03/2022
Huỳnh Nhất HuyBABAUH21025x50xĐạt18/03/2022
Châu Thành HuyBEBEIU20018x50xĐạt18/03/2022
Nguyễn Đức HuyBEBEIU20206x50xĐạt18/03/2022
Huỳnh Đức HuyEEACIU18115050xChưa đạt18/03/2022
Nguyễn Lê HuyEEEEIU21034x50xĐạt18/03/2022
Võ Anh HuyEEEEIU21035x50xĐạt18/03/2022
Nguyễn Song HuyITITIU19134x50xĐạt18/03/2022
Đặng Nhật HuyITITIU20043x50xĐạt18/03/2022
Nguyễn Gia HuyITITIU21214x50xĐạt18/03/2022
Bùi Thế Vinh HuyBEBEIU21148x50xĐạt18/03/2022
Trần Thị Bích HuyềnBABAWE21267x50xĐạt18/03/2022
Võ Ngọc Khánh HuyềnBTFTIU20003x50xĐạt18/03/2022
Phan Thị Thanh HuyềnIELSIU20168x50xĐạt18/03/2022
Ngô Tôn Khánh HuyềnIELSIU21307x50xĐạt18/03/2022
Nguyễn Thị Như HuỳnhBAFNIU19096x50xĐạt18/03/2022
Nguyễn Huỳnh Quốc HyBEBEIU21149x50xĐạt18/03/2022
Nguyễn Quốc Gia HyEEACIU21118x50xĐạt18/03/2022
Bùi Mạc Anh KhaITITIU20221x50xĐạt18/03/2022
Lê Hoàng KhangBAFNIU19098x50xĐạt18/03/2022
Đỗ Nguyễn Chí KhangBAFNIU20305x50xĐạt18/03/2022
Nguyễn Gia KhangBAFNIU21458050xChưa đạt18/03/2022
Trần Ngọc Vỹ KhangBEBEIU21064x50xĐạt18/03/2022
Trần Hoàng Long KhangILSIU21084x50xĐạt18/03/2022
Ngô Í KhangITCSIU21192x50xĐạt18/03/2022
Lê Công Thái KhangITITIU20224x50xĐạt18/03/2022
Tạ Vĩ KhangITITIU20226x50xĐạt18/03/2022
Vũ Thị Vân KhanhBABAIU20339x45xĐạt18/03/2022
Trần Tuấn KhanhBAFNIU21305x50xĐạt18/03/2022
Võ Thị Kim KhanhBTBCIU18026x50xĐạt18/03/2022
Phạm Thị Minh KhanhBTBTIU18100x50xĐạt18/03/2022
Lê Trần Bảo KhanhBTBTIU21062x50xĐạt18/03/2022
La Nhật KhanhBTCEIU21091x50xĐạt18/03/2022
Trịnh Nguyễn Phương KhanhBTFTUN21002x50xĐạt18/03/2022
Nguyễn Phương KhanhEEEEIU21037x50xĐạt18/03/2022
Nguyễn Hồng Ngọc KhánhBABAIU21024x50xĐạt18/03/2022
Trần Nam KhánhBAFNIU21462x50xĐạt18/03/2022
Trần Duy KhánhEEEEIU20031x50xĐạt18/03/2022
Trương Kim KhánhIEIEIU18037x50xĐạt18/03/2022
Nguyễn Hữu KhánhITCSIU21076x50xĐạt18/03/2022
Nguyễn Trần Gia KhiêmCECEIU18024x50xĐạt18/03/2022
Trần Đức KhiêmIELSIU20327x50xĐạt18/03/2022
Nguyễn Thành KhiêmITCSIU21137x50xĐạt18/03/2022
Nguyễn Huỳnh Đăng KhoaBAACIU20130x45xĐạt18/03/2022
Phạm Minh KhoaBABAIU18080030xChưa đạt18/03/2022
Lê Huỳnh Anh KhoaBAFNIU20316x50xĐạt18/03/2022
Bùi Nhật KhoaBEBEIU20028x50xĐạt18/03/2022
Trần Phan Đăng KhoaBEBEIU21066x50xĐạt18/03/2022
Hồ Vũ Hoàng KhoaBTBTIU21065x27,5xĐạt18/03/2022
Lê Anh KhoaBTBTIU21210x50xĐạt18/03/2022
Nguyễn Thành Lạc KhoaIELSIU21308x50xĐạt18/03/2022
Hoàng Công Anh KhoaITCSIU21158x50xĐạt18/03/2022
Nguyễn Anh KhoaITITIU19141x30xĐạt18/03/2022
Huỳnh Ngọc Minh KhuêBAFNIU21378x30xĐạt18/03/2022
Nguyễn Bảo KhuêBTBTIU21138x50xĐạt18/03/2022
Vũ Minh KhuêBTCEIU21061x50xĐạt18/03/2022
Bùi Thị Minh KhuêIEIEIU21024x50xĐạt18/03/2022
Trần Phan Nhật KhuêIELSIU19033x50xĐạt18/03/2022
Nguyễn Như KhươngBEBEIU21228x50xĐạt18/03/2022
Lê Quang KhươngIEIEIU21064x45xĐạt18/03/2022
Le Tu Minh KienITDSIU21092x50xĐạt18/03/2022
Tôn Thất KiênEEACIU19046x50xĐạt18/03/2022
Nguyễn Trung KiênITDSIU20067x50xĐạt18/03/2022
Lê Trung KiênITDSIU21093x50xĐạt18/03/2022
Trần Anh KiệtIELSIU20334x35xĐạt18/03/2022
Lê Huỳnh Tuấn KiệtMAMAIU18066x50xĐạt18/03/2022
Vương Nhã KỳBABAIU19218x50xĐạt18/03/2022
Hồng Minh KỳIELSIU21312x50xĐạt18/03/2022
Tăng Quân LạcITDSIU21094x50xĐạt18/03/2022
Lê Võ Hồng LamIELSIU20338x50xĐạt18/03/2022
Đặng Ngọc LâmBAFNIU21474x50xĐạt18/03/2022
Phạm Hoàng LâmIELSIU21029x50xĐạt18/03/2022
Khưu Khôn LâmITITIU18303x50xĐạt18/03/2022
Trần Hoàng Phong LanBABAIU21427x50xĐạt18/03/2022
Phan Nguyễn Hoàng LanBABAUH21119x50xĐạt18/03/2022
Lê Nhật LanBAFNIU21314x50xĐạt18/03/2022
Hoàng Thị Thu LanBTCEIU21007x50xĐạt18/03/2022
Bùi Thị Xuân LanITDSIU19007x50xĐạt18/03/2022
Nguyễn Hoàng LânBEBEIU21013x50xĐạt18/03/2022
Phạm Song LậpBAFNIU20139050xChưa đạt18/03/2022
Phạm Thị Bích LiễuSESEIU20027x50xĐạt18/03/2022
Nguyễn Tạ Thùy LinhBAACIU21023x42,5xĐạt18/03/2022
Nguyễn Ngọc Khánh LinhBABAIU18096x50xĐạt18/03/2022
Hà Thị Ngọc LinhBABAIU21031x50xĐạt18/03/2022
Phạm Thị Khánh LinhBABAIU21132x50xĐạt18/03/2022
Nguyễn Ngọc Thùy LinhBABAIU21230x50xĐạt18/03/2022
Nguyễn Thùy LinhBABAIU21231x50xĐạt18/03/2022
Vũ Khánh LinhBABAIU21235x50xĐạt18/03/2022
Ngô Nguyễn Mai LinhBABAIU21430x50xĐạt18/03/2022
Võ Thị Mỹ LinhBABAIU21434x50xĐạt18/03/2022
Nguyễn Huỳnh Nhật LinhBABAIU21436x50xĐạt18/03/2022
Trịnh Ánh LinhBABAIU21437x50xĐạt18/03/2022
Lâm Khả LinhBABAIU21438x50xĐạt18/03/2022
Hồ Gia LinhBABAIU21439x50xĐạt18/03/2022
Lê Phương LinhBAFNIU19105x50xĐạt18/03/2022
Võ Ngọc Phương LinhBAFNIU21478x50xĐạt18/03/2022
Lê Hoàng Nhật LinhBAFNIU21479x50xĐạt18/03/2022
Đặng Thị Thu LinhBAFNIU21480x50xĐạt18/03/2022
Bùi Hoàng Khánh LinhBAFNIU21484x50xĐạt18/03/2022
Đinh Bùi Khánh LinhBEBEIU21152x50xĐạt18/03/2022
Đoàn Hải LinhBTBCIU20002x50xĐạt18/03/2022
Nguyễn Thị Thu LinhBTBTIU20282x50xĐạt18/03/2022
Phan Thị Phương LinhBTCEIU20065x50xĐạt18/03/2022
Dương Hoàng Thảo LinhBTCEIU21094x50xĐạt18/03/2022
Đào Thị Mai LinhBTFTIU21172x50xĐạt18/03/2022
Đặng Mỹ LinhENENIU18095x50xĐạt18/03/2022
Nguyễn Hoàng LinhENENIU19012x50xĐạt18/03/2022
Nguyễn Hoàng Trúc LinhENENIU21105x50xĐạt18/03/2022
Phạm Đào Hoài LinhENENWE21354x50xĐạt18/03/2022
Tống phước mỹ linhIEIEIU21108x50xĐạt18/03/2022
Đào Ngọc Thùy LinhIELSIU19187x50xĐạt18/03/2022
Đoàn Phan Ngọc LinhIELSIU19192x50xĐạt18/03/2022
Đào Khánh LinhIELSIU20039x50xĐạt18/03/2022
Huỳnh Khánh LinhIELSIU20343x50xĐạt18/03/2022
Nguyễn Hoàng LinhITITIU19023x50xĐạt18/03/2022
Vũ Ngọc Khánh LinhMAMAIU19028x50xĐạt18/03/2022
Nguyễn Ngọc Khánh LinhBEBEIU20213x50xĐạt18/03/2022
Nguyễn Liên Bội LinhBTBTIU18406x50xĐạt18/03/2022
Tạ Ngọc Bích LoanBAFNIU19107x50xĐạt18/03/2022
Nguyễn Thị Kim LoanBAFNIU20333x50xĐạt18/03/2022
Dương Tấn LộcIELSIU19195x50xĐạt18/03/2022
Nguyễn Huỳnh Đức LộcIELSIU20346x50xĐạt18/03/2022
Đỗ Tấn LộcITCSIU21199x50xĐạt18/03/2022
Trần Văn LộcMAMAIU18017050xChưa đạt18/03/2022
Nguyễn Ngọc LongBABAIU19051x50xĐạt18/03/2022
Nguyễn Lê Hoàng LongBAFNIU18223x50xĐạt18/03/2022
Bành Quang LongITITIU18199x50xĐạt18/03/2022
Nguyễn Thăng LongITITIU18293x50xĐạt18/03/2022
Vương Phi LongITITIU21238x50xĐạt18/03/2022
Phan Gia Bảo LongITITIU21239050xChưa đạt18/03/2022
Trần Cao Chí LuânBAFNIU21208x50xĐạt18/03/2022
Phạm Quý LươngBABAIU18112x50xĐạt18/03/2022
Nguyễn Hiền LươngBABAIU20073x50xĐạt18/03/2022
Nguyễn Minh LươngITITIU21240x50xĐạt18/03/2022
Nguyễn Mai Thảo LyBABAIU21442x50xĐạt18/03/2022
Nguyễn Phượng LyBAFNIU21487x50xĐạt18/03/2022
Lê Hà Phương LyBTBTIU21220x50xĐạt18/03/2022
Lê Công LýBABAIU20319x45xĐạt18/03/2022
Lê Trần Thiên LýBABAWE21541x40xĐạt18/03/2022
Lý Thị Ngọc MaiBAACIU21189x45xĐạt18/03/2022
Phạm Thị Tuyết MaiBAACIU21190x47,5xĐạt18/03/2022
Nguyễn Vũ Ngọc MaiBABAWE21542x50xĐạt18/03/2022
Võ Phương MaiBAFNIU20342x50xĐạt18/03/2022
Huỳnh Thị Xuân MaiBAFNIU21066x50xĐạt18/03/2022
Đặng Thoại Quỳnh MaiIELSIU19199x50xĐạt18/03/2022
Đặng Gia MẫnENENIU21111x50xĐạt18/03/2022
Trầm Lê MạnhITITIU21077x50xĐạt18/03/2022
Lê Thị Thảo MiBTBTIU17035x50xĐạt18/03/2022
Nguyễn Hồ Ánh MinhBABAIU21449x50xĐạt18/03/2022
Lưu Phan Bình MinhBABAWE21552x50xĐạt18/03/2022
Nguyễn Nhật MinhEEACIU19049x50xĐạt18/03/2022
Nguyễn Xuân MinhEEACIU21128x50xĐạt18/03/2022
Đỗ Phạm Bình MinhENENIU20023x50xĐạt18/03/2022
Dương Trần Nhật MinhITDSIU20032x50xĐạt18/03/2022
Nguyễn Lê MinhITITIU20112x50xĐạt18/03/2022
Phan Thị Hoàng MinhBTFTIU19012x50xĐạt18/03/2022
Võ Thị Ái MyBABAIU20455x50xĐạt18/03/2022
Nguyễn Ngọc MyBABAIU20492x50xĐạt18/03/2022
Tiêu Hà MyBABAIU21459x50xĐạt18/03/2022
Nguyễn Kiều MyBAFNIU21493x50xĐạt18/03/2022
Lê Hồng MyBEBEIU21085x50xĐạt18/03/2022
Huỳnh Lê Tuyết MyBTFTIU18165x50xĐạt18/03/2022
Lê Trà MyENENIU21112x50xĐạt18/03/2022
Phạm Lê Uyển MyIELSIU20048x50xĐạt18/03/2022
Đoàn Thị Thảo MyIELSIU20355x50xĐạt18/03/2022
Nguyễn Huỳnh Thảo MyITCSIU21204x50xĐạt18/03/2022
Đặng Thị Tú MỹBABAIU19241x50xĐạt18/03/2022
Huỳnh Thị Ngọc MỹBAFNIU20349x50xĐạt18/03/2022
Trần Ngọc MỹBTBCIU20061x50xĐạt18/03/2022
Lâm Hoàn MỹBTBTUN21026x50xĐạt18/03/2022
Dương Kiều MỹENENIU21114x50xĐạt18/03/2022
Phan Thanh MỹMAMAIU20076x50xĐạt18/03/2022
Hồ Kiều MỵBABAIU20368x37,5xĐạt18/03/2022
Lê Thị Tuyết MyITDSIU21005050xChưa đạt18/03/2022
Nguyễn Thị An NaBABAWE21022x50xĐạt18/03/2022
Phạm Chi NaBAFNIU21497x50xĐạt18/03/2022
Phạm Thị Trúc NaMAMAIU20098x50xĐạt18/03/2022
Lâm Nhật NamBTCEIU21098x50xĐạt18/03/2022
Ngô Nguyễn NamCECEIU18039x50xĐạt18/03/2022
Hồ Tôn Nhật NamEEACIU18049x50xĐạt18/03/2022
Phan Nhật NamEEACIU18050x50xĐạt18/03/2022
Trần Nhật NamIELSIU20180x50xĐạt18/03/2022
Ngô Hoàng NamBTBTIU21225x32,5xĐạt18/03/2022
Nguyễn Minh Thanh NgaBAACIU20137x42,5xĐạt18/03/2022
Nguyễn Thuý Hằng NgaBABAIU20572x50xĐạt18/03/2022
Nguyễn Tố NgaBABAWE21560x50xĐạt18/03/2022
Nguyễn Thị Quỳnh NgaBEBEIU20167x50xĐạt18/03/2022
Hoàng Thị Hồng NgaBEBEIU20220x50xĐạt18/03/2022
Mai Khánh NgânBABAIU21039x50xĐạt18/03/2022
Thái Kim NgânBABAIU21141x50xĐạt18/03/2022
Phan Nguyễn Thanh NgânBABAUH21127x50xĐạt18/03/2022
Lê Thị Kim NgânBABAWE20010x50xĐạt18/03/2022
Nguyễn Ngọc Bảo NgânBABAWE20091x50xĐạt18/03/2022
Trần Mai NgânBAFNIU20357x50xĐạt18/03/2022
Lê Nguyễn Hoàng NgânBAFNIU21085x50xĐạt18/03/2022
Huỳnh Bảo NgânBTBCIU19051050xChưa đạt18/03/2022
Nguyễn Ngọc Thanh NgânBTBCIU20062x50xĐạt18/03/2022
Phan Đặng Tuyết NgânBTBTIU20050x50xĐạt18/03/2022
Nguyễn Thị Hoài NgânBTCEIU21101x50xĐạt18/03/2022
Đỗ Kim NgânBTCEIU21102x50xĐạt18/03/2022
Nguyễn Lê Hiếu NgânENENIU21116x50xĐạt18/03/2022
Lê Vũ Khánh NgânEVEVIU21011x50xĐạt18/03/2022
Hồ Trúc NgânIELSIU19047x50xĐạt18/03/2022
Nguyễn Việt Bảo NgânIELSIU19210x50xĐạt18/03/2022
Nguyễn Ngọc Kim NgânIELSIU20358x50xĐạt18/03/2022
Huỳnh Nguyễn Kim NgânIELSIU21214x50xĐạt18/03/2022
Phạm Kim NgânIELSIU21215x50xĐạt18/03/2022
Lê Thiên NgânITCSIU21091x50xĐạt18/03/2022
Trần Diệp Phương NghiBTBTIU18401x50xĐạt18/03/2022
Phạm Ngọc Đông NghiBTBTIU21227x35xĐạt18/03/2022
Nguyễn Ngọc Vĩnh NghiBTCEIU21103x50xĐạt18/03/2022
Hoàng Bảo NghiENENIU20027x50xĐạt18/03/2022
Trần Ngọc Phương NghiENENIU20148x50xĐạt18/03/2022
Huỳnh Vịnh NghiIEIEIU20067x50xĐạt18/03/2022
Phan Gia NghiIELSIU20361x50xĐạt18/03/2022
Nguyễn Như Sương NghiIELSIU21331x50xĐạt18/03/2022
Lê Hữu NghĩaIELSIU19213x50xĐạt18/03/2022
Huỳnh Hữu NghĩaITCSIU21207x50xĐạt18/03/2022
Nguyễn Thị Minh NgọcBAACIU21100x47,5xĐạt18/03/2022
Nguyễn Thị Thanh NgọcBABAUH21037x50xĐạt18/03/2022
Võ Quế NgọcBABAWE19202x50xĐạt18/03/2022
Nguyễn Đoàn Bảo NgọcBABAWE20048x50xĐạt18/03/2022
Nguyễn Bảo NgọcBAFNIU19020x50xĐạt18/03/2022
Phan Như NgọcBAFNIU21507x50xĐạt18/03/2022
Trần Phương NgọcBTBTIU20125x50xĐạt18/03/2022
Trần Vĩnh Bảo NgọcBTBTIU21228x50xĐạt18/03/2022
Ngô Trần Bảo NgọcBTFTIU18075x50xĐạt18/03/2022
Nguyễn Hữu Bảo NgọcEEACIU21051x50xĐạt18/03/2022
Nguyễn Lâm Hồng NgọcENENWE20028x50xĐạt18/03/2022
Nguyễn Lê Như NgọcENENWE21370x50xĐạt18/03/2022
Mai Nguyễn Bảo NgọcENENWE21372x50xĐạt18/03/2022
Nguyễn Minh NgọcIEIEIU21033x50xĐạt18/03/2022
Đỗ Thị Tuyết NgọcIELSIU19216x50xĐạt18/03/2022
Nguyễn Phước NgọcIELSIU20050x50xĐạt18/03/2022
Cao Dương Bảo NgọcIELSIU21216x50xĐạt18/03/2022
Lê Thanh Thiên NgọcITDSIU21027x50xĐạt18/03/2022
Nguyễn Thụy Bích NgọcIELSIU19214x50xĐạt18/03/2022
Đinh Huỳnh Như NgọcIELSIU21333x50xĐạt18/03/2022
Võ Thảo NguyênBAACIU21195x35xĐạt18/03/2022
Nguyễn Khắc Vĩnh NguyênBABAIU18142x50xĐạt18/03/2022
Lê Thanh Thảo NguyênBABAIU21250x50xĐạt18/03/2022
Trần Lê Hạnh NguyênBTBCIU20005x50xĐạt18/03/2022
Trần Phước NguyênBTBTIU20255x50xĐạt18/03/2022
Nguyễn Phúc NguyênBTFTIU16046x50xĐạt18/03/2022
Trương Thanh NguyênEEACIU18131035xChưa đạt18/03/2022
Lê Phan Thảo NguyênENENIU21123x50xĐạt18/03/2022
Huỳnh Kim NguyênIEIEIU20113x50xĐạt18/03/2022
Trần Bình NguyênIEIEIU21070x50xĐạt18/03/2022
Phạm Khôi NguyênIELSIU19222x50xĐạt18/03/2022
Nguyễn Thảo NguyênIELSIU20367x50xĐạt18/03/2022
Đinh Thủy NguyênIELSIU21217x50xĐạt18/03/2022
Trịnh Bình NguyênITDSIU21103x50xĐạt18/03/2022
Hoàng Trần Thảo NguyênITDSIU21104x50xĐạt18/03/2022
Nguyễn Thảo NguyênMAMAIU20078x50xĐạt18/03/2022
Nguyễn Công NguyênSESEIU21018x50xĐạt18/03/2022
Nguyễn Như Thiên NhãIELSIU19223x50xĐạt18/03/2022
Nguyễn Thái Thanh NhànBAFNIU21516x50xĐạt18/03/2022
Trương Vũ NhânBABAIU20382x50xĐạt18/03/2022
Nguyễn Thành NhânBABAWE21293x50xĐạt18/03/2022
Huỳnh Thiện NhânIELSIU19224x50xĐạt18/03/2022
Phan NhânITITIU17090x50xĐạt18/03/2022
Nguyễn Như Thục NhạnBABAIU21047x50xĐạt18/03/2022
Trương Thiện NhânIELSIU19225x50xĐạt18/03/2022
Trần Thị Thu NhấtBTBCIU20024x50xĐạt18/03/2022
Nguyễn Phúc Minh NhậtBABAIU20105x45xĐạt18/03/2022
Nguyên Minh NhậtBTBTIU20111050xChưa đạt18/03/2022
Trương Anh NhậtEEACIU21133x50xĐạt18/03/2022
Võ Đoàn Anh NhậtEEEEIU21016x50xĐạt18/03/2022
Nguyễn Hữu Minh NhậtITITIU20062x37,5xĐạt18/03/2022
Phan Bội NhiBABAIU18389x50xĐạt18/03/2022
Nguyễn Cao Hạ NhiBABAIU20107x40xĐạt18/03/2022
Võ Ngọc Ý NhiBABAIU20444x50xĐạt18/03/2022
Lê Hồng Yến NhiBABAIU21048x50xĐạt18/03/2022
Phạm Nguyễn Yến NhiBABAIU21477x50xĐạt18/03/2022
Trịnh Hoàng Yến NhiBABAIU21479x50xĐạt18/03/2022
Nguyễn Khánh NhiBABAUH19080x50xĐạt18/03/2022
Ngô Thảo NhiBAFNIU20374050xChưa đạt18/03/2022
Nguyễn Thị Yến NhiBAFNIU21521x50xĐạt18/03/2022
Nguyễn Thanh Uyển NhiBAFNIU21523x50xĐạt18/03/2022
Nguyễn Bình Phương NhiBEBEIU20086x50xĐạt18/03/2022
Đào Yến NhiBTBCIU19010x50xĐạt18/03/2022
Đặng Huỳnh Ngọc NhiBTBTIU20128x50xĐạt18/03/2022
Nguyễn Thị Tuyết NhiBTBTIU20212x50xĐạt18/03/2022
Đào Uyên NhiBTCEIU21034x50xĐạt18/03/2022
Nguyễn Thùy Yến NhiBTFTIU20091x50xĐạt18/03/2022
Nguyễn Phạm Thảo NhiBTFTIU21182x50xĐạt18/03/2022
Phạm Huỳnh Yến NhiENENIU18125x50xĐạt18/03/2022
Đặng Lâm Hoàng NhiENENIU21015x50xĐạt18/03/2022
Nguyễn Ngọc Bảo NhiENENIU21129x50xĐạt18/03/2022
Huỳnh Thị Quỳnh NhiIEIEIU19062x50xĐạt18/03/2022
Đỗ Hoàng Thảo NhiIEIEIU21036x50xĐạt18/03/2022
Dương Ngọc Uyển NhiIELSIU18104x50xĐạt18/03/2022
Nguyễn Hoàng Tú NhiIELSIU19228x50xĐạt18/03/2022
Trần Thị Hoàng NhiIELSIU20057x50xĐạt18/03/2022
Trịnh Phùng Hạnh NhiIELSIU20233x50xĐạt18/03/2022
Phạm Huỳnh Thảo NhiIELSIU20381x50xĐạt18/03/2022
Từ Yến NhiIELSIU21040x50xĐạt18/03/2022
Phạm Nguyễn Yến NhiIELSIU21341x50xĐạt18/03/2022
Phan Hoàng Yến NhiIELSIU21345x50xĐạt18/03/2022
Lê An NhiênBABAWE21581x50xĐạt18/03/2022
Đặng Giang Bảo NhưBABAIU19278x50xĐạt18/03/2022
Trần Nguyễn Quỳnh NhưBABAIU20111x45xĐạt18/03/2022
Lý Quỳnh NhưBABAIU20113x47,5xĐạt18/03/2022
Lê Thị Quỳnh NhưBABAIU20114x40xĐạt18/03/2022
Nguyễn Ngọc Quỳnh NhưBABAIU21259x50xĐạt18/03/2022
Nguyễn Ngọc Quỳnh NhưBABAIU21484x50xĐạt18/03/2022
Nguyễn Thị Quỳnh NhưBAFNIU21338x50xĐạt18/03/2022
Thái Quỳnh NhưBAFNIU21530x50xĐạt18/03/2022
Lê Phan Bảo NhưENENIU21131x50xĐạt18/03/2022
Huỳnh Nguyễn Quỳnh NhưIEIEIU21122x50xĐạt18/03/2022
Nguyễn Trang Quỳnh NhưIELSIU19232x50xĐạt18/03/2022
Phạm Quỳnh NhưIELSIU20383x50xĐạt18/03/2022
Kim Hồng NhungBABAIU20115x40xĐạt18/03/2022
Trần Thị NhungBABAWE20114x50xĐạt18/03/2022
Nguyễn Thị Mỹ NhungBAFNIU19138x50xĐạt18/03/2022
Phạm Thị Phi NhungBEBEIU21257x50xĐạt18/03/2022
Phạm Thị Hồng NhungENENIU18052x50xĐạt18/03/2022
Lê Thị Thuỳ NhungENENIU18132x50xĐạt18/03/2022
Lê Tinh NhựtITITIU20268x50xĐạt18/03/2022
Trần Thị Kiều OanhBAACIU20075x47,5xĐạt18/03/2022
Bùi Vân OanhBABAIU20586x50xĐạt18/03/2022
Hồ Kim OanhBTBCIU20068x50xĐạt18/03/2022
Vũ Thị Kim OanhBTFTIU20115x50xĐạt18/03/2022
Trần Thị Kiều OanhBTCEIU21067050xChưa đạt18/03/2022
Nguyễn Hoàng PhátIELSIU20387x50xĐạt18/03/2022
Trương Tấn PhátITITIU20140050xChưa đạt18/03/2022
Hoàng Đình PhiITITIU21276x50xĐạt18/03/2022
Nguyễn Hải PhongIELSIU19236x50xĐạt18/03/2022
Nguyễn Hải PhongIELSIU20059x50xĐạt18/03/2022
Phùng Vĩnh PhongIELSIU21221x50xĐạt18/03/2022
Phạm Thiên PhúBAFNIU21537x50xĐạt18/03/2022
Trần Gia PhúBEBEIU21102050xChưa đạt18/03/2022
Phạm Tấn PhúEEACIU18059x50xĐạt18/03/2022
Trần Lê PhúIELSIU19237x50xĐạt18/03/2022
Nguyễn Thiện PhúIELSIU20060x50xĐạt18/03/2022
Phạm Hoàng Thiên PhúITITIU18262x50xĐạt18/03/2022
Nguyễn Đào Hồng PhúcBAACIU21155x42,5xĐạt18/03/2022
Trần Lê Minh PhúcBABAIU20118x42,5xĐạt18/03/2022
Trần Thị Hồng PhúcBAFNIU20092x50xĐạt18/03/2022
Trịnh Tấn PhúcBAFNIU20395x50xĐạt18/03/2022
Nguyễn Hồng Mỹ PhúcBTBTIU21150x50xĐạt18/03/2022
Nguyễn Tiến PhúcBTCEIU21112x50xĐạt18/03/2022
Trịnh Thanh PhúcEEACIU21136x50xĐạt18/03/2022
Vũ Hoàng PhúcENENIU21135x50xĐạt18/03/2022
Trần Thị Ngọc PhúcIELSIU21133x50xĐạt18/03/2022
Lữ Nguyên Vĩnh PhúcITCSIU21217x50xĐạt18/03/2022
Đỗ Đình PhúcITCSIU21219x50xĐạt18/03/2022
Đặng Bá Thiện PhúcMAMAIU18027050xChưa đạt18/03/2022
Nguyễn Trần Trọng PhướcBABAIU18169x50xĐạt18/03/2022
Huỳnh Kim PhướcBAFNIU20215x50xĐạt18/03/2022
Nguyễn Thị Hồng PhươngBAACIU21106x47,5xĐạt18/03/2022
Nguyễn Võ Hoàng PhươngBABAIU20124x47,5xĐạt18/03/2022
Phạm Hoàng PhươngBABAIU20482x50xĐạt18/03/2022
Võ Hồng PhươngBABAIU20592x50xĐạt18/03/2022
Lê Thị Thu PhươngBABAIU21495x50xĐạt18/03/2022
Nguyễn Trần Hà PhươngBABANS21022x50xĐạt18/03/2022
Nguyễn Hồng Minh PhươngBABAUH21044x50xĐạt18/03/2022
Cao Hải Anh PhươngBAFNIU21541x50xĐạt18/03/2022
Phạm Lê Đông PhươngBAFNIU21543x50xĐạt18/03/2022
Vũ Thị PhươngBAFNIU21545x50xĐạt18/03/2022
Lê Bùi Mai PhươngBEBEIU20235x50xĐạt18/03/2022
Nguyễn Thị PhươngBTFTIU21189x50xĐạt18/03/2022
Phạm Yến PhươngENENWE21384x50xĐạt18/03/2022
Nguyễn Lê Yến PhươngIEIEIU21127x50xĐạt18/03/2022
Khổng Mỹ PhươngIELSIU21044x50xĐạt18/03/2022
Dương Nguyễn Tùng PhươngIELSIU21223x50xĐạt18/03/2022
Nguyễn Phạm Kỳ PhươngITITIU21287x50xĐạt18/03/2022
Nguyễn Thị Kim PhượngBABAIU21498x50xĐạt18/03/2022
Mai Nguyễn Ngọc PhượngBAFNIU20096x50xĐạt18/03/2022
Lê Thị Hải PhượngBTBTIU21238x50xĐạt18/03/2022
Huỳnh Ngọc Minh QuânBABAWE21307x50xĐạt18/03/2022
Huỳnh Anh QuânBEBEIU20037x50xĐạt18/03/2022
Bùi Minh QuânEEACIU21139x50xĐạt18/03/2022
Ngô Phạm Tường QuânENENIU21138x50xĐạt18/03/2022
Phạm Huỳnh Thanh QuânITDSIU21110050xChưa đạt18/03/2022
Nguyễn Nhựt QuangBAFNIU21551x50xĐạt18/03/2022
Khưu Đoàn Đức QuangBEBEIU20038x37,5xĐạt18/03/2022
Bùi Minh QuangBTBTIU20096x50xĐạt18/03/2022
Trần Vinh QuangBTCEIU21113x50xĐạt18/03/2022
Đoàn Nhật QuangENENIU21139x42,5xĐạt18/03/2022
Nguyễn Nhật QuangITITUN21036x50xĐạt18/03/2022
Cao Thái Minh QuangBEBEIU19023x50xĐạt18/03/2022
Nguyễn Trần Minh QuốcENENIU21140x50xĐạt18/03/2022
Phạm Phú QuốcITITIU21099x50xĐạt18/03/2022
Lê Thương Thùy QuyênBAACIU20151x50xĐạt18/03/2022
Bùi Nguyễn Khánh QuyênBABAWE21603x50xĐạt18/03/2022
Nguyễn Phương QuyênBAFNIU19152x50xĐạt18/03/2022
Lê Hồ Minh QuyênBTBCIU20041x50xĐạt18/03/2022
Nguyễn Ngọc QuyênBTBCIU20050x50xĐạt18/03/2022
Nguyễn Thị Thu QuyênEEEEIU21048x50xĐạt18/03/2022
Trương Hoàng QuyênENENWE21278x50xĐạt18/03/2022
Văn Bảo Nhã QuyênIELSIU21367x50xĐạt18/03/2022
Nguyễn Như QuyềnIELSIU20403x50xĐạt18/03/2022
Huỳnh Nguyễn Trúc QuỳnhBABAUH21076x35xĐạt18/03/2022
Nguyễn Dương Tú QuỳnhBEBEIU17018x50xĐạt18/03/2022
Ngô Lan QuỳnhBTBCIU19061x50xĐạt18/03/2022
Đan Phạm Lâm QuỳnhBTFTIU19015x50xĐạt18/03/2022
Trần Thị Diễm QuỳnhENENIU19091x50xĐạt18/03/2022
Trương Diễm QuỳnhENENIU19130x50xĐạt18/03/2022
Phan Như QuỳnhENENIU20111x50xĐạt18/03/2022
Nguyễn Hạnh QuỳnhENENWE21388x50xĐạt18/03/2022
Phạm Hoàng Nam QuỳnhIELSIU19066x50xĐạt18/03/2022
Ninh Thị Phương QuỳnhIELSIU20405x50xĐạt18/03/2022
Nguyễn Thị Ngọc SâmBABAIU19086x50xĐạt18/03/2022
Nguyễn Thị Thanh SangMAMAIU18058x50xĐạt18/03/2022
Đinh Hoàng SángBEBEIU17022x50xĐạt18/03/2022
Nguyễn Ngọc Hải SơnEEACIU18107050xChưa đạt18/03/2022
Nguyễn Trọng Anh TàiBABAIU19088x50xĐạt18/03/2022
Nguyễn Thanh TâmBABAIU19308x50xĐạt18/03/2022
Nguyễn Thành TâmCECEIU19004x50xĐạt18/03/2022
Đỗ Thị Thanh TâmEEEEIU21049x50xĐạt18/03/2022
Mai Long TânENENWE21394x50xĐạt18/03/2022
Đoàn Duy TânIELSIU20121x50xĐạt18/03/2022
Phùng Quốc TânITITIU21102x35xĐạt18/03/2022
Hà Hữu Hoàng TấnBTBTIU21022x50xĐạt18/03/2022
Lê Minh TấnBTCEIU20074x50xĐạt18/03/2022
Nguyễn Hoàng TháiEEACIU21148x50xĐạt18/03/2022
Lê Hữu Bảo TháiIELSIU20214x50xĐạt18/03/2022
Lê Thành TháiIELSIU20412x50xĐạt18/03/2022
Nguyễn Quốc TháiITITIU21308x50xĐạt18/03/2022
Lê Minh ThắngBTBCIU19015x50xĐạt18/03/2022
Phạm Vũ ThắngBTCEIU21009x50xĐạt18/03/2022
Hoàng Thị Phương ThanhBAACIU20156x37,5xĐạt18/03/2022
Đặng Ngô Lam ThanhBABAIU19316x50xĐạt18/03/2022
Lê Thúc Uyên ThanhBABAUH20009x50xĐạt18/03/2022
Đỗ Thị Minh ThanhBABAWE20204x50xĐạt18/03/2022
Nguyễn Nhựt ThanhBAFNIU21571x37,5xĐạt18/03/2022
Nguyễn Phương ThanhBEBEIU17035x50xĐạt18/03/2022
Vũ Hoàng ThanhEEACIU21149x50xĐạt18/03/2022
Nguyễn Quỳnh Mai ThanhITITIU20309x50xĐạt18/03/2022
Lưu Đắc Hà ThànhBABAIU20134x40xĐạt18/03/2022
Nguyễn Tấn ThànhBTBTIU20130x50xĐạt18/03/2022
Lê Tuấn ThànhEEACIU20111x50xĐạt18/03/2022
Phạm Trần Nhật ThànhEEEEIU21050x50xĐạt18/03/2022
Lê Phong Công ThànhIELSIU19266x50xĐạt18/03/2022
Ngô Hoàng ThànhITDSIU21119x50xĐạt18/03/2022
Lưu Công ThànhITITIU17091x50xĐạt18/03/2022
Lê Ngọc ThanhENENWE21396x50xĐạt18/03/2022
Đinh Thị Phương ThảoBAACIU21201x40xĐạt18/03/2022
Đỗ Thị Thanh ThảoBABAIU19094x50xĐạt18/03/2022
Dương Thanh ThảoBABAIU21275x50xĐạt18/03/2022
Lê Vũ Phương ThảoBABAIU21276x50xĐạt18/03/2022
Đặng Phương ThảoBABAIU21517x50xĐạt18/03/2022
Phan Lê Phương ThảoBAFNIU18126x50xĐạt18/03/2022
Nguyễn Thị Thanh ThảoBAFNIU21575x50xĐạt18/03/2022
Nguyễn Thái Phương ThảoBEBEIU17034x50xĐạt18/03/2022
Lê Quỳnh Phương ThảoBTCEIU20039x50xĐạt18/03/2022
Đinh Võ Anh ThảoBTCEIU20076x50xĐạt18/03/2022
Vũ Thị Nguyên ThảoENENIU20080x50xĐạt18/03/2022
Phan Thị Quý ThảoENENIU21046x50xĐạt18/03/2022
Lê Phương ThảoENENIU21145x50xĐạt18/03/2022
Phan Thị ThảoENENIU21146x50xĐạt18/03/2022
Phí Ngọc ThảoIELSIU21234x50xĐạt18/03/2022
Nguyễn Thiị Thanh ThảoITITIU20310x50xĐạt18/03/2022
Đỗ Thị Thanh ThảoMAMAIU21051x42,5xĐạt18/03/2022
Lê Phương ThảoIELSIU20418x50xĐạt18/03/2022
Võ Thị Ngọc ThảoITDSIU20083x50xĐạt18/03/2022
Dương Thị Ngọc ThếITDSIU21120x50xĐạt18/03/2022
Bùi Hà Anh ThiBABAUH20024x50xĐạt18/03/2022
Lê ThiEEEEIU18124x50xĐạt18/03/2022
Trần Huỳnh Nhật ThiITITIU20311x50xĐạt18/03/2022
Phan Vũ Nam ThiBAFNIU21580x50xĐạt18/03/2022
Huỳnh Hữu ThiệnBABAWE21622x50xĐạt18/03/2022
Nguyễn Đức ThiệnIELSIU19071x42,5xĐạt18/03/2022
Huỳnh Gia ThịnhBABAIU21166x50xĐạt18/03/2022
Trần Phước Vĩnh ThịnhBEBEIU21272x50xĐạt18/03/2022
Nguyễn Lê Quốc ThịnhENENIU21148x50xĐạt18/03/2022
Đặng Chí ThịnhITDSIU20104x50xĐạt18/03/2022
Lê Quốc ThịnhEEACIU18105050xChưa đạt18/03/2022
Trương Thị Hoàng ThơBABAIU20599x50xĐạt18/03/2022
Nguyễn Thị Anh ThơITCSIU21236x50xĐạt18/03/2022
Phạm Thị Kim ThoaBABAIU20600x50xĐạt18/03/2022
Nguyễn Minh ThôngITITIU21107x50xĐạt18/03/2022
Võ Duy ThôngBTFTIU18119x50xĐạt18/03/2022
Trần Thị Yến ThuBABAIU21283x50xĐạt18/03/2022
Tạ Thị Minh ThuBTBTIU18369x50xĐạt18/03/2022
Nguyen Phan Doan ThuENENWE20065x50xĐạt18/03/2022
Lê Huỳnh Anh ThưBAACIU21118x42,5xĐạt18/03/2022
Ngô Anh ThưBABAIU18200x50xĐạt18/03/2022
Phan Minh ThưBABAIU18382x50xĐạt18/03/2022
Trần Anh ThưBABAIU20140x42,5xĐạt18/03/2022
Đồng Nguyễn Anh ThưBABAIU20602x50xĐạt18/03/2022
Tôn Trần Anh ThưBABAIU21528x50xĐạt18/03/2022
Bạch Trang ThưBAFNIU20427x50xĐạt18/03/2022
Dương Phạm Anh ThưBAFNIU21121x50xĐạt18/03/2022
Nguyễn Minh ThưBAFNIU21588x50xĐạt18/03/2022
Lê Thị Minh ThưBTBTIU18229x50xĐạt18/03/2022
Phan Nguyễn Minh ThưBTBTIU19177x50xĐạt18/03/2022
Nguyễn Minh ThưBTBTIU20027x50xĐạt18/03/2022
Nguyễn Uyên ThưBTBTIU20064x50xĐạt18/03/2022
Đỗ Minh ThưBTCEIU19027x30xĐạt18/03/2022
Nguyễn Ngọc Minh ThưBTFTIU20043x50xĐạt18/03/2022
Nguyễn Anh ThưENENIU19105x50xĐạt18/03/2022
Nguyễn Phan Anh ThưENENIU21151x50xĐạt18/03/2022
Lê Ngọc Anh ThưENENIU21152x50xĐạt18/03/2022
Nguyễn Ngọc Anh ThưENENWE21404x50xĐạt18/03/2022
Nguyễn Minh ThưIEIEIU20090x50xĐạt18/03/2022
Lưu Nguyễn Minh ThưIELSIU20124x50xĐạt18/03/2022
Nguyễn Trần Anh ThưIELSIU20424x50xĐạt18/03/2022
Trần Thị Anh ThưIELSIU20426x50xĐạt18/03/2022
Vũ Ngọc Quỳnh ThưIELSIU20427x50xĐạt18/03/2022
Nguyễn Ngọc Anh ThưMAMAIU21105x50xĐạt18/03/2022
Nguyễn Kính Quang ThuậnEEEEIU20011x50xĐạt18/03/2022
Nguyễn Minh ThuậnIELSIU20219x50xĐạt18/03/2022
Hàng Huỳnh Công ThuậnITITIU20021x50xĐạt18/03/2022
Đoàn Trần ThuậnITITIU20316x32,5xĐạt18/03/2022
Võ Thị Hoài ThươngCECMIU21025x50xĐạt18/03/2022
Phạm Nguyễn Hoài ThươngIEIEIU21008x50xĐạt18/03/2022
Phan Thanh ThuyIEIEIU21136x50xĐạt18/03/2022
Trần Thị Thanh ThúyBABAIU21170x50xĐạt18/03/2022
Nguyễn Thị Anh ThúyBABAIU21536x50xĐạt18/03/2022
Vũ Hoàng Vân ThùyBAFNIU20436x50xĐạt18/03/2022
Nguyễn Thị Ngọc ThùyEEACIU21067x50xĐạt18/03/2022
Đoàn Minh ThủyBAFNIU21357x50xĐạt18/03/2022
Đinh Xuân ThủyENENIU18114x50xĐạt18/03/2022
Nguyễn Bá ThyBAFNIU21594x50xĐạt18/03/2022
Nguyễn Việt ThyBTFTIU21198x50xĐạt18/03/2022
Lê Thu Thủy TiênBABAIU20153x47,5xĐạt18/03/2022
Nguyễn Thị Mỹ TiênBAFNIU21595x50xĐạt18/03/2022
Phạm Võ Thuỷ TiênBTFTIU20066x50xĐạt18/03/2022
Phạm Nguyên Phú TiênENENIU21153x50xĐạt18/03/2022
Đinh Cẩm TiênIELSIU19077x50xĐạt18/03/2022
Nguyễn Minh TiếnENENWE21411x50xĐạt18/03/2022
Lê Trọng TínCECEIU18054x50xĐạt18/03/2022
Nguyễn Trung TínEEACIU19063x50xĐạt18/03/2022
Phan Trung TínITITIU21139x40xĐạt18/03/2022
Nguyễn Kỳ ToạiBEBEIU21279x50xĐạt18/03/2022
Huỳnh Khánh ToànEEACIU21156x50xĐạt18/03/2022
Lê Minh ToànENENIU18067x50xĐạt18/03/2022
Nguyễn Đức ToànITCSIU21112x50xĐạt18/03/2022
Hồ Thanh TràBAFNIU21596x50xĐạt18/03/2022
Nguyễn Trần Ngọc TrâmBABAAU21056x37,5xĐạt18/03/2022
Phan Thị Kim TrâmBABAIU21549x50xĐạt18/03/2022
Phan Thị Ngọc TrâmBAFNIU21597x50xĐạt18/03/2022
Nguyễn Ngọc TrâmBAFNIU21598x50xĐạt18/03/2022
Mai Ngọc TrâmENENIU20090x50xĐạt18/03/2022
Đỗ Hà Bảo TrâmENENIU21069x50xĐạt18/03/2022
Trần Thị Bảo TrâmENENIU21155x50xĐạt18/03/2022
Phạm Bảo TrâmIELSIU19078x50xĐạt18/03/2022
Ba Hoàng TrâmBABAIU20609x50xĐạt18/03/2022
Trần Ngọc Bảo TrânBAACIU21205x45xĐạt18/03/2022
Từ Lê Bảo TrânBABAIU20160x32,5xĐạt18/03/2022
Nguyễn Phúc Bảo TrânBABAIU20610x50xĐạt18/03/2022
Trần Trịnh Bảo TrânBABAIU20612x50xĐạt18/03/2022
Trần Bảo TrânBABAIU21072x50xĐạt18/03/2022
Phạm Hoàng Bảo TrânBABAIU21291x50xĐạt18/03/2022
Phạm Ngọc Bảo TrânBAFNIU21599x50xĐạt18/03/2022
Nguyễn Tú TrânBEBEIU21282x50xĐạt18/03/2022
Quách Bảo TrânEEACIU21157x37,5xĐạt18/03/2022
Nguyễn Ngọc Huyền TrânENENIU19111x50xĐạt18/03/2022
Nguyễn Mai Bảo TrânENENWE21413x50xĐạt18/03/2022
Lê Hoàng Nam TrânIELSIU20076x50xĐạt18/03/2022
Dương Ngọc Quế TrânIELSIU21238x50xĐạt18/03/2022
Phan Khánh TrânIELSIU21391x50xĐạt18/03/2022
Nguyễn Võ Ngọc TrânENENWE21446x50xĐạt18/03/2022
Du Nhật Đoan TrangBAACIU20173x47,5xĐạt18/03/2022
Phạm Ngọc Thùy TrangBABAIU19106x50xĐạt18/03/2022
Nguyễn Minh TrangBABAIU20481x50xĐạt18/03/2022
Võ Ngọc Khánh TrangBABAIU21294x50xĐạt18/03/2022
Phan Tâm Thùy TrangBABAIU21556x50xĐạt18/03/2022
Cao Thùy TrangBABAWE21420x50xĐạt18/03/2022
Nguyễn Thị Hiền TrangBAFNIU19184050xChưa đạt18/03/2022
Cam Hoàng Phương TrangBAFNIU21140x50xĐạt18/03/2022
Mai Minh TrangBTCEIU21011x50xĐạt18/03/2022
Đặng Thị Phương TrangENENIU19113x50xĐạt18/03/2022
Nguyễn Thị Tú TrangENENIU20053x50xĐạt18/03/2022
Trương Thiên TrangENENWE21418x27,5xĐạt18/03/2022
Vũ Thùy TrangIELSIU20447x50xĐạt18/03/2022
Bùi Thu TrangBABAIU21560x50xĐạt18/03/2022
Hoàng Ngọc TríBABAIU21074x50xĐạt18/03/2022
Huỳnh Văn TríBAFNIU20486x50xĐạt18/03/2022
Huỳnh Nguyễn Minh TríBEBEIU20257x50xĐạt18/03/2022
Nguyễn Thành TríBEBEIU21283x50xĐạt18/03/2022
Lê Đình Minh TríIELSIU21165x50xĐạt18/03/2022
Nguyễn Đức TríITITIU19223x50xĐạt18/03/2022
Nguyễn Đức TríCECEIU18057x50xĐạt18/03/2022
Tạ Minh TríBEBEIU21284x50xĐạt18/03/2022
Hồ Minh TriếtBEBEIU20046x40xĐạt18/03/2022
Đặng Minh TriếtENENIU21157x50xĐạt18/03/2022
Nguyễn Minh TriếtIELSIU19292x50xĐạt18/03/2022
Hồ Nguyễn Phương TrinhBAACIU20177x35xĐạt18/03/2022
Nguyễn Thị Nhã TrúcBAACIU20182x42,5xĐạt18/03/2022
Đào Thanh TrúcBTBCIU18096x50xĐạt18/03/2022
Lê Thủy TrúcBTFTIU20026x50xĐạt18/03/2022
Huỳnh Thanh TrúcENENWE20060x50xĐạt18/03/2022
Nguyễn Võ Thanh TrúcIEIEIU21142x50xĐạt18/03/2022
Nguyễn Ngọc Thanh TrúcMAMAIU21113x50xĐạt18/03/2022
Nguyễn Chí TrungEEACIU18095x50xĐạt18/03/2022
Đoàn Bảo TrungENENIU21159x50xĐạt18/03/2022
Vũ Minh TrườngBABAIU21568x50xĐạt18/03/2022
Trần Nhật TrườngBAFNIU18157x50xĐạt18/03/2022
Nguyễn Văn Quốc TrưởngENENIU21161x50xĐạt18/03/2022
Phạm Thanh TruyềnBAFNIU18158x42,5xĐạt18/03/2022
Ngô Trần Cẩm TúBABAIU20165x47,5xĐạt18/03/2022
Nguyễn Phan Phương TúBABAIU20407x50xĐạt18/03/2022
Trương Hoàng TúBABAIU21176x50xĐạt18/03/2022
Trương Thanh Cẩm TúBABAWE21646x50xĐạt18/03/2022
Trần Phương Minh TúBAFNIU21371x50xĐạt18/03/2022
Nguyễn Ngọc Khuê TúBTBCIU19025x50xĐạt18/03/2022
Nguyễn Đoàn Minh TúBTCEIU20083x50xĐạt18/03/2022
Lê Ngọc TúENENIU20055x50xĐạt18/03/2022
Diệp Trần Anh TúIELSIU19087x50xĐạt18/03/2022
Trần Thị Ngọc TúITITIU20338x35xĐạt18/03/2022
Nguyễn Thanh TúITITIU21338x50xĐạt18/03/2022
Hoàng Quốc TuấnBABAIU20617x50xĐạt18/03/2022
Nguyễn Ngọc TuấnEEACIU21073x50xĐạt18/03/2022
Trần Nam TuấnITITIU19230x50xĐạt18/03/2022
Trịnh Quốc TuấnBTBTIU21268050xChưa đạt18/03/2022
Đinh Châu Gia TuệENENWE21222x50xĐạt18/03/2022
Phạm Thanh TùngBABAIU21296x50xĐạt18/03/2022
Bùi Minh TùngBAFNIU21611x50xĐạt18/03/2022
Đinh Thanh TùngEEACIU18098x50xĐạt18/03/2022
Đặng Phương TùngENENIU18072x50xĐạt18/03/2022
Trần Thanh TùngENENIU21162x50xĐạt18/03/2022
Phạm Hoàng Minh TùngIELSIU19300x50xĐạt18/03/2022
Nguyễn Khắc TườngBABAWE21032x50xĐạt18/03/2022
Phan Thị Thanh TuyềnBAACIU19030x40xĐạt18/03/2022
Huỳnh Quyền UyIELSIU19303x47,5xĐạt18/03/2022
Lê Trần Thảo UyênBABAIU19368x50xĐạt18/03/2022
Nguyễn Hồng Phương UyênBABAIU19370x50xĐạt18/03/2022
Mai Trương Hạ UyênBABAIU20177x45xĐạt18/03/2022
Đoàn Thị Tố UyênBABAWE18534x50xĐạt18/03/2022
Đặng Phương UyênBABAWE20086x50xĐạt18/03/2022
Đinh Hà Phương UyênBAFNIU20125x50xĐạt18/03/2022
Võ Thanh Hà UyênBAFNIU20462x50xĐạt18/03/2022
Lê Thị Hoàng UyênBEBEIU17068x30xĐạt18/03/2022
Ngô Phương UyênBEBEIU21036x50xĐạt18/03/2022
Nguyễn Ngọc Phương UyênBTBTIU18269x50xĐạt18/03/2022
Tô Phương UyênBTFTIU19028x50xĐạt18/03/2022
Hoàng Thị Tú UyênENENIU19120x50xĐạt18/03/2022
Nguyễn Hoàng Phương UyênENENIU20100x50xĐạt18/03/2022
Đặng Lê Tố UyênIEIEIU19027x50xĐạt18/03/2022
Trần Vũ Phương UyênIEIEIU21047x50xĐạt18/03/2022
Vũ Liễu UyênIELSIU19092x50xĐạt18/03/2022
Nguyễn Phạm Phương UyênIELSIU20458x50xĐạt18/03/2022
Huỳnh Nguyễn Hoài UyênBABAIU20175x40xĐạt18/03/2022
Quan Trương Hải VânBAACIU20059x47,5xĐạt18/03/2022
Hoàng Thị Kiều VânBABAIU19114x50xĐạt18/03/2022
Hoàng Khánh VânBEBEIU21173x50xĐạt18/03/2022
Đinh Thị Thanh VânBTBCIU21016x50xĐạt18/03/2022
Nguyễn Thị Thảo VânBTBTIU18272x50xĐạt18/03/2022
Lê Thị Tường VânBTBTIU20031x50xĐạt18/03/2022
Hoàng Ngọc Khánh VânBTFTIU20126x50xĐạt18/03/2022
Hoàng Thị Thùy VânEEACIU20123x50xĐạt18/03/2022
Huỳnh Ngọc Nghi VânENENWE21296x50xĐạt18/03/2022
Lê Nguyễn Thảo VănBABAIU21580x50xĐạt18/03/2022
Nguyễn Nhân VănBEBEIU20264x50xĐạt18/03/2022
Vũ Trần Nhật ViBAFNIU20467x50xĐạt18/03/2022
Dư Ngọc Tường ViBTBTWE21105x50xĐạt18/03/2022
Nguyễn Thị Tường ViIELSIU19093x50xĐạt18/03/2022
Linh Tiến VĩITITIU20349x32,5xĐạt18/03/2022
Hồ Văn ViệtBABAIU21581x50xĐạt18/03/2022
Lê Xuân ViệtENENWE21298x50xĐạt18/03/2022
Trần Anh ViệtIELSIU18175x50xĐạt18/03/2022
Nguyễn Hoàng Anh ViệtIELSIU20462x50xĐạt18/03/2022
Nguyễn Hoàng VinhIELSIU21245x50xĐạt18/03/2022
Nguyễn Phúc VinhITITIU21350x50xĐạt18/03/2022
Phạm Quang VinhBABAWE19111x50xĐạt18/03/2022
Nguyễn Đức VinhENENIU21164x50xĐạt18/03/2022
Nguyễn Đức Duy VũBAACIU20190x47,5xĐạt18/03/2022
Phạm Trần Anh VũENENWE21444x50xĐạt18/03/2022
Lê Hà Uyên VyBAACIU21210x32,5xĐạt18/03/2022
Trần Thị Lan VyBABAIU20434x50xĐạt18/03/2022
Nguyễn Lê Đan VyBABAIU21182x50xĐạt18/03/2022
Lê Thanh VyBABANS21084x50xĐạt18/03/2022
Nguyễn Thị Hoàng VyBABAUH21085x50xĐạt18/03/2022
Nguyễn Phan Ái VyBABAWE20023x50xĐạt18/03/2022
Nguyễn Lê Phương VyBABAWE20072x50xĐạt18/03/2022
Trần Nguyễn Lâm VyBABAWE20215x35xĐạt18/03/2022
Nguyễn Đỗ Anh VyBAFNIU19040x50xĐạt18/03/2022
Bùi Thị Thanh VyBAFNIU20208x50xĐạt18/03/2022
Nguyễn Võ Tường VyBAFNIU20214x50xĐạt18/03/2022
Lê Khánh VyBAFNIU21623x50xĐạt18/03/2022
Nguyễn Ngọc Tuyền VyBEBEIU17061x50xĐạt18/03/2022
Huyên Nhật VyBTBCIU18084x50xĐạt18/03/2022
Quách Thảo VyBTBTIU18283x50xĐạt18/03/2022
Nguyễn Thị Thảo VyBTBTIU20249x35xĐạt18/03/2022
Trần Hương VyBTBTWE20007x50xĐạt18/03/2022
Nguyễn Ngọc Thảo VyBTCEIU21014x50xĐạt18/03/2022
Lê Vũ Trúc VyBTCEIU21076x50xĐạt18/03/2022
Dương Thảo VyENENWE21299x50xĐạt18/03/2022
Đoàn Lê Thảo VyIEIEIU19077x50xĐạt18/03/2022
Trần Ngọc Tố VyIEIEIU19078x35xĐạt18/03/2022
Lê Thuỳ VyIELSIU19317x50xĐạt18/03/2022
Hà Võ Minh VyIELSIU20085x50xĐạt18/03/2022
Trương Ngọc Thảo VyIELSIU21064x50xĐạt18/03/2022
Nguyễn Lê Hoàng VyIELSIU21181x50xĐạt18/03/2022
Bùi Thanh VỹBTFTIU18157x50xĐạt18/03/2022
Lê Thuỵ Thảo VyBAFNIU21622x50xĐạt18/03/2022
Phan Trương Hoàng VỹBABAIU21593x50xĐạt18/03/2022
Nguyễn Huỳnh Thanh XuânBAACIU21213x42,5xĐạt18/03/2022
Dương Hà XuyênBAFNIU21628x50xĐạt18/03/2022
Lê Như ÝBAACIU21214x35xĐạt18/03/2022
Nguyễn Lâm Thiên ÝBABAUH20042x50xĐạt18/03/2022
Lương Nguyễn Bích ÝENENWE21301x50xĐạt18/03/2022
Trần Nhã YênBAACIU21142x45xĐạt18/03/2022
Phạm Ngọc Hoàng YếnBABAIU20192x45xĐạt18/03/2022
Ngô Ngọc Hồng YếnBABAIU20624x50xĐạt18/03/2022
Lê Hải YếnBABAIU21596x50xĐạt18/03/2022
Phan Thị Hải YếnBAFNIU21630x50xĐạt18/03/2022
Nguyễn Hoàng Hải YếnBTCEIU21126x50xĐạt18/03/2022
Hoàng YếnENENIU21168x50xĐạt18/03/2022
Trần Hoàng Hải YếnIELSIU19319x50xĐạt18/03/2022
Lê Hoàng YếnIELSIU20087x50xĐạt18/03/2022
Tiêu Hải YếnIELSIU21408x50xĐạt18/03/2022
Phạm Hoàng DuyEEACIU21103X34 / 40XĐạt16/10/2022
Lý Gia HuyEEACIU21114X28 / 40XĐạt16/10/2022
Phạm Ngọc HânBTBCIU20017X32 / 40XĐạt16/10/2022
Phan Ngọc Cát TườngIELSIU21241038 / 40XChưa đạt16/10/2022
Đỗ Quốc ĐạtBEBEIU18157X32 / 40XĐạt16/10/2022
Lê Nguyễn Thành TàiENENIU20177X32 / 40XĐạt16/10/2022
Dương Nguyễn Cát TườngIELSIU21171X32 / 40XĐạt16/10/2022
Trần Thị Khánh LinhBABAIU21234X34 / 40XĐạt16/10/2022
Đỗ Duy HưngBTFTIU18190038 / 40XChưa đạt16/10/2022
Nguyễn Thị Phương KhanhBTFTIU18186X38 / 40XĐạt16/10/2022
Nguyễn Gia HuyBAFNIU19094X40 / 40XĐạt16/10/2022
Đỗ Vy NgọcBEBEIU20033030 / 40XChưa đạt16/10/2022
Phạm Gia Hạnh LinhBABAIU21232X34 / 40XĐạt16/10/2022
Phạm Xuân TrườngITITIU21336X38 / 40XĐạt16/10/2022
Phan Tuệ NhưIELSIU19056X38 / 40XĐạt16/10/2022
Lê Bá Minh TúBEBEIU21286X26 / 40XĐạt16/10/2022
Âu Nguyễn Nhật ThưITITIU22152X36 / 40XĐạt16/10/2022
Lê Thùy LinhBTFTIU18061X38 / 40XĐạt16/10/2022
Nguyễn Quỳnh Bảo ThyBTFTIU18200X38 / 40XĐạt16/10/2022
Nguyễn Ngọc HuyềnBTBCIU19007X32 / 40XĐạt16/10/2022
Nguyễn Thị Lệ HằngBABAIU21388X30 / 40XĐạt16/10/2022
Phạm Hoàng Minh TriếtBTBTIU19132X36 / 40XĐạt16/10/2022
Ly Nguyen Hoang TrinhBTBTIU19134X40 / 40XĐạt16/10/2022
Phạm Yến NhiBAFNIU21098X36 / 40XĐạt16/10/2022
Võ Đại TríBEBEIU21171X28 / 40XĐạt16/10/2022
Nguyễn Hoàng Yến VyBAFNIU21270X36 / 40XĐạt16/10/2022
Nguyễn Thành TríBEBEIU21283X30 / 40XĐạt16/10/2022
Nguyễn Gia HânBTFTIU21105X28 / 40XĐạt16/10/2022
Bành Vĩnh ThuậnITITIU21323X32 / 40XĐạt16/10/2022
Nguyễn Lê Minh ThảoIEIEIU21076X32 / 40XĐạt16/10/2022
Bùi Minh ĐứcBEBEIU21053X34 / 40XĐạt16/10/2022
Hồ Gia TiếnBEBEIU20254X36 / 40XĐạt16/10/2022
Nguyễn Đức TuấnBEBEIU20149X36 / 40XĐạt16/10/2022
Bùi Thị Thùy LinhIELSIU21319X32 / 40XĐạt16/10/2022
Đồng Bảo NgânBAFNIU19117X38 / 40XĐạt16/10/2022
Đặng Lan ChiIELSIU21266X34 / 40XĐạt16/10/2022
CAO KHÁNH VYBAFNIU21624X28 / 40XĐạt16/10/2022
Lê Vũ Thùy TrangBTBCIU19021X34 / 40XĐạt16/10/2022
Trần Thị Hồng NhungBAFNIU21531X26 / 40XĐạt16/10/2022
ĐẶNG TUYẾT TRÂNBTBTIU21107X34 / 40XĐạt16/10/2022
Nguyễn Ngọc MaiBTBTIU21013X36 / 40XĐạt16/10/2022
Nguyễn Khánh AnBTBTIU21121X36 / 40XĐạt16/10/2022
Trần Nhựt DuyBTBTIU21194X36 / 40XĐạt16/10/2022
Phạm Ngọc Tiến ThànhENENIU20122X36 / 40XĐạt16/10/2022
Nguyễn Thị Xuân LamBAFNIU21473X28 / 40XĐạt16/10/2022
Võ Thị Thanh HằngBAFNIU20289X38 / 40XĐạt16/10/2022
Trịnh Thị Anh ĐàoCECEIU20026X40 / 40XĐạt16/10/2022
Trần Hoàng LongEEACIU20070X30 / 40XĐạt16/10/2022
Nguyễn Hồ Bảo TiênENENIU19108X36 / 40XĐạt16/10/2022
Nguyễn Võ Minh ChâuBAFNIU19005X26 / 40XĐạt16/10/2022
Phan Thị Khánh NguyênMAMAIU21046X40 / 40XĐạt16/10/2022
Lưu Phương ThúyBTBTIU19124X32 / 40XĐạt16/10/2022
Huỳnh Nguyễn Thảo UyênBAACIU20185X34 / 40XĐạt16/10/2022
Hồng Thị Thanh HuyềnBTBTIU19067X32 / 40XĐạt16/10/2022
Phạm Hoàng Vương NhiENENIU20031032 / 40XChưa đạt16/10/2022
Nguyễn Hoài NamBEBEIU21241X38 / 40XĐạt16/10/2022
Lâm Gia HuyEEACIU21033X20 / 40XĐạt16/10/2022
Nguyễn Phan Lam QuỳnhENENIU20144X32 / 40XĐạt16/10/2022
Trần Quang TríITITIU20325X38 / 40XĐạt16/10/2022
Tân Kim AnhBABAIU21090X36 / 40XĐạt16/10/2022
Hồ Nguyễn Thuỳ DungBAFNIU21420X34 / 40XĐạt16/10/2022
Võ Thị Thảo UyênBTFTIU18191X32 / 40XĐạt16/10/2022
Nguyễn Ngọc Phú BìnhBTFTIU20073X36 / 40XĐạt16/10/2022
Phùng Kim YếnBTBCIU18138X34 / 40XĐạt16/10/2022
Nguyễn Trâm HuyềnBAFNIU21302X34 / 40XĐạt16/10/2022
Kiều Thị Ánh TuyếtBTFTIU18197X40 / 40XĐạt16/10/2022
Nguyễn Thị Hồng HuyênBABAIU21411X36 / 40XĐạt16/10/2022
Nguyễn Thuỳ Mỹ DuyênBABAIU19024X34 / 40XĐạt16/10/2022
Trần Ngọc Bảo TrâmBABAWE21419X36 / 40XĐạt16/10/2022
Cát Phan Hồng HạnhBTBTIU21197X26 / 40XĐạt16/10/2022
Chu Phương DungBABAIU20546X30 / 40XĐạt16/10/2022
Nguyễn Bình Phương NhiBTFTIU19064X34 / 40XĐạt16/10/2022
Đỗ Phạm Thanh BânBTFTIU21145X28 / 40XĐạt16/10/2022
Đặng Mai NhungBEBEIU21254X34 / 40XĐạt16/10/2022
Hồ Thị Thùy TrangBTFTIU19022X34 / 40XĐạt16/10/2022
Lê Ngọc Anh ThyBEBEIU20253X32 / 40XĐạt16/10/2022
Võ Bảo NgọcBAACIU20034X26 / 40XĐạt16/10/2022
Phạm Minh QuânITITIU21289X34 / 40XĐạt16/10/2022
Đào Nguyễn Ngọc TrânBAFNIU21136X36 / 40XĐạt16/10/2022
Trần Bảo Anh ThưBEBEIU20250X34 / 40XĐạt16/10/2022
Lê Hoàng VĩITITIU21343X30 / 40XĐạt16/10/2022
Nguyễn Công Hoài AnhBEBEIU21186X20 / 40XĐạt16/10/2022
Trần Thủy Ngân ĐịnhBABAIU21203X38 / 40XĐạt16/10/2022
Phan Hiếu NgânBAACIU21098X34 / 40XĐạt16/10/2022
Phạm Bảo TrânBTBTIU19130X40 / 40XĐạt16/10/2022
Trương Việt NgaBAFNIU21324X40 / 40XĐạt16/10/2022
Lê Bá Khánh NgọcBTFTIU18074040 / 40XChưa đạt16/10/2022
Lê Phúc NhânBTBTIU19025X40 / 40XĐạt16/10/2022
Nguyễn Ngọc AnhBTBCIU18003X32 / 40XĐạt16/10/2022
Hà Thị Kiều TrâmBAACIU19029X36 / 40XĐạt16/10/2022
Đặng Ngô Lam ThanhBABAIU19316034 / 40XChưa đạt16/10/2022
Nguyễn Trúc Thiên ThanhIELSIU20414X34 / 40XĐạt16/10/2022
Nguyễn Đức KhiêmEEEEIU20058X34 / 40XĐạt16/10/2022
Chung Hoàng NamCECEIU19020X24 / 40XĐạt16/10/2022
Nguyễn Thị Diệu HươngBAFNIU20298X36 / 40XĐạt16/10/2022
Nguyễn Thị Lan AnhIEIEIU21085X40 / 40XĐạt16/10/2022
Nguyễn Anh ThưEEACIU21154X36 / 40XĐạt16/10/2022
Cao Thanh TrúcIELSIU20450X38 / 40XĐạt16/10/2022
Tiền Xuân LâmBABAIU19044X32 / 40XĐạt16/10/2022
Trần Hoàng Cát TườngBTBTIU19137024 / 40XChưa đạt16/10/2022
Nguyễn Thị Hải VânBABAIU19375X32 / 40XĐạt16/10/2022
Nguyễn Lê HuyEEEEIU21034X34 / 40XĐạt16/10/2022
Hồ Đặng Thanh MaiBEBEIU21083X30 / 40XĐạt16/10/2022
Đinh Ngọc Vân ChâuBTBTIU21042X38 / 40XĐạt16/10/2022
Bùi Thị LinhBTCEIU19030X36 / 40XĐạt16/10/2022
Trần Thị Ngọc DiệpBEBEIU22183X36 / 40XĐạt16/10/2022
Đoàn Lê Anh HàoIELSIU21296X36 / 40XĐạt16/10/2022
Nguyễn Thế Hoàng ĐạiBABAIU21100X36 / 40XĐạt16/10/2022
Võ Nguyễn Ái LâmBTFTIU20125X36 / 40XĐạt16/10/2022
Đặng Gia KhiêmIELSIU20236034 / 40XChưa đạt16/10/2022
Nguyễn Lê Thanh VyIEIEIU20099X38 / 40XĐạt16/10/2022
Lê Trần Gia LinhBEBEIU19013X34 / 40XĐạt16/10/2022
Nguyễn Phúc HồngBAFNIU21447X36 / 40XĐạt16/10/2022
Nguyen Bich NgocENENIU20114X32 / 40XĐạt16/10/2022
Lê Minh Uyển ChâuBTFTIU21148X38 / 40XĐạt16/10/2022
Lê Phạm Tuyết NhiENENIU20030X38 / 40XĐạt16/10/2022
Nguyễn Huỳnh Tấn ĐạtBAFNIU21413X36 / 40XĐạt16/10/2022
Trương Trần Phương UyênBTFTIU20104X40 / 40XĐạt16/10/2022
Đặng Trần Hoàng VũBEBEIU21289X34 / 40XĐạt16/10/2022
Trần Ngọc Bích HàBTFTIU20079X36 / 40XĐạt16/10/2022
Nguyễn Thị Kim NgânENENIU19070X36 / 40XĐạt16/10/2022
Trần Nguyệt ViBABAIU20182X40 / 40XĐạt16/10/2022
Lý Mỹ TâmBTFTIU20047X30 / 40XĐạt16/10/2022
Nguyễn Hoàng Thiên NgânBAACIU20080X30 / 40XĐạt16/10/2022
Le Xuan Truong ThinhCECEIU20006X40 / 40XĐạt16/10/2022
Huỳnh Lan KhánhIELSIU19174X38 / 40XĐạt16/10/2022
Nguyễn Ngọc Khánh MinhMAMAIU20026X34 / 40XĐạt16/10/2022
Dương Kim NgânMAMAIU20038X34 / 40XĐạt16/10/2022
Lê Thiên Hiền TrangIELSIU19289X40 / 40XĐạt16/10/2022
Bùi Huỳnh Kim AnBAFNIU21002X40 / 40XĐạt16/10/2022
Phan Duong Tu AnhBABAWE20175X30 / 40XĐạt16/10/2022
Trần Huỳnh Xuân NhiBABAIU21257X34 / 40XĐạt16/10/2022
Nguyễn Xuân PhươngBAFNIU21343X36 / 40XĐạt16/10/2022
Lưu Thị Hồng NgọcBEBEIU21246032 / 40XChưa đạt16/10/2022
Nguyễn Trần Thanh VyBABAWE20047X36 / 40XĐạt16/10/2022
Nguyễn Đại Kỳ DuyênBAFNIU21427X34 / 40XĐạt16/10/2022
Trương Lê Trà MyBTCEIU19021X36 / 40XĐạt16/10/2022
Lê Hoàng Thúy ViBABAIU20181X38 / 40XĐạt16/10/2022
Nguyễn Ngọc Khánh LinhIELSIU21111X40 / 40XĐạt16/10/2022
Bùi Minh ThưBEBEIU18226X38 / 40XĐạt16/10/2022
Nguyễn Hoàng Phương AnhENENIU19038X36 / 40XĐạt16/10/2022
Nguyễn Minh QuânITDSIU20094X36 / 40XĐạt16/10/2022
Đinh Thị Thùy LinhBEBEIU21232X32 / 40XĐạt16/10/2022
Võ Minh KhangITCSIU21136X28 / 40XĐạt16/10/2022
LÊ THỊ NGỌC GIANGBABAIU20547X40 / 40XĐạt16/10/2022
Ngô Thành ĐạtCECEIU21022X28 / 40XĐạt16/10/2022
Phạm Thị Thanh ThảoBTFTIU21125X28 / 40XĐạt16/10/2022
Nguyễn Minh NhậtBABAIU20580X30 / 40XĐạt16/10/2022
Nguyễn Trần Bảo VyBAFNIU21625X40 / 40XĐạt16/10/2022
Phùng Nguyệt TúBAACIU21133X32 / 40XĐạt16/10/2022
Cao Hoàng Quỳnh NhưBTFTIU20092X28 / 40XĐạt16/10/2022
Bạch Tâm PhúcIEIEIU19012X40 / 40XĐạt16/10/2022
Nguyễn Thị Thảo VyBTBTIU20249X40 / 40XĐạt16/10/2022
Lê Phương UyênBTBTIU20072X40 / 40XĐạt16/10/2022
Nguyễn Thị Ngọc HânIELSIU21195X38 / 40XĐạt16/10/2022
Nguyễn Anh KhoaSESEIU18020X34 / 40XĐạt16/10/2022
Phan Thế ThiệnITDSIU20084X36 / 40XĐạt16/10/2022
Nguyễn Cao ThắngENENIU20153X32 / 40XĐạt16/10/2022
Lê Thị Ngọc TrúcBABAIU19352X36 / 40XĐạt16/10/2022
Đinh Thị Mai TrinhBAFNIU19190X32 / 40XĐạt16/10/2022
Tôn Nữ Triệu MẫnMAMAIU20037X30 / 40XĐạt16/10/2022
Huỳnh Phạm Minh KhuyênIELSIU20332030 / 40XChưa đạt16/10/2022
Lê Nguyễn Bảo NgọcBABAIU21249X38 / 40XĐạt16/10/2022
Hoàng Đặng Như ThảoBAFNIU21577X34 / 40XĐạt16/10/2022
Phùng Kim AnhBTFTIU21139036 / 40XChưa đạt16/10/2022
Nguyễn Thị Như QuỳnhBEBEIU22203X40 / 40XĐạt16/10/2022
Nguyễn Tuấn LinhBEBEIU21235X34 / 40XĐạt16/10/2022
Nguyễn Cao Phương UyênBEBEIU22160X34 / 40XĐạt16/10/2022
NGÔ THỊ MINH CHIBAFNIU21410X34 / 40XĐạt16/10/2022
ĐINH NGỌC MINHBAFNIU21489X30 / 40XĐạt16/10/2022
Hứa Thành ĐạtBEBEIU21006X36 / 40XĐạt16/10/2022
Mai Quang Thành NhânIEIEIU20013X34 / 40XĐạt16/10/2022
Đặng Hải NamMAMAIU20014X32 / 40XĐạt16/10/2022
Nguyễn Thị Minh ThiENENWE21437030 / 40XChưa đạt16/10/2022
Bùi Diệu ThảoIELSIU21380X38 / 40XĐạt16/10/2022
Lê Đặng Thủy VyENENIU20088X36 / 40XĐạt16/10/2022
Lương Phan Vương ThụyBEBEIU22145X40 / 40XĐạt16/10/2022
Nguyễn Thị Thu HiềnBABAWE20055X40 / 40XĐạt16/10/2022
Nguyễn Nguyễn Thanh ThảoBTBTIU20131X40 / 40XĐạt16/10/2022
Nguyễn Nguyên PhươngBTBTIU21151X40 / 40XĐạt16/10/2022
Trần Ngọc Đăng KhôiITCSIU21197X26 / 40XĐạt16/10/2022
Đoàn Công ĐịnhEEACIU21099X32 / 40XĐạt16/10/2022
Nguyễn Đức HậuBABAIu21393X32 / 40XĐạt16/10/2022
Vũ Trần Anh HuyBTFTIU21165X30 / 40XĐạt16/10/2022
Nguyễn CầnITITIU20171X30 / 40XĐạt16/10/2022
Hồ Xuân SơnBABAWE21409X30 / 40XĐạt16/10/2022
Phan Thu QuỳnhBAFNIU20410X36 / 40XĐạt16/10/2022
Cao SangBTBTIU18324X36 / 40XĐạt16/10/2022
Phạm Nguyễn Quỳnh PhươngBEBEIU21108X40 / 40XĐạt16/10/2022
Nguyễn Tiến AnhBTFTIU21137X36 / 40XĐạt16/10/2022
Lâm Nguyễn Phương UyênITITIU20348X32 / 40XĐạt16/10/2022
Nguyễn Đức AnIELSIU21065X30 / 40XĐạt16/10/2022
Nguyễn Thị Diễm NgọcBTFTIU18205X32 / 40XĐạt16/10/2022
Dương Kim PhụngBABAIU20589X36 / 40XĐạt16/10/2022
Đậu Phan Đức DuyIELSIU21084X36 / 40XĐạt16/10/2022
Ung Hương GiangBAFNIU21032X26 / 40XĐạt16/10/2022
Trần Ngọc Thanh NgânIEIEIU21120X40 / 40XĐạt16/10/2022
Huỳnh Thị Hương GiangBAFNIU21431038 / 40XChưa đạt16/10/2022
Nguyễn Quốc ThôngBEBEIU21274X24 / 40XĐạt16/10/2022
Nguyễn Đỗ Tú VyITITIU20125X38 / 40XĐạt16/10/2022
Bùi Quốc TrungBAFNIU21607X26 / 40XĐạt16/10/2022
Phan Nguyễn Hoàng BảoITITIU20165X28 / 40XĐạt16/10/2022
Huỳnh Ngọc PhươngBTBTIU21091X32 / 40XĐạt16/10/2022
Phan Minh ThưIEIEIU18126X30 / 40XĐạt16/10/2022
NGUYỄN HỒNG NHUNGIELSIU20384X30 / 40XĐạt16/10/2022
Nguyễn Bảo Nam SangCECEIU20019X40 / 40XĐạt16/10/2022
Phạm Nguyễn Thuỳ DươngIELSIU21281X38 / 40XĐạt16/10/2022
Quách Nguyễn Xuân HiềnBEBEIU21213X34 / 40XĐạt16/10/2022
Chu Thị Thùy LinhIELSIU21318X34 / 40XĐạt16/10/2022
Bùi Hồng PhúcBAFNIU20388X32 / 40XĐạt16/10/2022
Lê Đức PhúBABAWE20208X38 / 40XĐạt16/10/2022
Nguyễn Đỗ Kim NgânBEBEIU20221X36 / 40XĐạt16/10/2022
Bùi Chí BảoBEBEIU20002X38 / 40XĐạt16/10/2022
Nguyễn Thúy DiENENIU21004X36 / 40XĐạt16/10/2022
Lưu Hoàng ĐứcITITIU21181X34 / 40XĐạt16/10/2022
Nguyễn Trần Hải ĐăngBEBEIU20190X38 / 40XĐạt16/10/2022
Nguyễn Uyên Y XuânBTBTIU18301X38 / 40XĐạt16/10/2022
Nguyễn Trần Giáng MyBAFNIU21496X38 / 40XĐạt16/10/2022
Đỗ Thúy AnBAACIU21168X30 / 40XĐạt16/10/2022
Đoàn Bảo Nhật MinhITITIU21243X40 / 40XĐạt16/10/2022
Ngô Mỹ DuyênBEBEIU20013X38 / 40XĐạt16/10/2022
NGÔ TRẦN HUYỀN TRÂNBEBEIU22254X36 / 40XĐạt16/10/2022
Hồ Trương Ngọc HânENENWE21331034 / 40XChưa đạt16/10/2022
Nguyễn Trọng TiếnIELSIU21386X36 / 40XĐạt16/10/2022
Nguyễn Thị Diễm TrúcBTFTIU21080X28 / 40XĐạt16/10/2022
Võ Lê Trường HuyIELSIU21203X36 / 40XĐạt16/10/2022
Đinh Nguyệt MinhIELSIU21211X38 / 40XĐạt16/10/2022
Thái Ngọc MaiIELSIU21035X38 / 40XĐạt16/10/2022
Trần Hồng Ái VânBABAIU20402X34 / 40XĐạt16/10/2022
Nguyễn Hồng Chương AnhBABAWE21353X32 / 40XĐạt16/10/2022
Võ Thị Hoài ThươngCECMIU21025X34 / 40XĐạt16/10/2022
Trần Uyên ThiBAFNIU21579X38 / 40XĐạt16/10/2022
Nguyễn Ánh Kiều DuyênBABAIU21206X40 / 40XĐạt16/10/2022
NGUYỄN THỊ NGUYỆT HUYỀNBAACIU21185X32 / 40XĐạt16/10/2022
Nguyễn Văn TrungBEBEIU19116X32 / 40XĐạt16/10/2022
Trần Thị Mai PhươngBABAIU21492X38 / 40XĐạt16/10/2022
Huỳnh Minh NhựtIELSIU21043X32 / 40XĐạt16/10/2022
Nguyễn Hoàng LanBEBEIU21230X28 / 40XĐạt16/10/2022
Nguyễn Tuyết NhiBABAIU21475X36 / 40XĐạt16/10/2022
Nguyễn Ngọc Mỹ NhungIELSIU21352X30 / 40XĐạt16/10/2022
Vũ Khánh HuyềnBAFNIU21456X32 / 40XĐạt16/10/2022
Nguyễn Linh TrangBAFNIU21602X40 / 40XĐạt16/10/2022
Lê Thanh VyIELSIU21061X36 / 40XĐạt16/10/2022
Nguyễn Hoàng ÁnhENENIU21002X38 / 40XĐạt16/10/2022
Trương Lê Hoàng NamBABAIU20084X38 / 40XĐạt16/10/2022
Phan Đức ĐạtITITIU21174X32 / 40XĐạt16/10/2022
Cao Hoàng AnhIELSIU20188X28 / 40XĐạt16/10/2022
Nguyễn Trần Thiên NhiIELSIU21130X38 / 40XĐạt16/10/2022
Phan Mỹ NhânIELSIU21219X36 / 40XĐạt16/10/2022
Trần Văn ĐạtITITIU21173X32 / 40XĐạt16/10/2022
Phan Nguyễn Xuân PhúcITITIU19042X32 / 40XĐạt16/10/2022
Nguyễn Thị Hằng NgaBABAIU21243X28 / 40XĐạt16/10/2022
Bùi Khánh VyBABAIU19387X34 / 40XĐạt16/10/2022
Đào Minh HuyITCSIU21132X36 / 40XĐạt16/10/2022
Nguyễn Huỳnh Minh ThôngITITIU21321X26 / 40XĐạt16/10/2022
Dương Thị Quế AnhBABAIU20490X38 / 40XĐạt16/10/2022
Nguyễn Hoàng Bình MinhBABAIU19233X36 / 40XĐạt16/10/2022
Nguyễn Xuân HoànBEBEIU21215X38 / 40XĐạt16/10/2022
Đặng Bảo DươngENENIU21028X36 / 40XĐạt16/10/2022
Phạm Thị Vân QuỳnhBABAIU21505028 / 40XChưa đạt16/10/2022
Hà Cao Nhật TríIELSIU21163040 / 40XChưa đạt16/10/2022
Võ Thị Như QUỲNHBABAIU21510X30 / 40XĐạt16/10/2022
Nguyễn Thị Cẩm VânBABAUH21088X38 / 40XĐạt16/10/2022
Trịnh Hoàng Khánh NhãENENIU19077X32 / 40XĐạt16/10/2022
Tạ Minh Gia BảoBAACIU21173X30 / 40XĐạt16/10/2022
Phạm Minh TríIELSIU19081X30 / 40XĐạt16/10/2022
Mai Phương LyBABAIU21441X32 / 40XĐạt16/10/2022
Bùi Đoàn Minh NgânBABAIU20086X26 / 40XĐạt16/10/2022
Võ Ngọc Ánh MinhENENIU21010X38 / 40XĐạt16/10/2022
Phan An PhúITITIU21280X28 / 40XĐạt16/10/2022
Đoàn Khả UyênBABAIU20620X36 / 40XĐạt16/10/2022
Huỳnh Tiến Đăng KhoaBAFNIU20314X40 / 40XĐạt16/10/2022
Nguyễn Cao Bảo AnhBABAIU20017X32 / 40XĐạt16/10/2022
Huỳnh Thanh ThảoITDSIU20126X36 / 40XĐạt16/10/2022
Bùi Đào Phương ThảoBABAIU21519X36 / 40XĐạt16/10/2022
Nguyễn Phạm Lê NgọcBAFNIU21511X36 / 40XĐạt16/10/2022
Trần Văn Nam KhánhBEBEIU21223X38 / 40XĐạt16/10/2022
Phùng Cẩm TúBABAWE21667X28 / 40XĐạt16/10/2022
Huỳnh Anh TháiBEBEIU21269X40 / 40XĐạt16/10/2022
Nguyễn Minh ThùyBABAIU20345X28 / 40XĐạt16/10/2022
Nguyễn Huỳnh Trọng HiếuBEBEIU21007X38 / 40XĐạt16/10/2022
Nguyễn Ngọc Ngân TâmBTBTIU21280X28 / 40XĐạt16/10/2022
Nguyễn Thị Gia KhánhBABAWE21520X32 / 40XĐạt16/10/2022
Nguyễn Phương ThảoBEBEIU21270X40 / 40XĐạt16/10/2022
Trần Ngọc Chi UyênBTCEIU21075X30 / 40XĐạt16/10/2022
Trịnh Như PhươngBEBEIU21262X36 / 40XĐạt16/10/2022
Nguyễn Thị Cát TườngIEIEIU19084X30 / 40XĐạt16/10/2022
Nguyễn Trần Thiên ÂnBTBCIU21065X28 / 40XĐạt16/10/2022
Phạm Thị Hồng NgọcBTCEIU21105X38 / 40XĐạt16/10/2022
Trần Trịnh Vĩnh UyênBEBEIU21288X40 / 40XĐạt16/10/2022
Nguyễn Phúc Đông PhươngIELSIU21363X36 / 40XĐạt16/10/2022
Trần Trung HiếuBTBTIU21200X38 / 40XĐạt16/10/2022
Nguyễn Võ Minh NgọcBTBCIU21082X30 / 40XĐạt16/10/2022
Nguyễn Trọng TínBEBEIU21169X38 / 40XĐạt16/10/2022
Huỳnh Vũ Minh ĐăngBTBCIU21044X34 / 40XĐạt16/10/2022
Lương Anh VũITITIU21351X30 / 40XĐạt16/10/2022
Thái Minh ThuậnENENIU20128X36 / 40XĐạt16/10/2022
Nguyễn Lan Hoàng MyBAFNIU20075X34 / 40XĐạt16/10/2022
Vũ Thị Thanh PhươngBAACIU19041X32 / 40XĐạt16/10/2022
Phan Khánh LinhBABAIU21233034 / 40XChưa đạt16/10/2022
Nguyễn Đức Minh ChâuBAACIU20090X40 / 40XĐạt16/10/2022
Huỳnh Hữu ThiệnBABAWE21622X28 / 40XĐạt16/10/2022
Trần Gia BáchBEBEIU21188X34 / 40XĐạt16/10/2022
Đỗ Thị Phương ThanhBTBCIU21088X30 / 40XĐạt16/10/2022
Lê Anh ThơBABAIU20598X40 / 40XĐạt16/10/2022
Nguyễn Khánh Thùy DungBAACIU20114X40 / 40XĐạt16/10/2022
Đoàn Nhật MinhEEACIU21048X30 / 40XĐạt16/10/2022
NGUYỄN HOÀNG CẦMBEBEIU21177X24 / 40XĐạt16/10/2022
Nguyễn Quốc Anh KhoaBEBEIU21068X30 / 40XĐạt16/10/2022
Mai Ngọc DưBTFTIU21153X34 / 40XĐạt16/10/2022
Hồ Huy Ngọc KhuêSESEIU21034X34 / 40XĐạt16/10/2022
Võ Thị Hồng NhungBEBEIU21100X34 / 40XĐạt16/10/2022
Đoàn Hoàn ChâuIELSIU20272X28 / 40XĐạt16/10/2022
Tạ Thị Thùy LinhBEBEIU18168X32 / 40XĐạt16/10/2022
Trương Gia BảoBEBEIU21192X40 / 40XĐạt16/10/2022
Đặng Hoàng Trúc NgânIELSIU21328X38 / 40XĐạt16/10/2022
Vũ Hồng QuangITCSIU21222X30 / 40XĐạt16/10/2022
Nguyễn Văn PhướcIELSIU20243X32 / 40XĐạt16/10/2022
Lê Đình Quang HuyIELSIU21306X34 / 40XĐạt16/10/2022
Vũ Thị Trúc QuỳnhIELSIU21371X34 / 40XĐạt16/10/2022
Hoàng Đình Thanh QuyênBAFNIU21553X32 / 40XĐạt16/10/2022
Vũ Thị Thu NgânIELSIU21329X34 / 40XĐạt16/10/2022
Trần Xuân QuỳnhBTBTIU21097X36 / 40XĐạt16/10/2022
Hồ Minh NguyênBEBEIU21092X34 / 40XĐạt16/10/2022
Lâm Thị Thanh NgânIELSIU21327X34 / 40XĐạt16/10/2022
Phan Anh KiệtEEEEIU21039X36 / 40XĐạt16/10/2022
Huỳnh Thanh TrúcITITIU22169X34 / 40XĐạt16/10/2022
Phan Quốc ThắngITCSIU21232X30 / 40XĐạt16/10/2022
MAI HUY VƯƠNGBABAIU20478X38 / 40XĐạt16/10/2022
Trần Bảo Ngọc MinhEVEVIU21006032 / 40XChưa đạt16/10/2022
Nguyễn Hồng PhướcSESEIU21026X32 / 40XĐạt16/10/2022
La Ngọc Minh ThưBEBEIU21167X34 / 40XĐạt16/10/2022
Nguyễn Khắc TâmBEBEIU21268X36 / 40XĐạt16/10/2022
Trần Thị Kim NgânBAFNIU20358X36 / 40XĐạt16/10/2022
Trịnh Thị Như QuỳnhITITIU20291X38 / 40XĐạt16/10/2022
Trần Minh AnhBTBTIU21001X38 / 40XĐạt16/10/2022
Nguyễn Hoàng Ngọc MỹBABAWE20087X32 / 40XĐạt16/10/2022
Nguyễn Vạn Thiên NgọcENENIU21065X36 / 40XĐạt16/10/2022
Trần Trịnh Minh TrangBAFNIU20446X30 / 40XĐạt16/10/2022
Nguyễn Chí ThịnhIELSIU21383X38 / 40XĐạt16/10/2022
Phạm Hoàng Mai QuyênBAFNIU20406X24 / 40XĐạt16/10/2022
Đinh Nhật Bảo TrânIELSIU20441028 / 40XChưa đạt16/10/2022
Hồ Ngọc Phương NguyênMAMAIU20041X38 / 40XĐạt16/10/2022
Phạm Đỗ Anh ThưBABAUH21078X26 / 40XĐạt16/10/2022
Nguyễn Nhã Phương UyênBAFNIU21616X32 / 40XĐạt16/10/2022
Võ Hải VânBTBTIU21272X34 / 40XĐạt16/10/2022
Trần Thị Tuyết NhiBAFNIU21522X32 / 40XĐạt16/10/2022
Nguyễn Đỗ Thanh ThươngIELSIU20428X36 / 40XĐạt16/10/2022
Tạ Vũ Hoàng GiangBTBCIU20081X32 / 40XĐạt16/10/2022
Nguyễn Tiến HưngBEBEIU22236X30 / 40XĐạt16/10/2022
Phan Gia HânBAFNIU21439X22 / 40XĐạt16/10/2022
Nguyễn Thị Cẩm LyIELSIU21323X30 / 40XĐạt16/10/2022
Phan Thị Tuyết NhiENENWE20042X28 / 40XĐạt16/10/2022
Nguyễn Hùynh Trúc QuânBEBEIU20238X34 / 40XĐạt16/10/2022
Tô Nguyễn Phương ThùyITITIU22225X28 / 40XĐạt16/10/2022
Huỳnh Thị Ngọc NgânENENIU19072X36 / 40XĐạt16/10/2022
Phạm Nguyễn Khánh AnIELSIU21251X36 / 40XĐạt16/10/2022
Đặng Ngọc Vân AnhBEBEIU21183X38 / 40XĐạt16/10/2022
Phạm Mai LanMAMAIU21003X34 / 40XĐạt16/10/2022
Nguyễn Hữu HảiBEBEIU21209X34 / 40XĐạt16/10/2022
Trần Trọng NhânIELSIU20373036 / 40XChưa đạt16/10/2022
Đào Ngọc Diễm TiênBEBEIU21124X38 / 40XĐạt16/10/2022
Trần Hồng NhungBAFNIU20381X28 / 40XĐạt16/10/2022
Trần Thanh TùngITITIU20347028 / 40XChưa đạt16/10/2022
Chu Thị Thái ThanhBaaciu20155X34 / 40XĐạt16/10/2022
Phan Vĩnh NghiBABAIU20091X38 / 40XĐạt16/10/2022
Trần Gia HânBAFNIU21441X34 / 40XĐạt16/10/2022
Lê Thị Nhã TúBTBTIU21266X34 / 40XĐạt16/10/2022
Hồ Thị Thảo TrânIELSIU20442X38 / 40XĐạt16/10/2022
Lê Như TâmBAFNIU21565X34 / 40XĐạt16/10/2022
Nguyễn Hải ThanhITITIU22146X36 / 40XĐạt16/10/2022
Trà Văn Thanh BảoEEACIU19030X34 / 40XĐạt16/10/2022
Lê Xuân PhướcSeseiu21014X36 / 40XĐạt16/10/2022
Trần Nguyễn Trung QuânITITUN21003034 / 40XChưa đạt16/10/2022
Lê Hoàng Gia HânBTFTIU21104038 / 40XChưa đạt16/10/2022
Phạm Hoàng Phương NguyênBTCEIU19022X32 / 40XĐạt16/10/2022
Nguyễn Gia KỳBABAIU21425X38 / 40XĐạt16/10/2022
Lý Mỹ UyênIELSIU21172X34 / 40XĐạt16/10/2022
Ngô Thiện MỹMAMAIU20013X36 / 40XĐạt16/10/2022
Nguyễn Công NguyênSESEIU21018X30 / 40XĐạt16/10/2022
Nguyễn Gia AnMAMAIU21036X34 / 40XĐạt16/10/2022
Lê Trúc AnhBAFNIU20237X30 / 40XĐạt16/10/2022
Nguyễn Võ Minh HiềnBAFNIU21040X28 / 40XĐạt16/10/2022
Hồ Ngọc Phương TrinhMAMAIU21029X34 / 40XĐạt16/10/2022
Trần Phạm Anh ThiBABAIU20469X30 / 40XĐạt16/10/2022
Phạm Như LinhBEBEIU21236X40 / 40XĐạt16/10/2022
Nguyễn Trọng Như UyênENENIU21021X36 / 40XĐạt16/10/2022
Nguyễn Thị Ngọc AnhBABAIU21088X32 / 40XĐạt16/10/2022
Nguyễn Châu Hoàng QuyênCECEIU20001X36 / 40XĐạt16/10/2022
Lưu Đặng Kim CúcENENIU19042X36 / 40XĐạt16/10/2022
Mai Lê Chí BảoBTBTWE21068032 / 40XChưa đạt16/10/2022
Phan Lê Nhã ChâuBAFNIU21408X40 / 40XĐạt16/10/2022
Vũ Thiên NgaBAFNIU20354X34 / 40XĐạt16/10/2022
Bùi Hữu ĐứcBEBEIU20010X30 / 40XĐạt16/10/2022
Phạm Trần Hồng ÁnhBABAIU20018X34 / 40XĐạt16/10/2022
Phạm Ngọc Lâm NhiIELSIU21344X40 / 40XĐạt16/10/2022
Phạm Thị Như QuỳnhIELSIU20406X30 / 40XĐạt16/10/2022
Trần Nguyên PhúcITCSIU21097X34 / 40XĐạt16/10/2022
Nguyễn Trọng NguyênITITIU21263030 / 40XChưa đạt16/10/2022
Hứa Ngọc QuỳnhBTCEIU19004036 / 40XChưa đạt16/10/2022
Trương Hoàn MỹBTBCIU21054X26 / 40XĐạt16/10/2022
Lê Ngọc Yến PhượngBAFNIU19148X34 / 40XĐạt16/10/2022
Lê Hồng QuangITITIU20286X36 / 40XĐạt16/10/2022
Đinh Quỳnh Tường VânBABAUH21191X30 / 40XĐạt16/10/2022
Nguyễn Kiều AnhENENIU21083X34 / 40XĐạt16/10/2022
NGUYỄN THỊ MINH TÂMENENIU19097X34 / 40XĐạt16/10/2022
Trần Lê Minh KhuêBEBEIU21227X36 / 40XĐạt16/10/2022
Hoàng Tuấn KiệtITDSIU21055X30 / 40XĐạt16/10/2022
Nguyễn Hoàng Châu NhiBTBTUN21003X32 / 40XĐạt16/10/2022
Hoàng Minh HùngBTBTIU21205X34 / 40XĐạt16/10/2022
Đoàn Hồng NhưENENIU19080X28 / 40XĐạt16/10/2022
Trần Nguyễn Pha LêIELSIU21314X38 / 40XĐạt16/10/2022
Nguyễn Lê Quỳnh NhưBEBEIU21252032 / 40XChưa đạt16/10/2022
Nguyễn Anh ThưENENIU19103X28 / 40XĐạt16/10/2022