Search
Search
Close this search box.

GIẢI THƯỞNG SÁNG KIẾN SINH VIÊN 2023

Giải thưởng Sáng kiến sinh viên – Student Initiative Award là giải thưởng thường kỳ tổ chức hai năm một lần với mục đích tìm kiếm, phát huy những sáng kiến, ý tưởng, dự án xã hội sáng tạo trong sinh viên nhằm kiến tạo môi trường năng động, hội nhập, giúp sinh viên trường rèn luyện và phát triển, đồng thời áp dụng kiến thức chuyên môn nhằm giải quyết các vấn đề xã hội. Giải thưởng nhằm thúc đẩy và nâng cao vai trò chủ động trong tham gia vào xây dựng, thiết kế chương trình, hoạt động dành cho sinh viên, phát huy tinh thần trách nhiệm xã hội của sinh viên trường trong chung tay giải quyết các vấn đề chung của cộng đồng.