Lịch tổ chức hoạt động

25
April
All Day
Trường Đại học Quốc Tế

“THE ROLE OF YOUTH IN SUSTAINABLE DEVELOPMENT” – THE YOUTH WITH SUSTAINMINDS FORUM 2024

[Vietnamese caption below] 🌐 “THE ROLE OF YOUTH IN SUSTAINABLE DEVELOPMENT” – THE YOUTH WITH SUSTAINMINDS FORUM 2024 🌐 #TheYouthwithSustainmindsForum #Thinkersforthefuture Guidebook here: https://drive.google.com/file/d/1qpNlKzxRPg6QkLMfMOkA9Mh91Q5bJ5M3/view?usp=drive_link 💥 In recent years, issues surrounding sustainable development have always received great attention, especially from students. Therefore, the Vietnam National Union of Students of International University has organized related programs for […] ...

25
April
09:00 - 00:00

[KHỞI ĐỘNG GIẢI ĐẤU][Giải vô địch cờ Vận Động Trường Đại học Quốc Tế – ĐHQG TP.HCM năm 2024

[KHỞI ĐỘNG GIẢI ĐẤU][ GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VẬN ĐỘNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC TẾ – ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH] ️️🏆️🥇 ______________________________________________________________ Nóng nóng 🔥🔥 Nhiệt độ đang dần tăng lên đến mức độ đáng báo động do ảnh hưởng bởi sự nóng lên của giải vô địch cờ vận […] ...

26
April
All Day
Trường Đại học Quốc Tế

“THE ROLE OF YOUTH IN SUSTAINABLE DEVELOPMENT” – THE YOUTH WITH SUSTAINMINDS FORUM 2024

[Vietnamese caption below] 🌐 “THE ROLE OF YOUTH IN SUSTAINABLE DEVELOPMENT” – THE YOUTH WITH SUSTAINMINDS FORUM 2024 🌐 #TheYouthwithSustainmindsForum #Thinkersforthefuture Guidebook here: https://drive.google.com/file/d/1qpNlKzxRPg6QkLMfMOkA9Mh91Q5bJ5M3/view?usp=drive_link 💥 In recent years, issues surrounding sustainable development have always received great attention, especially from students. Therefore, the Vietnam National Union of Students of International University has organized related programs for […] ...

26
April
All Day

[KHỞI ĐỘNG GIẢI ĐẤU][Giải vô địch cờ Vận Động Trường Đại học Quốc Tế – ĐHQG TP.HCM năm 2024

[KHỞI ĐỘNG GIẢI ĐẤU][ GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VẬN ĐỘNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC TẾ – ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH] ️️🏆️🥇 ______________________________________________________________ Nóng nóng 🔥🔥 Nhiệt độ đang dần tăng lên đến mức độ đáng báo động do ảnh hưởng bởi sự nóng lên của giải vô địch cờ vận […] ...

27
April
All Day
Trường Đại học Quốc Tế

“THE ROLE OF YOUTH IN SUSTAINABLE DEVELOPMENT” – THE YOUTH WITH SUSTAINMINDS FORUM 2024

[Vietnamese caption below] 🌐 “THE ROLE OF YOUTH IN SUSTAINABLE DEVELOPMENT” – THE YOUTH WITH SUSTAINMINDS FORUM 2024 🌐 #TheYouthwithSustainmindsForum #Thinkersforthefuture Guidebook here: https://drive.google.com/file/d/1qpNlKzxRPg6QkLMfMOkA9Mh91Q5bJ5M3/view?usp=drive_link 💥 In recent years, issues surrounding sustainable development have always received great attention, especially from students. Therefore, the Vietnam National Union of Students of International University has organized related programs for […] ...

27
April
All Day

[KHỞI ĐỘNG GIẢI ĐẤU][Giải vô địch cờ Vận Động Trường Đại học Quốc Tế – ĐHQG TP.HCM năm 2024

[KHỞI ĐỘNG GIẢI ĐẤU][ GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VẬN ĐỘNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC TẾ – ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH] ️️🏆️🥇 ______________________________________________________________ Nóng nóng 🔥🔥 Nhiệt độ đang dần tăng lên đến mức độ đáng báo động do ảnh hưởng bởi sự nóng lên của giải vô địch cờ vận […] ...

28
April
All Day
Trường Đại học Quốc Tế

“THE ROLE OF YOUTH IN SUSTAINABLE DEVELOPMENT” – THE YOUTH WITH SUSTAINMINDS FORUM 2024

[Vietnamese caption below] 🌐 “THE ROLE OF YOUTH IN SUSTAINABLE DEVELOPMENT” – THE YOUTH WITH SUSTAINMINDS FORUM 2024 🌐 #TheYouthwithSustainmindsForum #Thinkersforthefuture Guidebook here: https://drive.google.com/file/d/1qpNlKzxRPg6QkLMfMOkA9Mh91Q5bJ5M3/view?usp=drive_link 💥 In recent years, issues surrounding sustainable development have always received great attention, especially from students. Therefore, the Vietnam National Union of Students of International University has organized related programs for […] ...

28
April
All Day

[KHỞI ĐỘNG GIẢI ĐẤU][Giải vô địch cờ Vận Động Trường Đại học Quốc Tế – ĐHQG TP.HCM năm 2024

[KHỞI ĐỘNG GIẢI ĐẤU][ GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VẬN ĐỘNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC TẾ – ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH] ️️🏆️🥇 ______________________________________________________________ Nóng nóng 🔥🔥 Nhiệt độ đang dần tăng lên đến mức độ đáng báo động do ảnh hưởng bởi sự nóng lên của giải vô địch cờ vận […] ...

29
April
All Day
Trường Đại học Quốc Tế

“THE ROLE OF YOUTH IN SUSTAINABLE DEVELOPMENT” – THE YOUTH WITH SUSTAINMINDS FORUM 2024

[Vietnamese caption below] 🌐 “THE ROLE OF YOUTH IN SUSTAINABLE DEVELOPMENT” – THE YOUTH WITH SUSTAINMINDS FORUM 2024 🌐 #TheYouthwithSustainmindsForum #Thinkersforthefuture Guidebook here: https://drive.google.com/file/d/1qpNlKzxRPg6QkLMfMOkA9Mh91Q5bJ5M3/view?usp=drive_link 💥 In recent years, issues surrounding sustainable development have always received great attention, especially from students. Therefore, the Vietnam National Union of Students of International University has organized related programs for […] ...

29
April
All Day

[KHỞI ĐỘNG GIẢI ĐẤU][Giải vô địch cờ Vận Động Trường Đại học Quốc Tế – ĐHQG TP.HCM năm 2024

[KHỞI ĐỘNG GIẢI ĐẤU][ GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VẬN ĐỘNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC TẾ – ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH] ️️🏆️🥇 ______________________________________________________________ Nóng nóng 🔥🔥 Nhiệt độ đang dần tăng lên đến mức độ đáng báo động do ảnh hưởng bởi sự nóng lên của giải vô địch cờ vận […] ...

30
April
All Day
Trường Đại học Quốc Tế

“THE ROLE OF YOUTH IN SUSTAINABLE DEVELOPMENT” – THE YOUTH WITH SUSTAINMINDS FORUM 2024

[Vietnamese caption below] 🌐 “THE ROLE OF YOUTH IN SUSTAINABLE DEVELOPMENT” – THE YOUTH WITH SUSTAINMINDS FORUM 2024 🌐 #TheYouthwithSustainmindsForum #Thinkersforthefuture Guidebook here: https://drive.google.com/file/d/1qpNlKzxRPg6QkLMfMOkA9Mh91Q5bJ5M3/view?usp=drive_link 💥 In recent years, issues surrounding sustainable development have always received great attention, especially from students. Therefore, the Vietnam National Union of Students of International University has organized related programs for […] ...

30
April
All Day

[KHỞI ĐỘNG GIẢI ĐẤU][Giải vô địch cờ Vận Động Trường Đại học Quốc Tế – ĐHQG TP.HCM năm 2024

[KHỞI ĐỘNG GIẢI ĐẤU][ GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VẬN ĐỘNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC TẾ – ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH] ️️🏆️🥇 ______________________________________________________________ Nóng nóng 🔥🔥 Nhiệt độ đang dần tăng lên đến mức độ đáng báo động do ảnh hưởng bởi sự nóng lên của giải vô địch cờ vận […] ...

1
May
All Day
Trường Đại học Quốc Tế

“THE ROLE OF YOUTH IN SUSTAINABLE DEVELOPMENT” – THE YOUTH WITH SUSTAINMINDS FORUM 2024

[Vietnamese caption below] 🌐 “THE ROLE OF YOUTH IN SUSTAINABLE DEVELOPMENT” – THE YOUTH WITH SUSTAINMINDS FORUM 2024 🌐 #TheYouthwithSustainmindsForum #Thinkersforthefuture Guidebook here: https://drive.google.com/file/d/1qpNlKzxRPg6QkLMfMOkA9Mh91Q5bJ5M3/view?usp=drive_link 💥 In recent years, issues surrounding sustainable development have always received great attention, especially from students. Therefore, the Vietnam National Union of Students of International University has organized related programs for […] ...

1
May
All Day

[KHỞI ĐỘNG GIẢI ĐẤU][Giải vô địch cờ Vận Động Trường Đại học Quốc Tế – ĐHQG TP.HCM năm 2024

[KHỞI ĐỘNG GIẢI ĐẤU][ GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VẬN ĐỘNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC TẾ – ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH] ️️🏆️🥇 ______________________________________________________________ Nóng nóng 🔥🔥 Nhiệt độ đang dần tăng lên đến mức độ đáng báo động do ảnh hưởng bởi sự nóng lên của giải vô địch cờ vận […] ...

2
May
All Day
Trường Đại học Quốc Tế

“THE ROLE OF YOUTH IN SUSTAINABLE DEVELOPMENT” – THE YOUTH WITH SUSTAINMINDS FORUM 2024

[Vietnamese caption below] 🌐 “THE ROLE OF YOUTH IN SUSTAINABLE DEVELOPMENT” – THE YOUTH WITH SUSTAINMINDS FORUM 2024 🌐 #TheYouthwithSustainmindsForum #Thinkersforthefuture Guidebook here: https://drive.google.com/file/d/1qpNlKzxRPg6QkLMfMOkA9Mh91Q5bJ5M3/view?usp=drive_link 💥 In recent years, issues surrounding sustainable development have always received great attention, especially from students. Therefore, the Vietnam National Union of Students of International University has organized related programs for […] ...

2
May
All Day

[KHỞI ĐỘNG GIẢI ĐẤU][Giải vô địch cờ Vận Động Trường Đại học Quốc Tế – ĐHQG TP.HCM năm 2024

[KHỞI ĐỘNG GIẢI ĐẤU][ GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VẬN ĐỘNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC TẾ – ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH] ️️🏆️🥇 ______________________________________________________________ Nóng nóng 🔥🔥 Nhiệt độ đang dần tăng lên đến mức độ đáng báo động do ảnh hưởng bởi sự nóng lên của giải vô địch cờ vận […] ...

3
May
All Day
Trường Đại học Quốc Tế

“THE ROLE OF YOUTH IN SUSTAINABLE DEVELOPMENT” – THE YOUTH WITH SUSTAINMINDS FORUM 2024

[Vietnamese caption below] 🌐 “THE ROLE OF YOUTH IN SUSTAINABLE DEVELOPMENT” – THE YOUTH WITH SUSTAINMINDS FORUM 2024 🌐 #TheYouthwithSustainmindsForum #Thinkersforthefuture Guidebook here: https://drive.google.com/file/d/1qpNlKzxRPg6QkLMfMOkA9Mh91Q5bJ5M3/view?usp=drive_link 💥 In recent years, issues surrounding sustainable development have always received great attention, especially from students. Therefore, the Vietnam National Union of Students of International University has organized related programs for […] ...

3
May
All Day

[KHỞI ĐỘNG GIẢI ĐẤU][Giải vô địch cờ Vận Động Trường Đại học Quốc Tế – ĐHQG TP.HCM năm 2024

[KHỞI ĐỘNG GIẢI ĐẤU][ GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VẬN ĐỘNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC TẾ – ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH] ️️🏆️🥇 ______________________________________________________________ Nóng nóng 🔥🔥 Nhiệt độ đang dần tăng lên đến mức độ đáng báo động do ảnh hưởng bởi sự nóng lên của giải vô địch cờ vận […] ...

4
May
All Day
Trường Đại học Quốc Tế

“THE ROLE OF YOUTH IN SUSTAINABLE DEVELOPMENT” – THE YOUTH WITH SUSTAINMINDS FORUM 2024

[Vietnamese caption below] 🌐 “THE ROLE OF YOUTH IN SUSTAINABLE DEVELOPMENT” – THE YOUTH WITH SUSTAINMINDS FORUM 2024 🌐 #TheYouthwithSustainmindsForum #Thinkersforthefuture Guidebook here: https://drive.google.com/file/d/1qpNlKzxRPg6QkLMfMOkA9Mh91Q5bJ5M3/view?usp=drive_link 💥 In recent years, issues surrounding sustainable development have always received great attention, especially from students. Therefore, the Vietnam National Union of Students of International University has organized related programs for […] ...

4
May
All Day

[KHỞI ĐỘNG GIẢI ĐẤU][Giải vô địch cờ Vận Động Trường Đại học Quốc Tế – ĐHQG TP.HCM năm 2024

[KHỞI ĐỘNG GIẢI ĐẤU][ GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VẬN ĐỘNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC TẾ – ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH] ️️🏆️🥇 ______________________________________________________________ Nóng nóng 🔥🔥 Nhiệt độ đang dần tăng lên đến mức độ đáng báo động do ảnh hưởng bởi sự nóng lên của giải vô địch cờ vận […] ...

5
May
All Day
Trường Đại học Quốc Tế

“THE ROLE OF YOUTH IN SUSTAINABLE DEVELOPMENT” – THE YOUTH WITH SUSTAINMINDS FORUM 2024

[Vietnamese caption below] 🌐 “THE ROLE OF YOUTH IN SUSTAINABLE DEVELOPMENT” – THE YOUTH WITH SUSTAINMINDS FORUM 2024 🌐 #TheYouthwithSustainmindsForum #Thinkersforthefuture Guidebook here: https://drive.google.com/file/d/1qpNlKzxRPg6QkLMfMOkA9Mh91Q5bJ5M3/view?usp=drive_link 💥 In recent years, issues surrounding sustainable development have always received great attention, especially from students. Therefore, the Vietnam National Union of Students of International University has organized related programs for […] ...

5
May
All Day

[KHỞI ĐỘNG GIẢI ĐẤU][Giải vô địch cờ Vận Động Trường Đại học Quốc Tế – ĐHQG TP.HCM năm 2024

[KHỞI ĐỘNG GIẢI ĐẤU][ GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VẬN ĐỘNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC TẾ – ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH] ️️🏆️🥇 ______________________________________________________________ Nóng nóng 🔥🔥 Nhiệt độ đang dần tăng lên đến mức độ đáng báo động do ảnh hưởng bởi sự nóng lên của giải vô địch cờ vận […] ...

6
May
All Day
Trường Đại học Quốc Tế

“THE ROLE OF YOUTH IN SUSTAINABLE DEVELOPMENT” – THE YOUTH WITH SUSTAINMINDS FORUM 2024

[Vietnamese caption below] 🌐 “THE ROLE OF YOUTH IN SUSTAINABLE DEVELOPMENT” – THE YOUTH WITH SUSTAINMINDS FORUM 2024 🌐 #TheYouthwithSustainmindsForum #Thinkersforthefuture Guidebook here: https://drive.google.com/file/d/1qpNlKzxRPg6QkLMfMOkA9Mh91Q5bJ5M3/view?usp=drive_link 💥 In recent years, issues surrounding sustainable development have always received great attention, especially from students. Therefore, the Vietnam National Union of Students of International University has organized related programs for […] ...

6
May
00:00 - 20:00

[KHỞI ĐỘNG GIẢI ĐẤU][Giải vô địch cờ Vận Động Trường Đại học Quốc Tế – ĐHQG TP.HCM năm 2024

[KHỞI ĐỘNG GIẢI ĐẤU][ GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VẬN ĐỘNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC TẾ – ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH] ️️🏆️🥇 ______________________________________________________________ Nóng nóng 🔥🔥 Nhiệt độ đang dần tăng lên đến mức độ đáng báo động do ảnh hưởng bởi sự nóng lên của giải vô địch cờ vận […] ...

No event found!