Logo-01
CLB Học thuật IEM
IEM Academic Club
Logo-01
CLB Học thuật IEM
IEM Academic Club
CLB học thuật khoa IEM (tên tiếng Anh: IEM Academic Club - IAC) trực thuộc Đoàn Khoa Kĩ thuật và Quản lí công nghiệp. CLB được thành lập ngày 6/9/2015 với mục tiêu và sứ mệnh rằng IAC được thành lập với sứ mệnh “xây dựng một sân chơi học thuật tin cậy cho sinh viên”, IAC đã và đang tạo một môi trường để các bạn sinh viên học tập, nghiên cứu, trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm, giúp đỡ lẫn nhau để nâng cao kiến thức chuyên môn nhằm đáp ứng nhu cầu tuyển dụng của các doanh nghiệp trong tương lai. Câu lạc bộ thường xuyên tổ chức học nhóm, dạy học, chia sẻ tin tức chuyên ngành, tổ chức cuộc thi và các hội thảo chuyên đề với sự chia sẻ từ các chuyên gia uy tín.

I. GIỚI THIỆU CHUNG

Hoạt động với chủ trương phi lợi nhuận, IAC mong muốn mang các bạn sinh viên đến gần với thực tiễn, ứng dụng vào các vấn đề cụ thể cũng như yêu cầu mà các doanh nghiệp đòi hỏi. Ngoài ra câu lạc bộ cũng là cơ hội để các thành viên trau dồi kỹ năng mềm, kỹ năng lãnh đạo và hỗ trợ lẫn nhau nhằm tạo ra tinh thần đoàn kết, thân thiết nối tiếp truyền thống hoạt động sôi nổi của sinh viên trường Đại học Quốc tế.

Các ban hoạt động gồm có: Human Resources & Finance (HR&F); External Relation (ER); Research & Development (R&D); Academic Development (AD). Số lượng thành viên hiện tại: 48 thành viên.

Đon vị trực thuộc: Đoàn Khoa Kỹ thuật và Quản lý Công nghiệp

II. HOẠT ĐỘNG TIÊU BIỂU

Tutor class: Hỗ trợ học tập miễn phí các môn đại cương cho sinh viên IEM nói riêng và sinh viên IU nói chung.
Talkshow chuyên ngành: Có cơ hội mời các diễn giả có kinh nghiệm trong ngành đến chia sẻ cho sinh viên, giúp sinh viên tìm hiểu về các vấn đề chuyên ngành thông qua các câu chuyện của các diễn giả
Seminar chuyên ngành: Cung cấp kiến thức thực tế theo chủ đề trong ngành IEM cho sinh viên. Từ đó giúp các bạn sinh viên định hướng cho sự nghiệp trong tương lai.


Seminar- Logistics Operations Best Practices

Tutor Class_IAC

Talkshow- Lập trình không chỉ riêng IT 

Một số hoạt động nội bộ:

Họp mặt thành viên CLB – Bonding Họp định kỳ hàng tháng

BAN CHỦ NHIỆM CÂU LẠC BỘ NĂM HỌC 2021-2022

Đào Phúc Tín
Chủ nhiệm

Đặng Thoại Quỳnh Mai
Phó Chủ nhiệm

 

No Content Available