GDC
CLB Lập trình Sinh Viên Google – Đơn vị ĐH Quốc Tế
Google Developer Student Clubs - Chapter of IU
GDC
CLB Lập trình Sinh Viên Google – Đơn vị ĐH Quốc Tế
Google Developer Student Clubs - Chapter of IU
Google Developer Student Clubs - IU (GDSC - IU) là một đơn vị trực thuộc cộng đồng GDSC dành cho sinh viên đại học có đam mê lập trình. Tại GDSC-IU, các bạn sinh viên từ tất cả các chuyên ngành đào tạo đều có cơ hội sử dụng các công nghệ lập trình của Google để giải quyết các vấn đề thực tiễn và tích lũy kinh nghiệm thực tế.

I. GIỚI THIỆU CHUNG

GDSC – IU gồm 2 ban:
+ Ban kỹ thuật: hỗ trợ nghiên cứu các lĩnh vực học thuật và sử dụng các công nghệ lập trình của Google.
+ Ban vận hành: trực tiếp thực hiện và quản lý các công việc về đối nội và đối ngoại của GDSC – IU.

Đơn vị trực thuộc:
Hội Sinh viên Trường

 II. HOẠT ĐỘNG TIÊU BIỂU (Dự kiến)

Webinar: chia sẻ kinh nghiệm thực tế trong quá trình học tập và làm việc trong ngành CNTT; tổ chức hội thảo nhằm gặp gỡ các diễn giả nổi tiếng trong nước và quốc tế.
VNU Virtual Hackathon: Thử thách xây dựng giải pháp cho các vấn đề cộng đồng trong phạm vi Đại học Quốc Gia, sử dụng công nghệ từ hệ sinh thái Google.
Google Solution Challenge: Thử thách xây dựng giải pháp cho các thách thức trong 17 Mục Tiêu Phát Triển Bền Vững của Liên Hiệp Quốc, sử dụng công nghệ từ hệ sinh thái Google.

BAN CHỦ NHIỆM CÂU LẠC BỘ NĂM HỌC 2021 – 2022

Nguyễn Thế Anh
Chủ nhiệm
Diệp Phương Quỳnh
Trưởng Ban Tài chính
Trần Tô Quế Phương
Trưởng Ban Sự kiện
Chung Minh Nhật
Trưởng Ban Kỹ thuật
Đoàn Ý Nhi
Trưởng Ban Nội dung
Đỗ Hoàng Mai Khôi
Trưởng Ban Thương hiệu
Nguyễn Lâm Thành
Trưởng Ban Nhân sự
No Content Available