Welcome Freshmen Khoa Công nghệ Sinh học

Time

08:30 - 16:00

Date

08 Oct 2022
Expired!

The event is finished.

Tags:

Hoạt động chào mừng Tân Sinh Viên Khoa Công nghệ Sinh học

QR Code

ĐĂNG KÝ