Welcome Freshmen Khoa Công nghệ Sinh học

Time

08:30 - 16:00

Date

08 Oct 2022
Expired!

The event is finished.

Tags:

Hoạt động chào mừng Tân Sinh Viên Khoa Công nghệ Sinh học

AGENDA

Hourly Schedule

WELCOME FRESHMEN

08:30 - 11:00
Hội Trường Trần Chí Đáo
13:00 - 16:00
A2.104, A2.507, A2.5 - Trường ĐH Quốc Tế 01

QR CODE

QR Code

ĐĂNG KÝ