Welcome Freshmen Khoa Công Nghệ Thông Tin

Time

13:00 - 16:00

Date

06 Oct 2022
Expired!

The event is finished.

Tags:

Hoạt động chào đón Tân Sinh Viên Khoa Công Nghệ Thông Tin

AGENDA

Hourly Schedule

Nhà văn hóa sinh viên

13:00 - 16:00
Nhà văn hóa sinh viên

QR CODE

QR Code

ĐĂNG KÝ