Welcome Freshmen Khoa Công Nghệ Thông Tin

Hoạt động chào đón Tân Sinh Viên Khoa Công Nghệ Thông Tin

The event is finished.

Hourly Schedule

Nhà văn hóa sinh viên

13:00 - 16:00
Nhà văn hóa sinh viên

Date

06 Oct 2022
Expired!

Time

13:00 - 16:00
QR Code

ĐĂNG KÝ